Home Mano Airija „The Beatles“: po Airiją Džordžo Harisono keliais ir takeliais

„The Beatles“: po Airiją Džordžo Harisono keliais ir takeliais

54 views
0
[:lt]„The Royal Show Band“[:]

1970 metų balandžio 10 dieną grupė „The Beatles“ iš Liverpool (Britanija) oficialiai nustojo egzistuoti. Pati garsiausia ir turtingiausia muzikos grupė, novatoriškų idėjų pradininkė. Visi muzikantai buvo airių kilmės. Ir nenuostabu, nes Liverpulis yra vadinamas antrąja Airijos sostine“ – apie 50 proc. iš 900 000 gyventojų turi airiškų šaknų. Spauda visą laiką pabrėždavo, jog iš visų Bitlų pats airiškiausias buvo Džordžas Harisonas (George Harrison). Ką gi, jei jau airiškiausias, tad pakeliaukime po Airiją Dž. Harisono keliais ir takeliais.

 

Viskas, kas ir priklauso išsamiam pasakojimui, nuo pradžių: kai 1169 metais per Ferns miestelį, esanti Wexford grafystėje, į Airiją plūstelėjo užkariautojai normandai, su pirmąja banga atvyko normandų riteris, kuris už gerą tarnybą gavo daug žemės. Pasiliko ir įsikūrė. O kadangi buvo iš Prancūzijos, tai vėliau jo palikuonys gavo Ffrench pavardę. Daug šimtmečių jie gyveno gražiai ir laimingai, kol 1649 metais neatvyko Oliveris Kromvelis (Oliver Cromwell) užkariauti Airijos ir naikinti katalikų. Ffrench šeimai atsisakius pereiti į anglikonų tikėjimą, visos jų žemės buvo konfiskuotos, paliekant tik 2 akrų (0,8 ha) sklypą gyvybei palaikyti.

Corah ferma

Įsikūrė jie Corah fermoje, Wexford grafystėje, ir gyveno vos galą su galu sudurdami. Kai 1906 metais mirė Dž. Harisono proseneliai ir 1911 metais vyriausioji duktė, tarp likusių 4 brolių ir seserų subrendo revoliucinė idėja: pavardėje nubraukė vieną „f“ raidę, pardavė fermą ir, pasidalinę pinigus po lygiai, išsiskirstė kas sau. Vieni apsigyveno Rosslare Strand, Wexford grafystėje, kiti – Dubline, o Harisono senelis John French (g. 1870 m.) patraukė į Liverpulį laimės ieškoti.

Fotografas Arthur Fields

Praėjo 100 metų. Ar ta ferma vis dar tebestovi? Vedamas smalsumo ir žingeidumo nuvykau pasižiūrėti. Taip, yra ferma, tačiau nauja, su metaliniais angarais ir modernia technika. O tarp angarų ir kelio stovi įsispraudusi buvusi ferma bei namas, kuriame gimė Dž. Harisono senelis. Kukliai ir vargiai atrodantis, bet vis dar stovintis. Baigus fotografuoti, pro fermos vartelius išėjo pagyvenęs vyras. Kad nebūčiau apkaltintas šnipinėjimu vagims, priėjau ir pasisveikinęs prisistačiau bei paaiškinau ką čia darau. „Bitlai? Harisonas? Ne…tokio negirdėjau“, – atsakė senukas. „Ar jūs nieko prieš, kad aš čia fotografuoju?“. „Ne“, nusišypsojęs mostelėjo ranka ir nuėjo į kitoje kelio pusėje stovintį namą. Pati ferma yra tarp Ferns miestelio ir Ballycarney bažnytkaimio.

Dž. Harisonas su mama ir broliu

Tai kur gi tas Dž. Harisono airiškumas gimus Liverpulyje? Ogi Dubline gyveno motinos giminaičiai, Drumcondra rajone, Clonturk Park gatvėje. Ji reguliariai lankydavosi pas juos, atsiveždama su savimi jaunąjį Džordžą. Šis su savo pusbroliais vaikiškai išdykaudavo, o karštomis dienomis maudydavosi Malahide paplūdimyje. Yra išlikusi archyvinė nuotrauka, fotografuota 1950 metais, kai Džordžui buvo 7 metai, kurioje jis eina su mama Louise ir vyresniu broliu Pete. Juos nufotografavo „Žmogus ant tilto“ arba Arthur Fields, kurio tikras vardas yra Abraham Feldman (1901-1994 m.). Tai Dubline gimęs fotografas, kurio tėvas  – Ukrainos žydas, o seneliai buvo Lietuvos žydai. Jis stovėdavo ant O‘Connell Bridge tilto Dublino centre fotografuodamas praeivius, ir, jei kuris užsimanydavo nuotraukos atminimui, šalimais esančioje fotoateljė jo žmona jas padarydavo. Per 50 metų (1930-1985 m.) jis padarė apie 182 500 nuotraukų. Vienoje iš jų netyčia užfiksavo ir Harisonų šeimą.

