Home Konsultacijos Žalos atlyginimas dėl vaiko sužalojimo, įvykus nelaimingam atsitikimui

Žalos atlyginimas dėl vaiko sužalojimo, įvykus nelaimingam atsitikimui

100 views
0

Žalos atlyginimo atvejai dėl vaikų sužalojimo išlyla tuomet, kai vaikai yra nelaimingo atsitikimo dalyviai ir jų sveikatai yra padaryta žala. Prašymas atlyginti žalą, atsiradusią dėl nelaimingo atsitikimo sužalojus vaiką ar jam susižalojus, vertinamas kiek kitaip nei atlyginant žalą dėl nelaimingų atsitikimų suaugusiems.

Asmuo, kuriam nelaimingo atsitikimo metu padaryta žala ir jis nėra sulaukęs 18 metų, įstatymo yra traktuojamas kaip nepilnametis. Nepilnametis asmuo negali pats kreiptis į advokatą ar pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo, kuri atsirado nelaimingo atsitikimo metu. Tai gali padaryti kitas suaugęs asmuo, kuris gali atstovauti nepilnamečio interesus kreipiantis dėl žalos atlyginimo. Toks asmuo, kuris atstovauja nepilnametį kreipiantis dėl žalos atlyginimo įvykus nelaimingam atsitikimui, įstatyme yra vadinamas “kitas draugas”(paprastai tai yra vaiko tėvai ar globėjai).

Bendrieji žalos atlyginimo dėl vaiko sužalojimo/susižalojimo nelaimingo atsitikimo metu atvejai:

Vaikų susižalojimas dėl nekokybiškų žaislų.

Nelaimingi atsitikimai mokyklose, vaikų darželiuose ar dienos priežiūros centruose.

Nelaimingi atsitikimai žaidimų aikštelėse.

Sužalojimai gimdymo metu.

Nelaimingi atsikimai  viešose vietose.

Prieš pradėdami teisminį procesą ir pareikšdami prašymą apie žalos atlyginimą dėl vaiko sužalojimo/susižalojio nelaimingo atsitikimo metu, jūsų pirmasis žingsnis turėtų būti kreipimasis į gydymo įstaigą dėl vaiko medicininės apžiūros ar priežiūros. Po to jūs turite kreiptis į advokatą, kuris specializuojasi būtent žalos atlyginimo vaikams dėl nelaimingų atsitikimų srityje.

Svarbu, kad jūs turėtumete visą informaciją, apie tai, kaip įvyko nelaimingas atsitikimas.

Kreipiantis dėl žalos atlyginimo reikia pateikti informaciją:

Nelaimingo atsitikimo data ir laikas.

Orų būklė nelaimingo atsitikimo metu.

Priežastys, kurios galėjo iššaukti nelaimingą atsitikimą.

Liudininkų kontaktai.

Nelamingo atsitikimo vietos nuotraukos ir kita informacija, susijusi su įvykio vieta.

Pranešti apie nelaimingą atsitikimą atitinkamam įgaliotam asmeniui. Kiekvienu atveju reikalaukite jūsu pranešimų apie  nelaimingą atsitikimą kopijų.

Senaties terminas

Svarbu prisiminti, kad kreipiantis dėl žalos atlyginimo vaikui susižalojus nelaimingo atsitikimo metu, yra nustatytas tam tikras laikas, per kurį galima pareikšti prašymą ir tai vadinama senaties terminu. Senaties terminas kreiptis žalos atlyginimo dėl vaiko sužalojimo nelaimingo atsitikimo metu yra 2 metai nuo to momento, kai vaikui suėjo 18 metų, t. y. kai jis tapo pilnamečiu. Tačiau tėvai ar globėjai turi kreiptis kuo greičiau po nelaimingo atsitikimo dėl žalos atlyginimo, nelaukiant kol sueis senaties terminai.

“Kito draugo” atsakomybė

Teisinis procesas žalai atlyginti dėl vaiko sužalojimo nelaimingo atsitikimo metu yra visiškai skirtingas negu šis procesas vyksta suaugusiųjų atveju. Visų pirma turi būti užpildyta ir pateikta prašymo forma dėl žalos atlyginimo Traumų tarnybai (Injures Board). Visi žalos atlyginimo dėl vaiko sužalojimo nelaimingo atsitikimo metu atvejai yra sprendžiami teismine tvarka, todėl kitas žingsnis – kreipimasis į teismą su pareiškimu dėl žalos atlyginimo. Jeigu teisėjas ir “Kitas draugas” sutaria dėl žalos atlyginimo sumos, kurią pasiūlė Traumų tarnyba, yra išrašomas teismo įsakymas Traumų tarnybai išmokėti sutartą sumą. Kompensacijos suma yra sumokama į teismo depozitą ir išmokama vaikui, kai jam sueis 18 metų.

Jeigu teisėjas ir “Kitas draugas” nesutinka su pateikta išmokos suma, tada “Kitas draugas” instruktuoja advokatą pradėti teisminę bylą dėl žalos išieškojimo.

Jeigu jūsų vaikas buvo įtrauktas į nelaimingą atsitikimą dėl kito asmens ar asmenų aplaidumo, ir jūs galvojate apie žalos atlygimą dėl vaiko sužalojimo, patariama pasitarti su advokatu kaip galima greičiau po įvykio, kad žalos atlyginimas kaip toks įvyktų, nes priešingu atveju, uždelsus, gali būti sunku įrodyti asmens aplaidumą.

“Tracey Solicitors” turi 30 metų patirtį asmeninės žalos atlyginimo srityje. Mes klientus aptarnaujame tiek Airijoje, tiek ir užsienyje, o mūsų specialistai padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.

Mes teikiame teisines konsultacijas ir rusų kalba. Jei jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2

T: 01 649 9900 – Reception
T: 087 165 1564 – Russian

W: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/
W: https://www.traceysolicitors.ie/en/

 

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.