Home Aktualu Vardų reikšmės: gegužės 2-8 d. varduvininkai

Vardų reikšmės: gegužės 2-8 d. varduvininkai

15 views
0

Vardų reikšmės: gegužės 2-8 d. varduvininkai.

Gegužės 2 d. vardo dieną švenčia Anastazas, Eidmanas, Eidmantas, Gytis ir Meilė.

Anastazas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „prisikėlęs“. Eidmanas, Eidmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eiklus ir sumanus“ (eid – eiklus, + mant – mantus, sumanus). Gytis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas tautos“, trumpinys iš Gytautas (gy – geidauti, geisti, taut – tauta). Meilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis meilę.

Gegužės 3 d. vardo dieną švenčia Aldevinas, Arvystas, Jaunius, Juvenalis, Kantvydė ir Pilypas.

Aldevinas: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“. Arvystas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „taip pat matomas“ (ar – taip pat, irgi, vyst – iš-vysti). Jaunius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jaunas“. Juvenalis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jaunuoliškas“. Kantvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri ir daug mačiusi“ (kan – kantrus, pakantus, vyd – iš-vydo). Pilypas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylintis arklius“.

Gegužės 4 d. vardo dieną švenčia Antanina, Dargailas, Florijonas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Antanina: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gėlė“ (anthos), pagal kitą versiją – „pirmagimė“ (antionos). Dargailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „veiklus ir stiprus“ (dar – daryti, gail – gailas, stiprus). Florijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žydintis“ (florus). Mintautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos minima“ (min – minėti, taut – tauta). Monika: graikų kilmės vardas, reiškiantis „viena, vieniša“ (monos). Vitalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybinga“ (vitalis).

Gegužės 5 d. vardo dieną švenčia Angelas, Anielius, Barvydas, Gintaras, Irena, Nelis, Neris ir Pijus. Angelas, Anielius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pranešėjas“. Barvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydęs kovą“ (bart – kovoti, plg. rusų „borotsia“, vyd – iš-vydo). Gintaras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis brangakmenį gintarą. Kita reikšmė – „užtarėjas, ginantis žodžiais“ (gin – ginti, tar – tarti). Irena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „taika“. Neris: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upės pavadinimo Neris. Pijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.

Gegužės 6 d. vardo dieną švenčia Benė, Benedikta, Eidmantė, Evodijus, Judita, Liucijus ir Minvydas. Benė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „sūnus“. Benedikta: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta“. Eidmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eikli ir sumani“ (eid – eiklus, + mant – mantus, sumanus). Evodijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „einantis geru keliu“. Judita: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Judėjos gyventoja“. Liucijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“. Minvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minimas kaip daug matęs“ (min – minėti, vyd – iš-vydo).

Gegužės 7 d. vardo dieną švenčia Butautas, Danutė, Domicelė, Rimtė, Stanislovas ir Stasys. Butautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „būti su tauta“ (bu – būti, taut – tauta). Danutė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „dievas mano teisėjas“ (trumpinys iš Danielė). Domicelė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prijaukinta, sutramdyta, paklusni“. Rimtė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimta, rami“. Stanislovas, Stasys: slavų kilmės vardas, reiškiantis „stovėti su garbe“ (stani – stok, slava – šlovė).

Gegužės 8 d. vardo dieną švenčia Audrė, Džiugas, Mykolas, Viktoras ir Vitalis. Audrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audringa“. Džiugas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „džiugus, linksmas“. Mykolas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“. Viktoras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalėtojas“. Vitalis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybingas“.

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/horoskopai/2022/05/01/news/horoskopas-geguzei-dvieju-zenklu-laukia-nepaprasta-sekme-23191144