Home Konsultacijos Gavote šaukimą į teismą – ar reikia bijoti?

Gavote šaukimą į teismą – ar reikia bijoti?

325 views
0

Šaukimas į teismą gali išgąsdinti daugumą žmonių. Pirmiausia į galvą šauna asociacijos, susijusios su populiariomis televizijos laidomis apie teisėjus ir teisininkus.

Tiesą sakant, teisminiai ginčai nėra blogiausias dalykas, kuris gali nutikti. Nepaisant to, kad kiekvieną dieną teismai nagrinėja labai daug bylų, iš tikrųjų dauguma bylų net nepatenka į teismo posėdžius.

Jei vis dėlto jūsų byla bus nagrinėjama teisme, jūsų advokatas padarys viską, kas įmanoma, kad tinkamai pasirengtų procesui, sumažintų jūsų įtampą, išsklaidytų nerimą ir, aišku, laimėtų bylą.

Su kuo susidursite teisme?

Teismo posėdžių metu šalia jūsų visą laiką bus advokatas.  Jūsų advokatas (teismo atstovas) bus jūsų „komandos” narys, kuris stebės/seks bylos eigą viso proceso metu. Jei jūsų byla yra nagrinėjama Aukščiausiajame teisme, galite turėti du advokatus.

Ikiteisminė konsultacija paprastai atliekama su visa teisininkų komanda prieš pat posėdį.

Ikiteisminės konsultacijos metu advokatas gali atlikti jūsų oponento vaidmenį, tardydamas jus tokiu pat stiliumi ir būdu, kuris labiau tinka oponuojančiam advokatui. Ikiteisminėje konsultacijoje gali dalyvauti jūsų liudytojai ir ekspertai.

Teismo procesas

Teismo dieną bandykite daug negalvoti apie jus laukiantį teismo procesą.

Apylinkės ir apygardos teismuose byla paprastai išnagrinėjama per vieną posėdžio dieną. Aukščiausiajame teisme bylos nagrinėjimas gali užtrukti kelias dienas.

Teismo posėdžių sąrašuose galimi vėlavimai, todėl posėdis gali prasidėti ne iš karto. Dažnai vėlavimai išnaudojami kaip galimybė aptarti galimą neteisminį bylos sprendimą.

Jei bylą bus nuspręsta nagrinėti teisme, pirmiausia jus iškvies, kad duotumėte parodymus. Advokatas supažindins jus su bylos medžiaga/faktais. Po to advokatas, atstovaujantis jūsų priešinininką, gali užduoti jums klausimus. Tai vadinama kryžmine apklausa.

Šiam etapui/procesui pasibaigus, bus išklausyti kitų liudytojų parodymai. Išklausius visus liudininkus iš jūsų pusės, priešinga pusė turės galimybę iškviesti savo liudininkus.

Išklausęs visus įrodymus, teisėjas gali nedelsdamas priimti sprendimą, tačiau gali jį atidėti, siekdamas išsamesnio nagrinėjimo.

Atminkite, kad stresas ir moralinė įtampa yra natūrali teismo proceso dalis. Mes patariame kiek įmanoma daugiau atsipalaiduoti, o „Tracey Solicitors“ advokatų komanda, turinti daugiau nei 30-ies metų patirtį, įrodys jums, kad esate “gerose rankose”.

Kas yra kas teismo salėje

 

Kai pateikiamas ieškinys dėl asmens sužalojimo, žmonės dažnai mano, kad jų byla nedelsiant pateks į teismą. Tiesą sakant, dauguma asmens sužalojimo atvejų sprendžiami ne teismo tvarka.

Tai gali vykti  keliais būdais, pavyzdžiui:

  • Tiesiogiai sudarius sutartį su draudimo bendrove;
  • Bylą gali nagrinėti Asmeninių traumų vertinimo valdyba (Personal Injuries Assessment Board);
  • Byla gali būti išspręsta šalims susitarus;
  • Derybų metu egzistuoja galimybė susitarti dėl kompensacijos.

Perspektyva atsidurti teisme dažnai gali bauginti, ypač tą žmogų, kuris nėra susipažinęs su teismo procesu arba niekada anksčiau nebuvo teisme. Iš dalies tai susiję su proceso eigos nežinojimu ir asmenimis, kurie dalyvauja teismo procese ir jų vaidmens nesupratimu. Tačiau jeigu turite advokatą, būkite tikri, kad jis jums viską paaiškins ir nuramins.

Teisėjas

Bylą nagrinėjantis teisėjas sėdi teismo salės priekyje. Teisėjas yra atsakingas už teismo proceso eigą ir tvarkos palaikymą teismo salėje. Bylos baigtį jis nusprendžia vadovaudamasis pateiktais įrodymais/faktais.

