Home Tikėjimas Šventyklos aukuro pašventinimas

Šventyklos aukuro pašventinimas

174 views
0

Kelionė į Izraelį

Praėjusių – 2018 metų – gruodžio mėnesį buvome Izraelyje. Tai vieta žemėje į kurią atvyksta tikintieji, piligrimai iš viso pasaulio. Senoji Jeruzalė, Raudų siena, tuščias Jėzaus kapas, Alyvų kalnas, Getsemanės sodas, tai tik kelios vietos, kurios pritraukia milijonus lankytojų per metus. Jeruzalė – tai dvasinis pasaulio centras. Tačiau tuo metu, kai buvome Jeruzalėje, įvyko kažkas ypatinga. Gruodžio 10 d., paskutinę Hanukos šventės dieną, prie šventyklos kalno sienos vyko šventyklos aukuro pašventinimas. Kas tai? Ką tai reiškia tau ir man? Norėčiau apie tai ir pasidalinti šiame straipsnyje.

Šventyklos aukuro pašventinimas

Šventyklos aukuro pašventinimas kalba apie tai, kad ruošiamas šventyklos atstatymas! Ar tikrai? Jau dabar? Ar gali tai būti? Juk Šventyklos atstatymas – tai paskutinių laikų paskutinis įvykis. Nejaugi jau šiais metais bus atstatyta trečioji Šventykla?

Pirmoji Šventykla buvo pastatyta maždaug prieš 3000 metų – Saliamono karaliavimo metu. Antroji Šventykla buvo baigta atstatyti 515 metais iki Kristaus gimimo – izraelitams sugrįžus iš Babilono tremties, o  sugriauta – 70-aisiais  metais po Kristaus gimimo, arba 70-aisiais mūsų eros metais. Jau beveik 2000 metų kai Erodo laikų Šventykla buvo sugriauta, o žydai buvo išsklaidyti po visą pasaulį. Tačiau 1948 metais buvo atkurta Izraelio valstybė. 1967 metais buvo atkovota Jeruzalė. Nejaugi 2019 bus atstatyta trečioji šventykla? Nejaugi ant Šventyklos kalno? Juk ten dabar stovi dvi musulmoniškos šventyklos. Juk tai taip panašu į globalinį konfliktą tarp žydų ir musulmonų? Kaip galima suderinti du nesuderinamus tikėjimus..? Ar tai jau Armagedono mūšio išvakarės? Ar jau šiais metais bus bažnyčios paėmimas? Maždaug tokie klausimai praskriejo mano mintyse, kai tik sužinojau kas vyksta.

Kadangi turime kažkiek laiko, pasistengsiu pasidalinti nuosaikiau. 2018 m. gruodžio 10 diena buvo paskutinė Hanukos šventės diena. Kas gi yra ši šventė?

Chanukos šventė

“Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo šventė. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę” (Jn 10, 22-23). Taigi Šventyklos pašventinimo šventė vyko žiemą ir Jėzus ten buvo. Ta šventė šiandien vadinasi Hanuka. Trumpai papasakosiu šios šventės istoriją. Maždaug 165  metai prieš Kristaus gimimą, Judo Makabiejaus vedami, žydai išvadavo iš Sirijos okupacijos Jeruzalę ir atstatė Šventyklos tarnavimą. Kadangi Šventykla buvo sutepta stabais ir pagoniškais ritualais, ją reikėjo apvalyti, atnaujinti ir pašventinti. Šventyklos pašventinimui buvo reikalingas specialus aliejus. Nors to aliejaus buvo tik vienai dienai, tačiau stebuklo dėka jo užteko aštuonioms dienoms. Taip atsirado Chanukos šventė, kurios esmė – šventyklos apvalymas, pašventinimas. Tomis šventinėmis dienomis mes matėme, kaip Jeruzalės mieste važinėjo mašinos su “žvakidėmis” ant stogo – pirmą šventės dieną degamos aštuonios žvakės (šviestuvai), antrą – septynios, paskutinę – aštuntą dieną – viena.

