Home Konsultacijos Verslo planas 2 dalis

Verslo planas 2 dalis

18 views
0

Verslo planas sudaromas dėl to, kad investuotojas, finansų institucija ar grantų davėjas suprastų, jog verslo plano autorius gerai supranta idėjos esmę ir gali perteikti informaciją. Be to, pareiškėjas turi parodyti, kad yra susipažinęs su biznio etika, todėl jis privalo išlaikyti aiškią ir visiems priimtiną dokumento struktūrą!

Tęsinys. Pradžia

Standartinio verslo plano struktūra:

 • Įvadas (Executive Summary)
 • Prekių ir paslaugų aprašymas
 • Rinkos analizė ir rinkodaros strategija
 • Gamybos planas
 • Organizacinis planas
 • Finansinis planas (biudžetas)
 • Laukiami rezultatai ir perspektyvos (baigiamoji dalis).

Labai svarbu dokumento forma. Būtinai numeruokite skyrius, poskyrius ir puslapius, sudarykite turinį. Lenteles ir grafikus galima naudoti, bet nereikia tuo piktnaudžiauti. Dokumente negalima naudoti daugiau nei dviejų rūšių šriftų. Jeigu norite pritraukti skaitytojo dėmesį į tam tikras dokumento vietas, jas paryškinkite arba pabraukite.

1. Įvadas (Santrauka)

Šio skyriaus tikslas – padaryti teigiamą įspūdį investuotojams ir pateikti bendrą verslo plano aprašymą. Ši santrauka neturėtų būti ilga, optimalus dydis – nuo 2 iki 4 puslapių. Gavėjas turi perskaityti ir suprasti projekto esmę per 30 sekundžių.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Šiame projekto skyriuje turėtų būti išdėstyta tik tai, kas yra svarbiausia:

– Projekto tikslai ir uždaviniai (Mission Statement);
– Tikslinės realizavimo rinkos ir kompanijos vieta jose;
– Pradinio kapitalo, pelno ir investicijų grąžinimo laikas;
– Personalas, atsakingi asmenys ir jų kvalifikacija;
– Planuojami periodiniai kiekybiniai ir kokybiniai darbo rodikliai.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Skyrius „Executive Summary“, rašant verslo planą, turi duoti atsakymus į du pagrindinius klausimus:

Kokia nauda bus investuotojui, jeigu projektas bus sėkmingai realizuotas?
Kokia tikimybė prarasi turtą ar jo dalį, jeigu situacija klostysis nepalankiai?

Šį skyrių reikėtų rašyti pabaigoje, kuomet parengta pagrindinė verslo plano dalis. Jūs jau turbūt pastebėjote, kad įvadinė dalis talpina kiekvienos verslo plano dalies trumpą santrauką.

2. Prekių ir paslaugų aprašymas

Aprašykite prekes ir paslaugas, kurias ketina realizuoti jūsų kompanija. Prieš tai darydami, atlikite šiuos darbus:

 • Aprašykite pirminius ir antrinius produktus / išsamiai išdėstykite kompanijos paslaugas;
 • Funkcijos, dizainas, papildomos jūsų veiklos funkcijos;
 • Apibūdiinkite savo idealaus kliento portretą;
 • Panašių produktų ar paslaugų analizė rinkoje;
 • Kompanijos paslaugų planavimas (jeigu to reikalauja jūsų kompanijos specifika);
  Kainodaros modelio aprašymas. Ar jūs pajėgus konkuruoti su panašiomis kompanijomis,
 • jau esančiomis rinkoje?;
 • Parenkite vieningą savo prekių/paslaugų pagal anksčiau minėtus parametrus aprašymą (lentelę). Parengę tokią analizę, aiškiai pamatysite, ką ir kam jūs gaminate, suprasite rinkos ypatumus.

3. Rinkos analizė ir rinkodaros strategija

Ar jums nebuvo taip atsitikę, kad jūs norite įgyvendinti savo projektą, o mintys pinasi, jums daug kas neaišku? Manau, kad taip. Todėl, prieš pradėdami įgyvendinti savo komercinį projektą, aiškiai viską suformuluokite.

Kas bus jūsų prekių/paslaugų pirkėju ir kokia jo vieta rinkoje? Tai būtina žinoti.

