Home Tags Kunigas

Tag: Kunigas

“Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“...

Evangelijos pagal Joną aštuntajame skyriuje išgirstame pasakojimą apie sugautą nusidėjėlę ir...klastingus skundikus. Kai sudedi šias dvi žodžių reikšmes, tada ir susimąstai, kuri nuodėmė sunkesnė:...

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: “Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai...

Gavėnios sekmadienio Evangelijos tema – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklingas atsimainymas artimiausių mokinių – Petro, Jono ir Jokūbo akivaizdoje. Šitaip įvyksta Jėzaus ir Dangiškojo...

Vėlinių žvakutės ir nematomas meilės tiltas sujungė esančius ir jau išėjusius

Vis trumpėjant dienoms ir ilgėjant vakarams, krentant lapams ir mirštant gėlėms, tarsi pati gamta primena kad kažko netenkame...Galbūt šiandien, vakar, pernai, prieš penkeris ar...

Kas man yra Jėzus?

Rugpjūčio 26 d. XXI Eilinis Sekmadienis, B eilinis laikas E2 Jn 6, 60–69 Šiandien baigiame skaityti šeštąjį Evangelijos pagal Joną skyrių, kuriame Jėzus kalba apie Gyvybės...

„Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių,...

Eilinių metų XVI sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, kaip rūpestingą Ganytoją, kuris ne tik reikalauja iš savo mokinių vienų ar kitų gyvenimiško charakterio savybių, bet...

Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapeliono, kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas

O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man...

„ Jo vardas – Jonas“ (Lk 1, 63)

Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė - tai viena iš seniausių švenčių bažnytiniame iškilmių kalendoriuje. Ankstyvosios  Bažnyčios laikotarpyje, o vėliau ir Vidurinių amžių laike tai...

Kunigas Egidijus Arnašius: „Niekada nepaliaukite svajoję ir gyvenimas bus lyg pasaka“

Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapeliono, kunigo Egidijaus Arnašiaus pristatyti Airijos lietuviams nereikia – dauguma tautiečių reguliariai eina į jo sekmadienines, Šv. Andriejaus bažnyčioje, Dubline, aukojamas mišias,...