Raudona telyčia

„Šie yra VIEŠPATIES duoti įstatai apeigoms. Paliepk izraeliečiams atvesti raudoną telyčią, sveiką ir be trūkumų, dar nebuvusią pajungtą po jungu. Perduosite ją kunigui… (Sk 19, 2-22). Skaičių knygos 19 skyriuje parašyta apie raudoną telyčią, kuri reikalinga šventyklos ir Izraelitų apvalymui. Per beveik 2000 metų tokia telyčia nebuvo gimusi. Ir štai 2018 metų rugpjūčio 28 dieną tokia tinkama – raudona telyčia gimė Izraelyje. Tai buvo ypatingi metai Izraeliui: 70 metų nuo valstybės atkūrimo, Jeruzalė paskelbta amžinąja Izraelio sostine, Amerikos ambasada perkelta į Jeruzalę ir kitos šalys ruošiasi taip pat pasielgti. Galiausiai gimė raudona telyčia – būtina sąlyga dėl šventyklos ir tarnystės joje atstatymo.   Kas gyvena Dubline ar tiesiog yra girdėjęs – vakarinėje miesto dalyje, ties M50 keliu yra didžiulis transporto mazgas ir viešbutis, kurie turi vardą “Red Cow” – Raudona Karvė. Tai man buvo labai keistas ir įdomus pavadinimas, kol nesužinojau, kad tai yra labai svarbus dalykas Trečiosios Šventyklos atstatymui. Ir tai labai aktualu  šiandien.

Trečios šventyklos pastatymas ir paskutiniai teismai žemėje

Žydai, kurie netiki į Jėzų kaip Mesiją, laukia kito. Tai yra glaudžiai susiję su trečiosios šventyklos atstatymu. Visi reikalingi šventyklos elementai jau paruošti ir šventyklos atstatymas gali įvykti labai greitai. Tuo klausimu jau ilgą laiką užsiima specialus Šventyklos institutas ir paskutiniu metu atkurtas sinedrionas. Taip pat paskutiniu metu vis didėjantis ekumeninis judėjimas tarp skirtingų religijų tampa palankia sąlyga trečiosios šventyklos atstatymui. Tačiau Jėzus perspėjo mokinius apie tai kas laukia trečiosios šventyklos: “Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje…tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios…” (Mt 24, 15-21). Apaštalas Paulius primena: “Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu” (2 Tes 2, 3-4).

Apreiškimo knygos 13 skyrius darosi vis labiau suprantamas, juk ten apreiškiama kas jau vyksta ir tuoj pasimatys. Viena valdžia, viena ekonomija ir viena religija visam pasauliui, kurios viršuje bus Antikristas. Jam ir bus skirta įžengti į pastatytą šventyklą ir tai ir bus visų sunkiausių išbandymų laikas žemės gyventojams.

Geroji naujiena

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: “Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas…ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks” (Lk 21, 28-32). Kas vyksta Izraelyje ir visame pasaulyje paskutiniu metu…labai panašu į gimdymo skausmus iki kūdikio gimimo. Tačiau Gerosios Naujienos esmė yra tai, kad Jėzus sumokėjo ant Golgotos kryžiaus savo krauju už kiekvieno mūsų nuodėmes. Jis mirė už mus ir trečią dieną prisikėlė mūsų išteisinimui ir išgelbėjimui. Jis yra Viešpats ir Jo rankose valdžia ir danguje, ir žemėje. Jis yra gyvųjų ir mirusių teisėjas. Ir Jis greitai sugrįš. Ar tu jau susitaikei su Dievu? Ar tavo nuodėmės nuplautos Avinėlio krauju? Ar esi pasiruošęs, kad bet kuriuo momentu gali  įvykti bažnyčios paėmimas? Nelauk rytojaus, nes rytoj gali būti per vėlu!

Juk “kiekvienas kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas” (Rom 10, 13).

 

Maloniai kviečiame į Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

Susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie

Pastorius Gintautas