Home Švietimas Švietimo pagalba grįžtantiems vaikams

Švietimo pagalba grįžtantiems vaikams

87 views
0

Mokiniai, kurie yra sėkmingai integruojami į švietimo sistemą, tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės perspektyvų, turi didesnes galimybes išvysti savo turimą potencialą. Vis dėlto tiesioginės migracijos patirties turintys vaikai susiduria su gausybe iššūkių, turinčių įtakos jų nuosekliam mokymuisi ir vystymuisi.

Vaikai susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pačiu migracijos reiškiniu, kaip neišvengiamai pasikeičianti namų aplinka, bendravimo nauja kalba būtinybė, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir rutinos. Vaikai taip pat susiduria su iššūkiais mokyklose, kaip tinkamas jų turimų pasiekimų ir poreikių įvertinimas, kitos šalies gimtosios kalbos mokymosi sudėtingumai, socialinės ir emocinės paramos trūkumas.

Siekiant padėti grįžusiems vaikams geriau integruotis, buvo sudarytas atvykusius mokinius pasirengusių priimti mokyklų tinklas, rengiamos rekomendacijos mokykloms, metodinė medžiaga, planuojami seminarai ir finansavimo užtikrinimas steigiant mokytojo padėjėjo, mokinio asistento pareigybes.

Bendruosiuose ugdymo planuose yra aprašytas iš užsienio grįžusių mokinių ugdymo organizavimas. Jame numatyta, kad mokykla turi paskirti asmenį, kuris padėtų sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, sudarytų mokinio individualų mokymosi planą, skirti adaptacijos laikotarpį, per kurį mokinys nevertinamas pažymiais, ir pan. Grįžusiam mokiniui gali būti perskirstytas mokymosi laikas, skirtas dalykams mokytis, pvz., mažiau pamokų skiriama užsienio kalbai, o daugiau – lietuvių kalbai mokytis.  Grįžusių vaikų ugdymui skiriamas 30 proc. didesnis valstybės finansavimas moksleivio kreipšeliui. Dalis mokyklų skirtingose savivaldybėse turi galimybę organizuoti išlyginamąsias klases ir/ar išlyginamąsias mobiliąsias grupes grįžtančiųjų vaikams. Taip pat dalis mokyklų vykdo nuotolinį mokymą.

Šiuo metu mokyklų, turinčių patirties tinkamai integruojant grįžtančius vaikus, tinklą sudaro virš 60 mokyklų. Mokyklų tinklas neapima visų Lietuvos mokyklų, kurios šiuo metu dirba su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais. Iš užsienio atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą prašydama priimti vaiką.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Daugiau informacijos: ///C:/Users/35387/Downloads/mokyklos-priimancios-griztancius-vaikus_%20(1).pdf