Home Konsultacijos Verslo plano reikia visiems

Verslo plano reikia visiems

169
0
[:lt]Businessman and business sketch[:]

Žiūrėkite Youtube kanale „Verslas airiškai su Sergei Tarutin“ @businessinIreland 8-oji laida „Verslo plano reikia visiems“.

Kas yra verslo planas?

Tai dokumentas, kuriame aprašoma projekto idėja, verslo procesai ir jų įgyvendinimo mechanizmai, norimam tikslui pasiekti.

Pagrindiniai sėkmės veiksniai:
• savo galimybių suvokimas,
• aiški galutinio tikslo idėja,
• aiškus potencialių klientų įsivaizdavimas,
• aiškus žingsnių sekos supratimas.
Verslo planas turi apjungti visas jūsų idėjas, atrodyti patikimai ir glaustai, pateikti sprendimus bei žingsnius tiek trumpalaikėje, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje, būti suprantamas investuotojams, rėmėjams ir partneriams, jame turi būti pagrindiniai atspirties taškai ir scenarijai.

Kam reikalingas verslo planas?
– sau pačiam,
– partneriams ir investuotojams,
– dotacijai (paramai) gauti,
– bankui.
Kodėl būtina parengti tikslinį verslo planą?
Investuotojų reikalavimai ir tikslai skiriasi. Investuotojams reikia grąžos su pelnu, bankui – paskolos palūkanų, rėmėjui (dotacijos teikėjui) turi būti įvykdytos tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, sukurtos darbo vietos.
Nuo sudėtingo iki paprasto

Žemiau aprašau dokumentą, vadinamą Verslo planu, tačiau norint, kad jis atsirastų, reikia kruopščiai surinkti visą reikiamą informaciją ir duomenis, kurie pateikiami lentelių pavidalu.

Verslo plano struktūra

 • titulinis lapas su įmonės ar prekės ženklo pavadinimu, logotipu ar prekės nuotrauka;
 • turinys su puslapių numeriais;
 • įvadinė dalis – trumpa informacija apie projektą;
 • informacija apie jus ir visus kitus projekto dalyvius;
 • prekių ir paslaugų aprašymas;
 • rinkos analizė, tikslinė vartotojų grupė ir rinkodaros strategija;
 • gamybos planas;
 • organizacinis planas;
 • finansinis planas (biudžetas);
 • priedai.

Įvadinė dalis. Executive Summary

Šio skyriaus tikslas – sudaryti teigiamą įspūdį ir pateikti bendrą verslo plano apžvalgą. Santrauka neturėtų būti didelės apimties, optimalus dydis yra nuo 2 iki 4 puslapių. Gavėjas turi perskaityti ir suprasti projekto esmę per 30 sekundžių.

Kas yra SWOT analizė ir kaip ji naudojama planuojant verslą?

SWOT yra santrumpa ir ji iššifruojama taip:

Strengths  – stiprybės;
Weakness – silpnybės;
Opportunities – galimybės;
Threats – grėsmės.

SWOT analizė reikalinga norint įvertinti vidinius bei išorinius įmonės veiksnius ir sukurti objektyvų vaizdą būsimam verslo planavimui.

Pavyzdžiui, tai gali būti šie rodikliai: 

Stiprybės:

– maža produkcijos savikaina;
– aukštas projekto komandos profesionalumas;
– įmonės produktas (paslauga) turi inovatyvų komponentą;
– patraukli produkto pakuotė arba aukštas įmonės teikiamų paslaugų lygis ir t.t.

Silpnybės:

– nuosavų prekybinių patalpų nebuvimas;
– mažas prekės ženklo žinomumas tarp potencialių pirkėjų.

Galimybės ir grėsmės yra išorinės aplinkos savybės, kurių įmonė negali tiesiogiai įtakoti. Tai gali būti: ekonominė ir politinė padėtis šalyje ar regione; sociokultūrinė aplinka (vartotojiško mentaliteto bruožai); technologijų išsivystymo lygis verslo srityje ir t.t.

Galimybės:
– naujų medžiagų ir technologijų diegimas,
– papildomo finansavimo gavimas,
– gaminio dizaino pritaikymas prie regiono kultūrinių ir amžiaus ypatybių.

Grėsmės:

– dideli muitai žaliavoms;
– stipri konkurencija šiame rinkos segmente.

Išsamus projekto aprašymas

Po įvadinės dalies formuojama išplėstinė dokumento dalis.

Products and Services (Produktai ir paslaugos). Išsamus galutinio produkto ar paslaugos aprašymas.

Apibūdinkite prekes ir paslaugas, kurias planuoja parduoti jūsų įmonė.

Norėdami tai padaryti, atlikite analizę:

– detaliai pateikiamos pagrindinės ir antrinės įmonės prekės ar paslaugos;
– funkcijos, dizainas ir papildomos ypatybės;
– idealaus jūsų vartotojo portretas;
– panašių produktų ar paslaugų prieinamumas tikslinėje rinkoje;
– aptarnavimo organizavimas;
– kainodaros modelis.

Atlikę tokią analizę, aiškiai suprasite, ką ir kam gaminate, suprasite savo pasiūlymo ypatybes ir pardavimo rinką.

Strategic and Market Analysis

Strategija ir rinkos analizė

Kas bus jūsų pirkėjas ir kokia jo vieta rinkoje? Tai būtina žinoti.

Rinkodara yra vienas iš svarbiausių procesų. Ji apima rinkos aplinkos, konkurentų ir jūsų strategijos reklamuoti produktą (paslaugą) esamomis sąlygomis galutiniam vartotojui, analizę.

Norėdami kuo tiksliau apibūdinti rinkodaros skyrių, atsakykite į šiuos klausimus:

 • Kokiomis rinkos sąlygomis veiks jūsų įmonė?
 • Potencialus rinkos dydis?
 • Kokius konkurentus galite nustatyti?
 • Kokius skatinimo metodus jie taiko ir ar galite tai daryti geriau?
 • Kokias reklamos priemones planuojate naudoti?
 • Kodėl vartotojas turėtų rinktis jus?

Šiame skyriuje turite sudaryti pardavimo planą pagal mėnesį ar ketvirtį, atsižvelgdami į visas jūsų produktų ypatybes: sezonines, rinkos, vartotojų, regionines ir kt. Taip pat verta tiksliai apibūdinti savo produktų platinimo ir pardavimo maršrutus.

Organizational Plan and Personnel Summary

Organizacinis planas ir personalo suvestinė (įmonės arba gamybos organizacinė struktūra)
Organizuojant verslą, būtina atspindėti savo veiksmus, suskirstytus į konkrečius žingsnius, susijusius su kiekvieno etapo įgyvendinimo laikotarpiu, atsakingu asmeniu ir laukiamais rezultatais.
Geriausias būdas tai padaryti yra lentelės, dar vadinamos Milestones, forma. Užsirašykite, ką reikia padaryti pirmiausia, ką reikia padaryti antra ir pan.
Pavyzdžiui, jūs jau žinote, kad turite potencialių klientų bazę ir jie yra pasirengę iš jūsų pirkti prekes ir paslaugas iškart po to, kai pradedate savo verslą.
Tokiu atveju vienas pirmųjų dalykų, kurį turite padaryti, yra oficialiai užsiregistruoti kaip verslininkas ar įmonė, kad galėtumėte legaliai vykdyti savo verslą ir atidaryti banko sąskaitą.

Finansinis planas

Financial Plan yra konkretūs skaitmeniniai duomenys, skirti projekto įgyvendinimui. Tai geriausia padaryti lentelių pavidalu.

Be to, greičiausiai turėsite vienkartinių ir pasikartojančių išlaidų.

Į vienkartines išlaidas įeina įrangos ar patalpų įsigijimas, reklaminės iškabos ir pan.

Lentelė, kurioje numatytos pradinio laikotarpio vienkartinės išlaidos, vadinama Start-Up planu. Į ją be išlaidų, verta pridėti apyvartines lėšas, kurių prireiks norint pradėti gamybą. Atkreipkite dėmesį, kad visi išlaidų elementai turi būti subalansuoti su turimu arba prašomu finansavimu. Pinigų privalo pakakti tam laikotarpiui, kol verslas ims atsipirkti.

O štai periodinės išlaidos ir planuojamos pajamos yra rodomos atskiroje lentelėje, pavadintoje Cash flow (pinigų srautas) arba Apyvartinės lėšos. Čia verta detalizuoti numatomas pajamas, taip pat visas gamybos ir ne gamybos išlaidas.
Kita naudinga lentelė vadinama Key Assumptions arba Pagrindinėmis prielaidomis. Joje jūs suformuluojate savo produktų, prekių ir paslaugų rinkos viziją ir pagrįstas prielaidas, kodėl būtent taip ji turėtų keistis.

Cash Flow Analysis (pinigų srautų analizė). Ataskaita apie apyvartinių lėšų judėjimą per pirmuosius 3 metus.

Pardavimų ir apyvartinių lėšų lentelės sudaromos kas mėnesį: pirmuosius 12 veiklos mėnesių ir pirmuosius 3 veiklos metus. Kartais verta sudaryti 5 metų planą.
Pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas rengiami pirmiems 3 veiklos metams.
Prie pardavimų ir pelno lentelių gali būti pateikiami grafikai.

Balance Sheet (balanso lentelė) – įmonės balansas per pirmuosius 3 metus.

Priedas – prekių nuotraukos, restorano meniu, interjero nuotraukos, logotipas ir kt.

Esu pasiruošęs paruošti Jums individualų bet kokio sudėtingumo verslo planą.