Sekretorius

Sekretorius/ė eilės tvarka kviečia kiekvieno proceso dalyvius ir užtikrina, kad atitinkami žmonės dalyvautų teisme. Pavyzdžiui, kai liudininkas kviečiamas į tribūną, sekretorius/ė skaito priesaiką, kurią jis turi pakartoti. Esant reikalui, sekretorius/ė taip pat perduoda teisėjui dokumentus. Sekretorius/ė po teismo posėdžio parengia įsakymus. Iš esmės jo/jos funkcija yra užtikrinti sklandų teismo darbą. Sekretorius paprastai sėdi priešais teisėją.

„Tipstaff“

Teisėjas turi dar vieną asistentą, žinomą kaip „Tipstaff“. Šis asmuo praneša apie teisėjo įėjimą ir išėjimą į/iš teismo salės. „Tipstaff“ veikia ne tik kaip asmeninis teisėjo asistentas, bet ir padeda valdyti procesą, bendraudamas su kitais teismo dalyviais. Be to, šie asmenys informuoja teisėją ir sekretorių apie teismo sąrašų eiliškumą.

Jūsų asmeninis advokatas (advokatą atstovaujantis asmuo)

Jūsų teisinę “komandą” sudaro advokatas ir baristeris. Jūsų advokatas sėdi pirmoje eilėje, priešais teismo salę, ta pačia kryptimi kaip teisėjas ir sekretorius/ė. Kitos pusės advokatas sėdi priešingos eilės gale.

Baristeris

Baristeris arba teismo atstovas ir dar viena jūsų teisinės “komandos” pusė. Advokato vaidmuo yra atstovauti jums teisme, veikti jūsų vardu ir ginti jūsų interesus. Tais atvejais, kai byla sprendžiama ne teismo tvarka, advokatas derasi dėl kito galimo jūsų bylos sprendimo.
Baristeriai paprastai sėdi veidu į advokatus.

Vyresnysis juriskonsultas (jei byla nagrinėjama Aukščiausiajame teisme) sėdi pirmoje eilėje, o jaunesnysis – už jo.

Liudytojai

Liudininkai yra žmonės, kurie pakviesti liudyti. Iškvietus liudytoją, jis atsisėda šalia sekretoriaus, kuris perskaito priesaiką, o liudytojas ją kartoja. Liudytojui klausimus gali užduoti tiek advokatai, tiek teisėjas. Liudytojas paprastai sėdi šonu į teismą, kad išklausytų ir atsakytų į visų klausimus.
Bylose, kurios nagrinėjamos teisme, yra daromi garso įrašai.  Tačiau jei reikalingas teismo protokolas, ieškovas ar atsakovas gali samdyti stenografistą/ę, kad įrašytų posėdį. Paprastai šito reikia, jei bylą ketinama apskųsti. Tad jei toks asmuo reikalingas, jis paprastai sėdi sekretoriaus kairėje arba dešinėje, priešais liudytojus. Kitose teismo salės vietose gali sėdėti suinteresuti asmenys, giminaičiai ir draugai, kurie ateina jus palaikyti.

Ar teismo posėdžiai yra vieši?

Išskyrus kai kuriuos atvejus, bylos paprastai nagrinėjamos viešai. Tai reiškia, kad visuomenei leidžiama būti teismo salėje, kol nagrinėjama byla, taip pat gali dalyvauti spaudos atstovai, kurie informaciją vėliau gali pateikti žiniasklaidoje.
Posėdžio rytą atvykite anksčiau ir eikite į teismo salę, kad susipažintumėte su aplinka. Kol laukiate savo bylos nagrinėjimo, galite stebėti kaip nagrinėjamos kitos bylos.

Teisme jus lydės advokatas – jei turite klausimų, susijusių su teismais, nedvejodami kreipkitės į „Tracey Solicitors“ telefonu 01 649 9900, kad galėtumėte konfidencialiai aptarti jums rūpimus klausimus.
Mes teikiame konsultacijas ir rusų kalba. Jei jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564
Informaciją parengė „Tracey Solicitors“,  advokatų kompanija, turinti 30-ies metų patirtį Airijoje, atstovaujanti bylose dėl žalos atlyginimo. Mūsų advokatai, dirbantys tiek Airijoje, tiek ir  užsienyje, padės jums išspręsti visas problemas, susijusias su žalos atlyginimu.

Mūsų adresas:
Tracey Solicitors
17 St. Andrew Street,
Dublin 2
Tel.: 01 6499900
Interneto svetainė: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/
 * Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.