Home Tags Grantas

Tag: Grantas

Grantas kvalifikacijos kėlimui

Jei gaunate bedarbio pašalpą, bet negalite susirasti darbo dėl nepakankamos kvalifikacijos, yra galimybė pasinaudoti Kvalifikacijos kėlimo grantu (The Training Support Grant). Paraiška šiam grantui gauti...

Grantas kvalifikacijos kėlimui

Jei gaunate Pandeminio bedarbio pašalpą (Pandemic Unemployment Payment), bet negalite susirasti darbo dėl nepakankamos kvalifikacijos, yra galimybė pasinaudoti Kvalifikacijos kėlimo grantu (The Training Support...