Home Tags Egidijus Arnašius

Tag: Egidijus Arnašius

“Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“...

Evangelijos pagal Joną aštuntajame skyriuje išgirstame pasakojimą apie sugautą nusidėjėlę ir...klastingus skundikus. Kai sudedi šias dvi žodžių reikšmes, tada ir susimąstai, kuri nuodėmė sunkesnė:...

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: “Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai...

Gavėnios sekmadienio Evangelijos tema – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklingas atsimainymas artimiausių mokinių – Petro, Jono ir Jokūbo akivaizdoje. Šitaip įvyksta Jėzaus ir Dangiškojo...

Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapeliono, kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas

“Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip” (Mk 4, 27). Eilinių metų XI sekmadienio Evangelijos...

Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapeliono, kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas

O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man...

„ Jo vardas – Jonas“ (Lk 1, 63)

Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė - tai viena iš seniausių švenčių bažnytiniame iškilmių kalendoriuje. Ankstyvosios  Bažnyčios laikotarpyje, o vėliau ir Vidurinių amžių laike tai...

Kunigas Egidijus Arnašius: „Niekada nepaliaukite svajoję ir gyvenimas bus lyg pasaka“

Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapeliono, kunigo Egidijaus Arnašiaus pristatyti Airijos lietuviams nereikia – dauguma tautiečių reguliariai eina į jo sekmadienines, Šv. Andriejaus bažnyčioje, Dubline, aukojamas mišias,...