Tag: Griggin Solicitors

Kokias duomenų apsaugojimo teises turiu Airijoje?

Kaip galiu patikrinti savo duomenis ir sužinoti, kas gali peržiūrėti informaciją apie mane? Pagal konstituciją duomenų apsauga yra savo teisės į privatumą užtikrinimas. Kai suteikiate duomenis apie save organizacijai ar privačiam asmeniui, jie turi pareigą saugoti šią informaciją ir naudoti ją tik privačiai – jie yra vadinami „duomenų kontrolieriais”. Pagal