Tag: Kunigas Ęgidijus Arnašius

Artėjant III-ajam Velykų Sekmadieniui dalinamės kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslu

“ Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną” (Lk 24,35) III-ojo Velykų Sekmadienio Evangelija primena nuotykį dviejų mokinių, kurie po Kristaus mirties ir Prisikėlimo nepažino savo Mokytojo kelyje nuo Jeruzalės į Emausą. Šis Evangelinis pasakojimas mums primena, kad, kas tik benutiktų su mumis, mūsų gyvenimo kelyje, prisikėlęs Jėzus visada yra

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą  keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas (Lk 4, 1-2)

Gavėnios metą pradėjome Pelenų Trečiadieniu, kaip gyvu ženklu ir simboliu žmogaus būties trapumo ir nuodėmingumo, kuris suvaldomas tik atgaila, pasninku ir malda. Todėl neatsitiktinai pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija pasakoja apie mūsų Išganytojo gundymą dykumoje lengva duonos ir pasaulio karalysčių, bei magijos ir stebuklų gausa. Piktoji dvasia, prisiartinusi prie Išganytojo, dykumoje