Home Konsultacijos Vaikas įsipjovė gerklę į kaimyno paspęstus spąstus

Vaikas įsipjovė gerklę į kaimyno paspęstus spąstus

33 views
0

Egis ir jo žmona Ana nesenai nusprendė išvykti iš Lietuvos ir visam laikui apsigyventi Airijoje su savo 5 metukų dukra Laura. Atvykę į Airiją, jie kurį laiką ieškojo kur apsigyventi ir suradę nuomojamą būstą Kidare apskrityje, nusprendė ten įsikurti. Atvykėlius šiek tiek nustebino, kad namas nebuvo nei tvora, nei gyvatvore atitvertas nuo kaimynų namų.

Vieną rugpjūčio popietę Laura pasikvietė keletą draugų iš savo naujosios mokyklėlės į namo sodą. Beje, mergaitei labai patiko jos naujoji mokykla, kur ji susirado daug naujų draugų. Vaikai, žaisdami ir gaudydami vienas kitą kaimynų teritorijoje pastebėjo medį su sūpynėmis. Kaip jau minėjome, teritorija nebuvo aptverta todėl vaikai be kliūčių nubėgo prie sūpynių. Bėgdama Laura pajuto smūgį į kaklą ir pargriuvo. Tik tada vaikai pastebėjo, kad tarp dviejų medžių yra ištempta ir pririšta virvė. Pargriuvusi mergaitė verkė ir šaukėsi tėčio.

Tėvas, kuris tuo metu buvo virtuvėje ir ruošė užkandžius vaikams, išgirdo šaižų dukters riksmą. Jis tučtuojau pas ją nubėgo ir pamatė, kad Lauros kaklas stipriai kraujuoja. Jis pašaukė žmoną, kad ši nuvežtų Laurą pas gydytoją. Egis taip pat paskambino kitų vaikų tėvams ir paprašė atvažiuoti jų pasiimti. Po to jis nuėjo pas kaimynus papasakoti apie nelaimingą atsitikimą su jo dukra ir paklausti apie pririštą virvę. Vidutinio amžiaus moteris paaiškino, kad pririšo virvę kaip priemonę atgrasyti vaikus nuo buvimo ir žaidimo jos teritorijoje. Ją erzino vis atbėgantys vaikai, be to, moteris demonstratyviai išreiškė  susierzinimą ir nenorėjo klausytis vyro pasakojimo apie incidentą, kuris atsitiko jo dukrai. gį supykdė moters reakcija, bet jam labiau rūpėjo jo dukters likimas, todėl jis daugiau nesiaiškino su moterimi.

Airijoje nuosavybės savininkas privalo informuoti pašalinį asmenį, kuris gali patenki į jų teritoriją, apie galimas rizikas. Šiuo atveju, kaimyno nuosavybėje turėjo stovėti ženklas, nurodantis informaciją apie virvę, kuri kėlė pargriuvimo ir susižalojimo riziką.

Mama Ana teisme atstovavo savo dukterį Laurą kaip jos „kitas draugas”. „Kitas draugas” yra asmuo, paskirtas pradėti teisinį procesą atstovaudamas vaiką teismo akivaizdoje. Vienas iš teismo reikalavimų yra tas, kad prašymas teismui būtų pateiktas su sutikimo forma, pasirašyta kaip „kitas draugas” ir patvirtinimu, kad jie neturi jokio interesų konflikto. Dažniausiai vienas iš tėvų ar globėjų yra nurodomas kaip „kitas draugas”, bet ne visada. Tai gali būti bet koks tinkamas asmuo, kuris neturi konflikto su vaiko interesais.

Sužeidimų Tarybai buvo pateikta paraiška. Laura apsilankė pas nepriklausomą gydytoją ir vaikų psichologą. Po maždaug 12 mėnesių jos paraiška buvo išnagrinėta pagal naujas Sužeidimų Tarybos (PIAB) taisykles ir jai buvo paskirta 67 000 eurų  kompensacija dėl kaklo sužeidimo ir 5 000 eurų kompensacija dėl patirtos psichologinės traumos. Lauros tėvų išlaidos už mergaitės gydymą taip pat buvo padengtos, o kaimynė moteris savo teritorijoje pastatė ženklą, įspėjantį pašalinius apie sode esančią virvę.

 

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.
6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W, DX 154004, Dublin
Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašau
paskambinti man tel.: 0862179620 arba
parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje http://griffinsolicitors.ie/?lang=lt

Ši istorija yra tikra, tačiau, kad apsaugotume susijusių asmenų privatumą, vardai ir vietovės buvo pakeistos.