Home Konsultacijos Socialinė programa, skirta rūpinimuisi pagyvenusiais žmonėmis Airijoje

Socialinė programa, skirta rūpinimuisi pagyvenusiais žmonėmis Airijoje

105 views
0
[:lt]Senior woman using asthma inhaler at home.[:]

„Aš gyvenu ir dirbu Airijoje. Mano mamai 78 metai, ji gyvena Lietuvoje. Šiuo metu ji jau nebegali gyventi viena, jai reikalinga priežiūra. Aš galvoju pasiimti ją pas save. Kokias socialines pašalpas arba pensiją mano mama, atvykusi į Airiją, turi teisę gauti?“

Visų pirma, Airijoje Jūsų mama galės gauti lietuvišką pensiją, o taip pat ji turės teisę nemokamai naudotis viešuoju transportu (Free Travel) kaip asmuo, vyresnis nei 66 metai, pastoviai gyvenantis šalyje. Ji taip pat galės gauti medicininę kortelę, kuri suteiks jai galimybę nemokamai lankytis pas gydytojus ir, prireikus, gauti gydymą ligoninėje.

Po to, kai Jūsų mama Airijoje pragyvens tam tikrą laiką, ji galės kreiptis dėl valstybinės pensijos, kuri nepriklauso nuo socialinio draudimo įmokų, sumokėtų Airijoje (State Pension Non-Contributory).

Sąlygos nesukauptos pensijos gavimui:

 • žmogus turi būti 66 metų amžiaus ir vyresnis;
 • atlikti materialinių lėšų patikrinimo testą – pajamos neturi viršyti nustatyto lygio (pirmieji 20000 Eur iš viso sukaupto kapitalo ir 200 Eur iš kassavaitinio atlyginimo nėra skaičiuojami);
 • reikia atitikti pastovaus gyvenimo Airijoje sąlygas (Habitual Residence Condition — HRC).

Nesukauptos pensijos kassavaitinės išmokos 2022 metais yra:

 • asmenims nuo 66 iki 80 metų — 242 Eur,
 • asmenims, vyresniems nei 80 metų — 252 Eur,
 • priedas už suaugusįjį išlaikytinį — 159,90 Eur,
 • priedas už išlaikytinį vaiką, jaunesnį nei 12 metų — 40,00 Eur (pilna išmoka), 20,00 Eur (nepilna išmoka),
 • priedas už išlaikytinį vaiką, vyresnį nei 12 metų — 48,00 Eur (pilna išmoka), 24,00 Eur (nepilna išmoka).

Jei Jums tektų išeiti iš darbo tam, kad galėtumėte visą savo laiką skirti rūpinimuisi Jūsų mama (arba dirbtumėte nepilną darbo dieną), Jūs galite gauti pašalpą už rūpinimąsi priežiūros reikalaujančiu asmeniu (Carer’s Allowance). Ši pašalpa yra išmokama asmenims, turintiems mažas pajamas, kurie prižiūri žmogų, kuriam yra reikalinga pagalba dėl amžiaus, neįgalumo arba ligos, įskaitant ir psichinius susirgimus. Gaudami šią pašalpą, su sąlyga, kad Jūs gyvenate kartu su asmeniu, kurį prižiūrite, Jūs taip pat galite pretenduoti gauti ir kai kurias nemokamas buities paslaugas (household benefit) ir galimybę nemokamai naudotis viešuoju transportu.

Reikalavimai priežiūros pašalpai gauti:

 • gyventi kartu su asmeniu, kurį prižiūrite (arba skirti jo priežiūrai didžiąją Jūsų laiko dalį – ne mažiau kaip 35 valandas per savaitę / 5-7 dienas), netgi ir tuo metu, kai ligonis yra gydomas medicinos įstaigoje;
 • pastoviai gyventi Airijoje;
 • atlikti materialinių lėšų testą;
 • jūs neturite gyventi ligoninėje, senelių namuose arba panašioje įstaigoje;
 • turite būti vyresni nei 18 metų;
 • jūs neturite būti dirbantis arba užsiimti verslu, savanoryste, stažuotis arba mokytis daugiau nei 18,5 valandų per savaitę. Jei Jums tenka išvykti, Jūs turite pasirūpinti, jog Jūsų prižiūrimas asmuo gautų tinkamo lygio priežiūrą.

Taip pat yra taikomi reikalavimai ir asmeniui, kurį Jūs prižiūrite:

 • vyresniam nei 16 metų – jo neveiksnumas turi būti tokio lygio, kad jam būtų reikalinga pastovi priežiūra;
 • jaunesnis nei 16 metų – privalo gauti pašalpą priežiūrai namuose (Domiciliary Care Allowance).

Savaitinės pašalpų išmokos 2022 metams:

 • iki 66 metų vieno asmens priežiūrai – 224 Eur;
 • iki 66 metų dviejų ir daugiau asmenų priežiūrai – 336 Eur;
 • vyresniam nei 66 metai vieno asmens priežiūrai –  262 Eur;
 • vyresniam nei 66 metai dviejų ir daugiau asmenų priežiūrai – 393 Eur;
 • priedas už išlaikytinį vaiką, jaunesnį nei 12 metų — 40,00 Eur (pilna išmoka), 20,00 Eur (nepilna išmoka),
 • priedas už išlaikytinį vaiką, vyresnį nei 12 metų — 48,00 Eur (pilna išmoka), 24,00 Eur (nepilna išmoka).

Priedai suaugusiems išlaikytiniams nėra mokami. Priedai už vaiką išlaikytinį yra mokami pilna išmoka, jei asmuo, vykdantis priežiūrą, nėra santuokoje, yra našlė (našlys) arba negyvena kartu su civiliniu partneriu. Jei asmuo gyvena kartu su sutuoktiniu (sutuoktine), civiliniu partneriu arba sugyventiniu, jam bus mokama pusė išmokos.

Pašalpos yra apmokestinamos.

Tam, kad pateikti prašymą priežiūros pašalpai gauti, būtina užpildyti CR1 formą ir nusiųsti ją į socialinio aprūpinimo departamentą (DSP) šiuo adresu:

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office, Government Buildings, Ballinalee Road, Longford, Co. Longford, N39 E4E0
El. paštas: Carersallowance@welfare.ie
Tel.: 0818 927770 arba +353 43 334 0000

Dėl išsamios konsultacijos Jūsų klausimu patariame kreiptis į piliečių aptarnavimo tarnybą (Citizens Information) telefonu 0818 07 4000 (nuo pirmadienio iki penktadienio, 9am – 8pm). Vietiniuose skyriuose taip pat galite gauti spausdintus blankus prašymams.