Home Konsultacijos Sužalojimas darbe

Sužalojimas darbe

38 views
0
[:lt]20230416 - filling up a work injury claim form[:]

Darbe susižalojau koją. Dirbu statybose, darbą gaunu per agentūrą. Atsitikus šiam įvykiui, iš vadovybės jokios reakcijos nebuvo, t. y. šis traumos faktas nebuvo užfiksuotas. Be to, tą pačią dieną buvau atleistas iš darbo. Vis dar skauda koją ir sunku dirbti. Prašau pasakyti, ar turiu galimybę gauti kompensaciją?

Airijos darbo ir civilinė teisė gina darbuotojo, kuris nukentėjo darbo vietoje, teises. Būtina išsiaiškinti, dėl kieno kaltės įvyko sužalojimas, galbūt darbdavys nesudarė saugių darbo sąlygų ar neįvykdė atitinkamų saugos mokymų. Darbdavys privalo ne tik pateikti pranešimą apie sužalojimą, bet ir pateikti jums šio dokumento kopiją. Tačiau ir dabar, po atleidimo, galite kreiptis į darbdavį su prašymu pateikti šį dokumentą. Visa ši informacija yra labai svarbi, norint pradėti teisminį procesą. Kadangi dirbote per agentūrą, tikėtina, kad bylos atsakovais bus ir agentūra, ir pati įmonė.

Norint suteikti išsamų patarimą, reikia daugiau informacijos, tačiau šiuo metu yra 2 aspektai: civilinis ieškinys ir darbas. Darbo teisės požiūriu darbdavys neturi teisės atsikratyti darbuotojo, neatlikęs atitinkamos atleidimo iš darbo procedūros ir nesuteikęs darbuotojui teisės paaiškinti bylos aplinkybių, net kai atleidimas iš darbo yra susijęs su darbuotojo veiksmais. Todėl mano praktikoje yra buvę atvejų, kai darbuotojas su darbdaviu bylinėjasi iš karto dviejose bylose: pavyzdžiui, darbo teisės ir dėl padarytos žalos sveikatai.

Darbdavys visų pirma turi rūpintis darbuotojo sveikata. Ilgos ligos atvejais, darbuotojui grįžus į darbo vietą, darbdavys turi gauti medicininę pažymą, kad darbuotojas gali atlikti savo pareigas. Asmens atleidimas iš darbo be įspėjimo ir nesilaikant tvarkos negali būti teisėtas. Tokius veiksmus galite apskųsti darbo teisme ir reikalauti kompensacijos. Skundą prieš darbdavį galite pateikti Darbo santykių komisijai (Workplace relations Commission, toliau tekste – WRC), o tai galite padaryti internetu, užpildę formą. WRC apsvarsto kiekvieno atvejo aplinkybes ir priima sprendimą. Jei sprendimas jūsų netenkina, galite jį apskųsti.

Dėl civilinio aspekto: jau aptarėme, kad šioms byloms yra 2 metų senaties terminas, prieš pateikiant pareiškimą teismui, būtina surašyti pareiškimą komisijai. Komisija nepriims prašymo be gydytojo išvados. Paprastai, susisiekęs su gydytoju, advokatas arba pats pareiškėjas paprašo, kad gydytojas išrašytų aktą apie padarytus sužalojimus. Skundas pateikiamas Žalų komisijai kartu su gydytojo išvada ir apmokėjimu. Paraiška pateikiama internetu. Paraiškų teikimo tvarką reglamentuoja 2003 m. ASMENS ŽALŲ VERTINIMO TARYBOS ĮSTATYMAS (PERSONAL INJURIES ASSESSMENT BOARD ACT 2003). Komisijai pateikus ir priėmus skundą, praeina 3 mėnesiai, ir komisija arba priima skundą nagrinėti (dažniausiai tai atsitinka tais atvejais, kai atsakovas prisipažįsta savo atsakomybę), arba duoda leidimą pradėti teisminį procesą.

Svarbu pažymėti, kad tais atvejais, kai atsakomybė neginčijama, atsakovas gali pasiūlyti kitai šaliai kompensaciją nepasibaigus skundo priėmimo terminui (3 mėn.), siekdamas išvengti papildomų išlaidų ir kuo greičiau išspręsti bylą. Tokiais atvejais ieškovui reikia pasikonsultuoti su advokatu, kad priimtų teisingą sprendimą, nes, priėmęs kompensaciją, ieškovas neturi teisės pateikti skundo.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Atsakymą pateikė Elizaveta Donnery (rusakalbė teisininkė, turinti dvigubą kvalifikaciją ir ilgametę sėkmingos teisinės praktikos patirtį; pirmoji rusakalbė advokatė Airijoje, pradėjusi advokato praktiką Airijoje): asmens sužalojimo bylos, imigracija, užimtumas, komercinės, šeimos, civilinės bylos, atstovavimas teisme.

M: 086 0380385; Ph: 01 853 7301;  W: www.dtsolicitors.ie ; www.dtsolicitors.ie/blog/

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement