Home Konsultacijos Verslas Airijoje. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti F11 formos ataskaitą?

Verslas Airijoje. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti F11 formos ataskaitą?

15 views
0

Pagrindinis privataus verslininko (Self-Employed) mokestis yra pajamų mokestis arba  “Income TAX”.

Spalio 31 d. yra galutinis pajamų mokesčio ataskaitų pateikimo terminas už praėjusius fiskalinius metus, kurie baigiasi gruodžio 31 d.

Mokesčių inspekcija primygtinai rekomenduoja visas deklaracijas pateikti elektroniniu būdu, o „Revenue Online Service“ (www.ros.ie) naudotojams suteikiama 13 papildomų dienų.

F11 galima užpildyti ir popierine forma, tačiau, norint išvengti klaidų ir teisingai apskaičiuoti mokesčių kreditą, rekomenduojama prisijungti prie internetinės paskyros: www.ros.ie

Savarankiškai dirbantys asmenys (Self-Employed) patys nustato savo pajamų mokesčio dydį „Income TAX“ (ši procedūra vadinama Self-Assessment). Tokia sistema reiškia asmeninę atsakomybę už mokestines prievoles.

Nusprendę ataskaitų teikimui pasinaudoti buhalterio paslaugomis, turite parengti šią informaciją ir dokumentus:

Asmeninė informacija:

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Vardas ir pavardė, adresas, telefonas, gimimo data, PPSN, šeiminė padėtis. Jei asmuo yra vedęs, tuomet turite nuspręsti, ar sutuoktiniai nori pranešti apie mokesčius kiekvienas už save (Separate Assessment), ar kartu (Joint Assessment). Bendros ataskaitos atveju jums reikės: sutuoktinio vardo, pavardės, gimimo datos ir PPSN.

Komentaras: bendra deklaracija padidina mokesčių kreditą.

Taip pat turite nurodyti, ar kuris nors iš sutuoktinių yra neįgalus, turi medicininę kortelę ar PRSI įmokų lengvatas.

Mokesčiams taip pat turi įtakos rezidento statusas: esate laikomas mokesčių rezidentu Airijoje, jei ataskaitiniais metais šalyje praleidote daugiau nei 183 dienas arba daugiau nei 280 dienų per pastaruosius dvejus metus iki ataskaitinių metų, tačiau pastarasis variantas negalioja, jei per vienerius metus iš dvejų buvote Airijoje mažiau nei 30 dienų.

Finansinė informacija:

Norėdami parengti finansinę ataskaitą (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą), turite pateikti šią informaciją:

 • banko išrašus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
 • išlaidų ir kasos pajamų knygą (jeigu ją turėjote ir pastoviai pildėte);
 • pageidautina pardavimo ataskaitą pateikti lentelės pavidalu;
 • Gali prireikti prekių ir paslaugų pardavimo sąskaitų faktūrų,kvitų (Invoices, Receipts) kopijų;
 • pateikti informaciją apie pajamas iš valstybinių įstaigų/agentūrų.

 

Ataskaita apie išlaidas

Ataskaitoje apie gamybos organizavimo išlaidas turėtų būti pateikta išsami informacija apie išlaidas, susijusias su gamyba:

 • eksploatacinių medžiagų ir prekių pirkimas perpardavimui;
 • darbo užmokestis, įskaitant sukauptų ir sumokėtų mokesčių sumą;
 • verslo patalpų nuoma ir išlaidos;
 • verslui naudojamų mašinų ir įrangos eksploatacinės išlaidos;
 • lizingo įmokos už techniką ir įrangą;
 • buhalterinės ir teisinės išlaidos;
 • palūkanos procentais už skolintas lėšas.

Pageidautina išlaidų ataskaitą pateikti lentelės pavidalu.

gali prireikti prekių ir paslaugų pirkimo sąskaitų faktūrų (Invoices, Receipts) kopijų.

Deja, perkant didelės vertės daiktus, tokius kaip gamybos įranga, transporto priemonės, kompiuteriai (jei jie nėra parduodamos prekės dalis) ar biuro baldai, negalite visos jų kainos nurašyti į išlaidas.

Visa tai reikia kapitalizuoti („pakabinti“ balanse), o po to keletą metų nurašinėti kaip nusidėvėjusią (Capital Allowances).

Jei verslininkas darbe naudoja savo komercines transporto priemones, mašinas ir įrangą, nurodykite likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Bendras nusidėvėjimo laikotarpis yra 8 metai. Kasmet gali būti nurašoma 12,5 proc. komercinių ar kitų transporto priemonių likutinės vertės.

Duomenys apie gautas socialines pašalpas ir pajamas, įskaitant ir sutuoktinio duomenis

Jei jūsų sutuoktinis tuo pat metu savarankiškai dirbo ir dar buvo kitur įsidarbinęs, gavo pensiją ar socialinę pašalpą, turite apie tai pateikti informaciją, kuri bus nurodyta formoje F11.

Informaciją apie gaunamas pajamas iš darbo ar pensijų kaupimo fondo galima gauti naudojantis “Myaccounts” paslauga.

Išrašą apie gautas išmokas galima gauti naudojantis “MyWelfare.ie” paslauga.

Mokesčių inspekcijos rekomendacijos:

https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/guide-pay-file.pdf

Self-employed in Ireland: preparing and filing your annual tax return.

Capital Allowances

Dėl bet kokio tipo juridinių asmenų registravimo, verslo palaikymo, apskaitos paslaugų ir verslo planų kreipkitės adresu: sales@lietuvis.ie