Tag: Dalia Asanavičiūtė

Dalia Asanavičiūtė: Viena Tauta? Taip –  viena Tauta!

Pirmą kartą vykstant istoriniams rinkimams Pasaulio lietuvių apygardoje, dar kartą parodėme, kad esame viena tauta – Pasaulio lietuviai. Esame tik ketvirtoji valstybė pasaulyje turėsianti išeivijos atstovą Seime! Labai džiugu, kad parodėme lyderystę, brandą ir apsisprendimą vienyti ir vienytis. Balsavimas užsienio lietuviams – ir šventė, ir didelė atsakomybė, nes pirmą kartą

Dalia Asanavičiūtė: Kodėl Lietuvai nerūpi 100 000 jaunųjų Lietuvos piliečių?

Jeigu pagalvotume, koks dažniausiai pastaruoju metu kartojamas žodis Lietuvoje, be „Covid-19“ ar „koronaviruso“, maloniai nustebtume, kad tai – „švietimas“. Prieš rinkimus švietimo klausimas tapo svarbiausiu klausimu ne tik rinkimų programose, debatuose, bet ir žiniasklaidoje. Tai suteikia daug vilties, kad pagaliau išsiaiškinsime –  kokio švietimo Lietuvai reikia, kokie pagrindiniai prioritetai ir

Ar lietuvos mokyklos pasirengusios priimti mažuosius emigrantus?

Pirmą kartą grynajai migracijai peržengus į teigiamą pusę, vis labiau džiaugiamės grįžtančiaisiais gyventi į Lietuvą, bandančiais kurti savo gyvenimą Gimtinėje. Grįžtančios šeimos su vaikais dairosi tinkamos savo vaikui, kuris dažnai nemoka pakankamai gerai lietuvių kalbos, mokyklos, tinkamos psichologinės aplinkos ir neretai susiduria su išbandymais. 2018/2019m į Lietuvos mokyklas iš užsienio

Dalia Asanavičiūtė: Esame drąsi ir užsispyrusi tauta, sugebanti visur susikurti savo gyvenimą

Dauguma Airijos lietuvių buvusią Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Asanavičiūtę pažįsta iš laidų, kuriose ji dalyvauja, iš straipsnių, su kuriais ji dalinasi ne tik Lietuvos, Jungtinės Karalystės, bet ir Airijos žiniasklaidoje bei pasaulio socialiniuose tinkluose. Dalia aktyviai bendradarbiauja ir su laikraščiu „Lietuvis“, kuris, pasinaudojęs šia pažintimi, paprašė visada besišypsančią,

Kada būsime pasiruošę elektroniniam balsavimui?

Kartais ateities vizijos iliuzija daug patrauklesnė, nei pats vizijos įgyvendinimas ir lydi mus dešimtmečiais. Dažnai girdime ir atvikščiai, kad kaip Valstybė nebeturime siekiamybės, nėra bendro vienijančio piliečius tikslo. Įstojome į NATO, ES, EBPO. Nors esame maža valstybė, bet esame matomi pasaulio žemėlapyje. Ir tai yra visų mūsų didžiuliai pasiekimai, kuriais

Dalia Asanavičiūtė: Puoselėjant toleranciją

Mūsų tolerancijos lygis dažnai atsispindi mūsų reakcijose į diskriminacijos apraiškas. Pastarųjų savaičių įvykiai JAV išjudino pasaulyje įsisenėjusią rasinės diskriminacijos sopulį net ir toli pažengusiose vakarų valstybėse. Diskriminacija dėl odos spalvos tapo prioritetu ir mes grįžome į Martino Liuterio Kingo epochą, kai praeito amžiaus vidury kova už pilietines teises buvo didelis

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė dalyvaus Seimo rinkimuose

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės plėtros komisijos narė, LR Seimo ir PLB komisijos aktyvi dalyvė Dalia Asanavičiūtė, pakviesta Gabrieliaus Landsbergio ir Ingridos Šimonytės, jungiasi prie TS-LKD ir dalyvaus Seimo rinkimuose. TS-LKD ketina D. Asanavičiūtės kandidatūrą kelti naujoje Pasaulio lietuvių vienmandatėje apygardoje. “Užsienio lietuvių ryšys su tėvyne yra

  COVID-19 pandemijos metu pasaulio lietuviai mobilizavosi ir tiesė vienas kitam pagalbos ranką

Praėjusį trečiadienį, gegužės 13 d. įvyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos nuotolinis posėdis,  kuriame buvo aptarti pandemijos krizės pasekmių ir migracijos iššūkių pasaulio lietuvių bendruomenėms ir Lietuvai, klausimai. Posėdyje dalyvavo Airijos lietuviams gerai pažįstama Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, kuri ten skaitė pranešimą ir su kuriuo

Dalia Asanavičiūtė: Esame drąsi ir užsispyrusi tauta, sugebanti visur susikurti savo gyvenimą

Dauguma Airijos lietuvių Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Asanavičiūtę pažįsta iš laidų, kuriose ji dalyvauja, iš straipsnių, kuriais ji dalinasi ne tik Lietuvos, Jungtinės Karalystės, bet ir Airijos žiniasklaidoje bei pasaulio socialiniuose tinkluose. Beje, Dalia aktyviai bendradarbiauja ir su laikraščiu „Lietuvis“, kuris, pasinaudojęs šia pažintimi, paprašė visada besišypsančią, įvykių

Kristus prisikėlė! Pakilsime ir mes!

“Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo,  o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote