Home Tags Kvalifikacija

Tag: kvalifikacija

Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

Pareiškėjas, siekiantis ugdymo programos dalies baigimo patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius) turi pristatyti: prašymą; ugdymo programos...

Grantas kvalifikacijos kėlimui

Jei gaunate Pandeminio bedarbio pašalpą (Pandemic Unemployment Payment), bet negalite susirasti darbo dėl nepakankamos kvalifikacijos, yra galimybė pasinaudoti Kvalifikacijos kėlimo grantu (The Training Support...

Grantas kvalifikacijos kėlimui

Jei gaunate Pandeminio bedarbio pašalpą (Pandemic Unemployment Payment), bet negalite susirasti darbo dėl nepakankamos kvalifikacijos, yra galimybė pasinaudoti Kvalifikacijos kėlimo grantu (The Training Support...