Rinkodara – tai vienas iš svarbiausių verslo procesų.
Rinkodara apima rinkos ir konkurentų analizę, jūsų prekių/paslaugų dabartinę reklamos strategiją ir būsiančią iki to momento, kol pasieks galutinį vartotoją.

Norėdami kuo tiksliau aprašyti marketingo skyrių, atsakykite į šiuos klausimus:

– Kokiomis rinkos sąlygomis dirbs jūsų kompanija?
– Potencialios rinkos apimtis.
– Kokius konkurentus turite jūsų pasirinktos veiklos srityje?
– Kokius skatinimo metodus jie naudoja ir ar jūs sugebėsite dirbti geriau?
– Kokias skatinimo priemones jūs planuojate naudoti? (Gal tai reklama, tiesioginiai pardavimai, pardavimų skatinimas ir t. t).
– Kodėl jūsų prekę/paslaugą turi pasirinkti vartotojas? Peržiūrėkite prekių/paslaugų aprašymą, kurį pateikėte skyriuje „Prekių ir paslaugų aprašymas“.

Šiame skyriuje būtina parengti mėnesių ir ketvirčių pardavimų planą, atsižvelgiant į visus sezono, rinkos, vartotojų, regiono, prekių ir paslaugų ypatumus. Reikėtų tiksliai aprašyti prekių/paslaugų platinimo ir pardavimo būdus.

4. Gamybos planas

Ši verslo plano dalis nėra būtina kompanijoms, kurios neplanuoja užsiimti tiesiogine gamyba, jeigu jūs ketinate teikti paslaugas ar pardavinėti prekes, t. y. užsiimti prekyba.

Jeigu jūs ketinate užsiimti produktų gamyba, jums reikės atsakyti į šiuos klausimus:

– Kiek gamybos pajėgumų jums reikės, kad įgyvendintumėte savo projektą?
– Kokia tvarka įranga bus diegiama, ar yra pasirengusi dirbti?
– Kokia bus gamybos plėtros dinamika?
– Kaip bus pristatomos gamybai būtinos medžiagos, kas bus tiekėjas? Čia būtina aprašyti logistikos ypatumus ir apibūdinti savo tiekėjus;
– Jeigu jūsų įmonė turi kokį nors ilgalaikį turtą arba gamybos pajėgumus, kaip jie derės su nauja įranga?
– Kaip atrodys visas jūsų gamybos procesas? Pageidautina, kad būtų pateikta vizuali schema su paaiškinimais (ji gali būti pateikta priede).

5. Organizacinis planas

Būtina detaliai apibūdinti savo darbo organizavimo veiksmus, nurodyti kiekvieno etapo terminus, atsakingą asmenį ir laukiamus rezultatus.
Geriausiai tai galima padaryti naudojant žemiau pateiktą lentelę, kuri dar vadinama (Milestones):

Parašykite, ką jums pirmiausiai reikia padaryti, ką darysite po to ir t. t.
Pavyzdžiui, jūs jau turite savo potencialių klientų bazę ir jie yra pasirengę pirkti jūsų prekes ar paslaugas iš karto, kai tik jūs pradėsite savo veiklą.

Tokiu atveju, jums pirmiausiai reikia oficialiai įsiregistruoti kompaniją, kad galėtumėte teisėtai vykdyti savo veiklą ir galėtumėte priimti mokėjimus, naudodamasis banko pavedimais.

Finansinio plano ar biudžeto projekto klausimus mes aptarsime kitame laikraščio “Lietuvis” numeryje.

6. Finansinis planas (biudžetas)

Šioje verslo plano dalyje jūs turite pateikti išsamią sąmatą, t.y. iki smulkmenų parodyti išlaidų planavimą.

Visa tai geriausia padaryti naudojant lentelę. Be to, jūs greičiausiai turėsite vienkartinių ir pasikartojančių išlaidų.
Vienkartinėms išlaidoms galima būtų priskirti įrangos ar įrenginių pirkimą, reklaminę iškabą ir pan.
Buhalterinėje terminologijoje ilgalaikiai kompanijos aktyvai dar vadinami pagrindiniu turtu.

Pabaiga

Nuo 1999 m. mes konsultuojame įvarias kompanijas Airijoje ir advokatų kontoras įvairiais, su verslu susijusiais klausimais. siūlome pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi su tais, kurie pasitiki savo sugebėjimais ir turi galimybių pradėti savo verslą ar ieško verslo idėjų. Rašykite mums: accounts@russianireland.com