Home Naujienos Vėlinių žvakutės ir nematomas meilės tiltas sujungė esančius ir jau išėjusius

Vėlinių žvakutės ir nematomas meilės tiltas sujungė esančius ir jau išėjusius

551
0

Vis trumpėjant dienoms ir ilgėjant vakarams, krentant lapams ir mirštant gėlėms, tarsi pati gamta primena kad kažko netenkame…Galbūt šiandien, vakar, pernai, prieš penkeris ar dešimtį metų. Kasdien kažkas palieka šį pasaulį, kiekviena širdis kažkada nustoja plakti. Išeinantys užleidžia vietą naujoms gyvybėms. Toks gyvenimo dėsnis. Išeisime ir mes. Bet vis viliamės, kad dar ne dabar, ne šiandien ir tikrai ne rytoj. Gal kažkada. Apie tai stengiamės negalvoti. Tačiau mirusieji, nors kasdieniam gyvenime paliekame juos atokiau, jie visada yra mūsų širdyse. Per Vėlines juos jaučiame ypač arti. Jungiamės su išėjusiais tyloje, bendroje maldoje, žvakių plevenime.

Praeitą sekmadienį Dublino lietuvių bendruomenė rinkosi į lietuviškas  Vėlinių mišias, kurias aukojo kunigas Egidijus Arnašius.

Po mišių poezijos ir muzikos kūrinius dovanojo “Lyrikos Vakarai”.

Iškilmingą minėjimą pradėjo Valerijus Šlyginas su pirmą kartą nuskambėjusia daina ,,Neperskaitytas laiškas” (tekstas ir žodžiai Rasos Raižienės). Ypač šiltai susirinkusieji sutiko kunigo Egidijaus atliekamą dainą,,Vienažindžio Lietuva’’.

Rita Kundrotaitė atliko aktorių trio dainą ,,Kai pasibels lietus į gatvės grindinį”, O Jurgita Čepkauskė su Valerijumi suvirpino slapčiausias sielos kerteles atlikdami Jurgos ariją iš kino filmo ,,Velnio nuotaka”. Muzikinius kūrinius keitė poezija – ištrauką iš K. Donelaičio “Metų” skaitė Renata Lyverytė Johnson. Savo kūrybą dovanojo Valdas Kišūnas ir Rasa Raižienė. Gražiai ir prasmingai Vėlinių minėjimą užbaigė Eimanto Didžbalio atlikta ,,Ave Maria”.

Tyliai plazdėjo žvakių liepsnelės po Šv. Andriejaus bažnyčios skliautais. Taip pat kaip ten, Lietuvoje, ant tų žemės kauburėlių, prie kurių visi buvome mintimis ir maldomis… Nematomas meilės ir tikėjimo tiltas sujungė mus, esančius čia, žemėje ir tuos, esančius anapus… tokius tolimus, kad net neįmanoma jų apkabinti, ir tokius be galo artimus ir savus, gyvenančius mūsų širdyse…

Rasa Kochanauskaitė Raižienė

Dublino lietuvių bendruomenės pirmininkė