Home Tags Tracey Solicitors

Tag: Tracey Solicitors

Ieškinys darbdaviui dėl nelaimingo atsitikimo darbe

Nelaimingi atsitikimai darbo vietoje gali įvykti kaip dėl paties darbuotojo, taip ir dėl darbdavio ar kito asmens aplaidumo. Ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje Paraiškas dėl...

Ieškinys prieš darbdavį, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe

Teisinis terminas „asmens sužalojimas“ vartojamas kai patyrėtė traumą, susižalojote dėl kito asmens kaltės. Nelaimingi atsitikimai, kuriuos patyrėte darbo vietoje, gali įvykti kaip dėl jūsų,...

Žalos atlyginimas, įvykus nelaimingam atsitikimui statybvietėse

Statybvietėse darbdavys turi užtikrinti darbuotojų saugą ir laikytis būtinų saugumo procedūrų. Jei darbdavys, organizuodamas ir vykdydamas statybos darbus, nepaisė saugos standartų ir dėl to įvyko...

Ką daryti, jei kaltininkas paspruko iš eismo įvykio vietos?

Eismo įvykis, kurio metu kaltas vairuotojas sąmoningai pasišalina iš eismo įvykio vietos, vadinamas pasprukimu iš įvykio vietos (Hit and Run). Deja, tokių incidentų pasitaiko gana...

Pretenzijos dėl sužalojimų, kilusių keliant sunkius daiktus darbe

Darbuotojai, kure dirba pradedant sandėliais ir baigiant statybomis, taip pat ir tie, kurie dirba biuruose ir restoranuose, savo darbe susiduria su sunkių daiktų kėlimu...