„The Royal Show Band“

Daugelį metų Harisonas viešėdavo Dubline pas pusbrolius. Vėliau keletui metų dingo ir grįžo tik 1963 metais, bet jau kaip „The Beatles“ grupės narys, atvykęs užkariauti pasaulio. 1963 metų lapkričio 7 dieną Bitlai koncertavo Dubline, „Adelphi“ teatre. Du koncertai per vieną vakarą, 18:30 ir 21:00 val. Koncerto trukmė buvo vos 25 min. Prieš prasidedant antrajam koncertui visi norintys negalėjo patekti, nes atsirado gudručių, kurie po pirmojo koncerto pasislėpė užkulisiuose ir grįžo į salę prieš antrąjį. Įtūžę žmonės gatvėje vartė automobilius. Turėjo įsikišti Garda, kuri numalšino kilusias riaušes.

Koncerto afiša, kur Bitlai „apšildė“ publiką

Po koncerto Bitlai iš teatro buvo išgabenti „Evening Herald“ laikraščio furgonu, kad gerbėjų minia jų nesuplėšytų į gabalus suvenyrams. Jie buvo apsistoję „Gresham Hotel“ viešbutyje, šalimais šiandieninio Spyglio Dublino centre. Po koncerto, Harisonas sėdo į taksi ir aplankė savo pusbrolius Drumcondra rajone. Meilė Dublinui niekur nedingo. Net ir sunkiai sirgdamas plaučių vėžiu, prieš pat savo mirtį, 2001 metais su žmona Olivia vėl apsilankė Dubline pas giminaičius, tuo demonstruodamas meilę Dublinui ir pagarbą Airijai.

Buvęs „Adelphi“ teatras

„Adelphi“ teatro, kuriame koncertavo „The Beatles“, jau nėra. Jis uždarytas 1995 metais, tačiau šį pastatą šiandien žino kiekviena moteris  – tai „Arnott‘s“ prekybos centras. Ten kur buvo teatro fasadas, dabar įvažiavimas į parkavimo garažą ir šalimais eina „Luas“ linija. 2018 metais, pažymint Bitlų koncerto 55-erių metų jubiliejų, Dublino savivaldybė ant buvusio teatro sienos pakabino atminimo lentą.

Atminimo lenta
Dž. Harisonas (sėdi centre) su pusbroliais Portrane, Dublino grafystė 1948 m. Jo tėvai sėdi dešinėje.
“Royal Show Band” vokalistas su Elviu Presley

Paradoksalu, bet savo protėvių šalyje Bitlai koncertavo pirmą ir vienintelį kartą. Daugiau nei karto neatvyko, nors į kaimyninį Belfastą atvyko po metų  – 1964-aisiais. Natūraliai kyla klausimas: kodėl? Turiu savo versiją, kuria noriu ir privalau išsakyti  – dažnai abejonėse slepiasi tiesa. Tuo metu, kai Bitlai dar tik mokėsi groti, tiek Airijoje, tiek Britanijoje, karaliavo grupė „The Royal Show Band“, gyvavusi nuo 1957 metų. Šie paprasti vaikinai buvo iš Waterford miesto, gimę ir užaugę Ferrybank rajone. Jie buvo tokie populiarūs, jog 1960 metais asmeniškai grojo Britanijos karalienei. Tai buvo pirmoji airių muzikos grupė, grojusi Las Vegas Amerikoje. Už dviejų mėnesių grojimo kontraktą jiems buvo sumokėta 250 000 dolerių, kas šių laikų pinigais sudarytų apie 2 milijonus. Pats Elvis Preslis ateidavo pasižiūrėti jų koncertų, nes grupės vokalistas tiek savo šukuosena, tiek elgesiu scenoje kopijavo rokenrolo karalių. Jis norėdavo pasižiūrėti į „save“ iš šalies.

1962 metų balandžio 2 dieną grupė „The Royal Show Band“ koncertavo Liverpulyje, o prieš juos grojo jaunučiai „The Beatles“. Tai yra vienintelė airių muzikos grupė, prieš kurios koncertą publiką „apšildė“ Bitlai. Niekam daugiau nepavyko tai padaryti.

Kai Bitlų žvaigždė muzikos visatoje pradėjo spindėti ryškiau negu „Royal Show Band“, jie į Airiją daugiau neatvyko nenorėdami savo liepsna užgesinti esančios žvaigždės. Iš pagarbos jiems ir savo protėvių šaliai. Juk po koncerto vyrukai iš Waterford‘o davė daug patarimų jauniems Bitlams, įkvėpė juos ir paskatino eiti pirmyn. „The Royal Show Band“ žvaigždė natūraliai užgeso 1971 metais.

Pabaigai norėčiau pridurti: Bitlai, airių kilmės muzikantai, tapo žinomi Britanijoje ir visame pasaulyje. Dabar beliko sulaukti tos dienos, kai lietuvių kilmės muzikantai taps garsūs Airijoje, o galbūt ir už jos ribų. Roko grupė „Airija“ pamatus jau paklojo. Beliko tik „sumūryti“ sienas ir tada kelsime vainiką. Tikiuosi, kad per likusius 50 metų dar sulauksiu tokios šventės savo širdyje.

Audrius Janecka – melomanas

Audrius Janecka

Nuotraukos iš straipsnio autoriaus asmeninio albumo