Tag: Gintautas Tautkus

Misija Afrikos vaikams

Šiais metais birželio mėnesį buvome nuvykę į Afriką. Iš Airijos ir Lietuvos vežėme labdaros Kenijos kaimo vaikams. Didesnė dalis jų – našlaičiai, bet taip pat ir kiti dėmesio ir artimųjų stokojantys vaikai susirinkdavo kiekvieną savaitgalį į netoli nuo Oyugis esantį kaimelio vienkiemį, kur gyvena ir našlaičiams patarnauja vietinė krikščionių šeima.

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti  – Derek Prince knyga lietuvių kalba susilaukė didelio susidomėjimo tiek pas mus Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pažįstami ir nepažįstami žmonės mūsų klausia kur galėtų gauti šią knygą? Iš Dievo malonės vėl turime šios knygos leidimą. Palaiminimai ir prakeikimai – tai tokia realybė, kurios neįmanoma

Kiek liko laiko?

Situacija Izraelyje sunkėja. Hamasas siautėja – 500 „raketų” (nuo 12.11.2018 iki 14.11.2018) paleista į Izraelio teritoriją. Tai kas vyksta Izraelyje, yra paskutiniųjų laikų įvykiai, kurie greitai palies kiekvieną žmogų pasaulyje. Pasaulio laikrodis skaičiuoja paskutines minutes. „Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai: “Eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį, nes

O kas po mirties?

Du dvyniai kalbasi motinos įsčiose. Vienas iš dvynių klausia: „Ar tu tiki į gyvenimą po gimimo?“ O kitas sako: “O tu ką… manai, kad ir mama yra? Ar tu ją matei?“ Dažnai mūsų pokalbiai apie amžinąjį gyvenimą yra panašūs į tokį, dar negimusių dvynių, pokalbį. Esu girdėjęs įvairių teiginių apie