Home Aktualu URM Globalios Lietuvos departamentas dalijasi aktualia informacija apie šiuo metu vykdomus konkursus

URM Globalios Lietuvos departamentas dalijasi aktualia informacija apie šiuo metu vykdomus konkursus

6 views
0

URM Globalios Lietuvos departamentas dalijasi aktualia informacija apie šiuo metu vykdomus konkursus:

 1)      Jaunimo reikalų agentūra paskelbė Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursą.

Stipendijos skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos diasporos jaunimą, atliekantį arba ketinantį atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

Reikalavimai kandidatams:

1.      Būti Lietuvos Respublikos piliečiu/-te arba lietuvių kilmės;

2.      Paraiškos teikimo metu (arba praktikos pradžios dieną, jei praktikos atlikimo data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) būti 18-29 metų amžiaus;

3.      Gyventi užsienyje.

Vienkartinės stipendijos dydis – 500 Eurų. Planuojama skirti dvi stipendijas.

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu: projektai@jra.lt.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku).

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3SmFitD

2)      Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos konkursą.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos, fiziniai asmenys. Savo kandidatūrą gali teikti ir lituanistinį švietimą vykdantis asmuo asmeniškai.

Kandidatai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

1.      Ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga;

2.      Aktyvi ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;

3.      Pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.

Numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio (2300 Eur) premiją.

Dokumentai konkursui teikiami el. paštu Ruta.Stanaitiene@smsm.lt iki 2022 m. spalio 31 d.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3JlSPO4

3)      Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė konkursą Lietuvos valstybinei Kazimiero Būgos stipendijai gauti lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams.

Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo konkurse gali dalyvauti užsienio šalių aukštųjų mokyklų bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ar jas atitinkančių studijų studentai, jei jie:

1.      Studijuoja pagal savarankiškas lituanistikos ir (ar) baltistikos studijų programas;

2.      Studijuoja lietuvių kalbą ne mažiau kaip vienus metus;

3.      Yra rekomenduoti dviejų dėstytojų (iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas).

Studentas, norintis gauti Kazimiero Būgos stipendiją, teikia dokumentus lituanistikos centrui, kuriame studijuoja.

320 Eur/mėn. dydžio stipendija skiriama užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentams jų vienų akademinių metų (10 mėn.) trukmės lietuvių kalbos ir literatūros studijoms užsienio šalies aukštojoje mokykloje. Lituanistikos centras pagal kandidatams keliamus reikalavimus ir atrankos kriterijus atrenka vieną kandidatą ir iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai reikalaujamus dokumentus.

 Daugiau informacijos: https://bit.ly/3Q24fsq

URM Globalios Lietuvos departamentas