Home Tags Dalia Smelstoriūtė

Tag: Dalia Smelstoriūtė

Vakarykščia diena: III dalis

Vietoj įžangos Žmonės, neskaitykite, jei nemėgstate senų moterų prisiminimų. Ir pezėjimų prieš joms užmiegant. O lietuviškai trumpai drūtai tariant: “Neieškokit proto šiknoj” kaip kažkas patarė...

„Tiltas TV“ – laida, kurią gali padaryti ir „sugadinti“ tik Airijos...

Istorija apie tai, kaip lietuvė Dalia iš Airijos ir jos draugas Jack (Džekas – ne lietuvis, bet bandantis tokiu būti) „sugadino“ Smaragdinės salos lietuvei...

Mano Jonas

Airijos lietuviams, o ir ne tik jiems, pažįstama, į mūsų laikraštį kartais parašanti Dalia Smelstoriūtė, gyvenanti kažkur vidurio Airijos kaime, kai koronavirusas apribojo visų...

Mano Jonas

Airijos lietuviams, o ir ne tik jiems, pažįstama, į mūsų laikraštį kartais parašanti Dalia Smelstoriūtė, gyvenanti kažkur vidurio Airijos kaime, kai koronavirusas apribojo visų...

Mano Jonas

Airijos lietuviams, o ir ne tik jiems, pažįstama, į mūsų laikraštį kartais parašanti Dalia Smelstoriūtė, gyvenanti kažkur vidurio Airijos kaime, kai koronavirusas apribojo visų...

Turėti ar neturėti … Pilkadvarį … Pabaiga

XIX amžiuje pily plušo daug tarnų. Ne tūkstančiai, gal tik 100-150. Jau vien skalbykloj turėjo dirbti nemažai moterų. Turistams dažnai pasakojama, kad tarp virtuvės ir...

Turėti ar neturėti … Pilkadvarį … 3 dalis

XIX amžiuje pily plušo daug tarnų. Ne tūkstančiai, gal tik 100-150. Jau vien skalbykloj turėjo dirbti nemažai moterų. Turistams dažnai pasakojama, kad tarp virtuvės ir...

Turėti ar neturėti … Pilkadvarį … 1 dalis

Mano pusseserė, atvažiavusi į svečius, kai mudu su Džeku nuomavomės butą Pilkadvary, stebėjosi: – Na tu man, Dalia, pasakyk: kam žmogui reikia tokių pilių? Na...

Iš kokonų gyvenimo: Kol kloji lovą

Iš kokonų gyvenimo: kol kloji lovą (Tęsinys, pradžia https://www.lietuvis.ie/is-kokonu-gyvenimo/) Ir dar lovą klodama prisiminiau, kaip COVID-19 karantiną įvedė, kaip per radiją prieš ir po kiekvienų žinių...

Iš kokonų gyvenimo: Kol kloji lovą

Iš kokonų gyvenimo: Kol kloji lovą  (Tęsinys, pradžia https://www.lietuvis.ie/is-kokonu-gyvenimo/)  Daug kas sukosi mano galvelėje, kol klojau lovą. O paskui kiti prisiminimai užplūdo... Ko gyvenime tik nebijai... Vilko,...