Home Konsultacijos Vaikui padarytos žalos sveikatai atlyginimas

Vaikui padarytos žalos sveikatai atlyginimas

75
0

Klausimas: Vaikui dėl nepakankamos medikų kompetencijos ar aplaidumo buvo atlikta keletas operacijų, kurių galima buvo išvengti, jei gydytojai laikytųsi nurodymų ir atliktų visus tyrimus. Dabar nukentėjo vaikas ir mes norime nubausti ligoninę bei gauti kompensaciją. Ką reikėtų daryti ir nuo ko pradėti?

 

Atsakymas: Medicinos aplaidumo problema jau ne kartą buvo aptarta laikraščio “Lietuvis” “Konsultacijų” skyrelyje. Jūsų klausimas iš tiesų yra labai svarbus, nes jūs kalbate apie vaiko sveikatą, todėl mes dar kartą grįžtame prie šios temos.

Paprastai atvejai, kurie susiję su medicina ir medikų darbu, yra labai sunkūs, o jų nagrinėjimas užtrunka ilgą laiką. Tačiau kai kalbama apie vaiką ir galimai padarytą žalą jo sveikatai, bylos senaties terminas padidinamas. Taip yra dėl to, kad įstatymai vadovaujasi tuo, kad pats vaikas negali pateikti skundo ar prašymo, už jį tai turi jo vardu padaryti tėvai ir vaikas negali būti “nubaustas”” už tai, kad jo tėvai (jie paprastai yra tokių procesų atstovai) nesugebėjo per įstatymiškai nustatytą laiką paduoti skundo.

Tačiau mes visgi nerekomenduotume ilgai delsti – norint sėkmingai išspręsti tokius atvejus, kaip medikų darbo aplaidumas ar kompetencijos stoka, reikia ilgai nelaukti ir gauti keletą svarbių dokumentų. Visų pirma, jūs turite gauti visus dokumentus iš ligoninės ir vaiką gydžiusio gydytojo patys arba padedant advokatui. Be to, jūsų advokatas turi pateikti užklausimą, kad gautų nepriklausomo medicinos eksperto-gydytojo medicininę ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti nurodyta ligos priežastis ir išvada ar gydytojo veiksmai (ar veiksmų stoka) galėjo sukelti ligą ir tolesnes pasėkmes. Taip pat vienas iš klausimų, kurį mes, advokatai, visada užduodamae gydytojui-ekspertui yra: ar kitas gydytojas vaiką gydytų taip pat, kaip prieš tai darė vaiką gydęs gydytojas ir kokie kito gydytojo veiksmai būtų teisingi minėtoje situacijoje?

 

Jeigu ataskaitoje bus pateikti atsakymai į minėtus klausimus, tuomet į gydytojo-eksperto nuomonę bus atsižvelgiama nagrinėjant bylą teisme. Jūs turėtumėte žinoti, kad dažnai yra sunku surasti tokį gydytoją-ekspertą Airijoje, kuris liudytų prieš savo kolegą/as ar ligoninę, todėl advokatai paprastai tokį specialistą  stengiasi surasti JK ar kitose šalyse.

Be to, jūs taip pat galite kreiptis į Airijos medikų organizaciją ir jai taip pat pateikti skundą. Tačiau skundo nagrinėjimas minėtoje organizacijoje gali ilgokai užtrukti, o žalos atlyginimo klausimus nagrinėja teismas. Todėl prieš imantis kažkokių konkrečių veiksmų, mes jums patartume pasitarti su advokatu.

Jums atsakė Jelizaveta Donneri, advokatė, turinti dvigubą kvalifikaciją ir ilgametę sėkmingos teisinės praktikos patirtį Airijoje. Advokatė gali jūsų interesus atstovauti teisme ir konsultuoti  sužalojimų, imigracijos, darbo, komercinės, šeimos teisės, pilietybės ir verslo klausimais.

Interneto svetainė: www.dtsolicitors.ie

Blogas: www.dtsolicitors.ie/blog/

Galima kreiptis anglų ir rusų kalbomis.

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement