Home Konsultacijos Svetingumo mokestis: Ukrainos pabėgėlius priimantys Airijos gyventojai turi teisę į 400 eurų...

Svetingumo mokestis: Ukrainos pabėgėlius priimantys Airijos gyventojai turi teisę į 400 eurų mėnesinę išmoką

45 views
0

Prasidėjo prašymų dėl kompensacijų už pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą. Pirmieji mokėjimai bus 2022 metų rugpjūčio 9 dieną, o kompensacijas bus galima gauti už visus mėnesius nuo Rusijos invazijos pradžios į Ukrainą.

Mokėjimus Vaikų, lygybės, negalios, integracijos ir jaunimo departamento vardu mokės Socialinės apsaugos tarnyba.

Mėnesio 400 eurų dydžio “Accommodation Recognition Payment” išmoką/kompensaciją gali gauti kiekvienas, apgyvendinęs žmones, atvykusius iš Ukrainos į Airiją pagal ES laikinosios apsaugos direktyvą nuo 2022 m. kovo mėn.

Išmoką taip pat gali gauti tie, kurie suteikė būstą pagal Airijos Raudonojo Kryžiaus programą ir tie, kurie privačiai priėmė Ukrainos pabėgėlius.

Norėdami gauti išmoką, turite:

• Būti vyresni nei 18 metų.

• Suteikti būstą šiuo metu arba nuo 2022 m. kovo mėn. bet kokiam skaičiui asmenų, atvykusių į Airiją iš Ukrainos pagal ES laikinosios apsaugos direktyvą.

• Patvirtinti Eircode – pabėgėliams siūlomo turto pašto kodas.

• Būti turto savininku ar nuomininku arba pateikti raštišką turto savininkų ar nuomininkų sutikimą.

• Deklaraciją, kad turtas atitinka minimalius standartus.

• Deklaraciją, kad būstą pabėgėliams suteikiate artimiausiems 6 mėnesiams.

Kompensacija mokama kas mėnesį, jei suteiktame būste nuolat gyvena bent vienas asmuo, atvykęs į Airiją iš Ukrainos.

Priimant Ukrainos pabėgėlius, nereikia turėti teisėsaugos institucijos (Garda) tikrinimo dokumentų.

Asmenys, sudarę nuomos sutartis su pabėgėliais iš Ukrainos, neturi teisės į kompensaciją. Tačiau kompenscijai įtakos neturi tai, kad ukrainiečiai prisideda prie tokių išlaidų kaip komunalinės paslaugos ir maistas.

“Accommodation Recognition Payment” 400 eurų išmoka nėra skirta papildomoms šeimininkų išlaidoms padengti.

Mokėjimas atliekamas kas antrą mėnesio antradienį į Airijos, JK, SEPA, N26 arba “Revolut” bankų sąskaitas.

Pradinė data, nuo kurios galima prašyti “Accommodation Recognition Payment” išmokos yra 2022 m. kovo 4 d. Išmoka bus mokama iki 2023 m. kovo mėnesio pabaigos, nebent bus priimtas sprendimas pratęsti schemą.

Norėdami kreiptis dėl minėtos išmokos/kompensacijos, turėsite pateikti šiuos duomenis:

  • jūsų vardas, pavardė;
  • PPSN;
  • jūsų adresas;
  • nuosavybės duomenys, įskaitant Eircode;
  • savo banko duomenis.

Taip pat turėsite pateikti informaciją apie kiekvieną asmenį, kurį primate:

  • vardas, pavardė ir PPSN;
  • data, kada jis/ji/jie pradėjo gyventi jūsų suteiktame būste;
  • išvykimo data, jei su jumis nebegyvena.

Norėdami gauti šią išmoką, turite savarankiškai deklaruoti, kad būstas atitinka minimalius standartus.

Išmokos dydis nepriklauso nuo gyventojų, kuriuos priėmėte, skaičiaus.

Paraiškos forma: https://services.mywelfare.ie/en/topics/ukraine-emergency-supports/accommodation-recognition-payment/