Home Aktualu Senieji lietuvių sporto žaidimai šventėje „Sportuokime žaisdami“

Senieji lietuvių sporto žaidimai šventėje „Sportuokime žaisdami“

38 views
0

Šių metų lapkričio 12 dieną Naas Monread parke ir Monread bendruomenės centre vyko šventė visai šeimai „Sportuokime žaisdami“. Jos metu aktyviai leidome laiką sportuodami, žaisdami liaudiškus žaidimus, išbandydami ir prisimindami senovines lietuviško sporto priemones, tokias kaip kojūkai, virvė, bulvių maišai, mediniai šaukštai, klumpės ir kita. Visą šventę lydėjo liaudiškos muzikos garsai ir gyva akordeono muzika.

Šventę organizavome Airijos krašto ateitininkų vietovės nariai. Vietovė įsikūrė š.m. vasario mėnesį su tikslu apjungti Airijoje gyvenančius įvairaus amžiaus tautiečius, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo ugdymui, jų aktyvaus dalyvavimo skatinimui,  puoselėjant ateitininkiškus principus: tautiškumą, visuomeniškumą, katalikiškumą, inteligentiškumą bei šeimyniškumas.

Sporto šventėje didžiausias dėmesį skyrėme pristatydami senuosius lietuviškus sportinius žaidimus, papasakodami trumpai apie sporto rungtyse naudojamas priemones, jų istoriją ir realiai prie jų prisiliesdami, jas išbandydami. Šventės dalyviai galėjo pajusti, koks jausmas bėgti su klumpėmis, pačiupinėti tikras nagines, atsistoti ir pabandyti vaikščioti ant iš lazdyno išdrožtų kojūkų. Kadangi žiemos sporto rungčių negalėjome išbandyti, sugalvojome grupinę rungtį, bėgimą su slidėmis, kuri buvo be galo linksma ir įtraukianti visus dalyvius.

Labai smagu buvo visiems apšilti su liaudiškais rateliais, pažaisti aktyvius grupinius žaidimus, tokius kaip ropės rovimas, virvės traukimas, žalčio uodegos gaudymas, bėgimas su mediniais šaukštais, naginių mėtymas į pintus karbus, šokinėjimas su bulvių maišais.

Liaudies sportiniai žaidimai atliko daugelį vaidmenų, tokių kaip išsiaiškinti kuris vikresnis, kuris stipresnis bei atstatyti žvalumą po sunkaus darbo. Azartiškiausi žaidėjai būdavo piemenys ir ypač naktigoniai, taigi 6 -15 metų vaikai. Tikriausiai ir šventės metu tai buvo patys aktyviausiai įsitraukę dalyviai. Šventėje matėme ir jutome daug emocijų, džiaugsmo ir juoko. Visi turėjom progą pajudėti, susipažinti, pabendrauti ir patirti naujų įspūdžių, prisiminti arba išmokti naujų žaidimų.

Šio projekto tikslas yra atrinkti senuosius sporto žaidimus ir parengti edukacinę programą, kurią galėtume pristatyti lituanistinėse mokyklose ar vietos bendruomenėse bei įvairiose tautiečius suburiančiose šventėse. Labai smagu, kad jau turime keletą kvietimų. Lietuvių senovinius sporto žaidimus bei rungtis gruodžio pirmą šeštadienį pristatysime Portlaoise lituanistinės mokyklos „Saulutė“ vaikams.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Sportas ir fizinės sveikatos puoselėjimas visuomet buvo ir yra svarbi dalis ateitininkų veiklose, tiek stovyklose, tiek ateitininkų vykdomose iniciatyvose. „Sportuoti kiekvienam reikia. Nuo žmogaus pareina pasirinkti sporto rūšį. Vienam gali užtekti kambario sporto, gimnastikos, lengvosios atletikos. Kitam gali būti patartinas judresnis ir sunkesnis sportas. Bet visi jauni žmonės turi domėtis šia sritimi, ją vertinti ir praktiškai į ją jungtis. Kas nesportuoja, tas save skriaudžia. Ateitininkas vien dėl to yra sportininkas, kad iš jo reikalaujama bręsti pilnutiniu žmogumi – išvystyti fizines ir dvasines galias” (kun. Stasys Yla).

Norinčius prisijungti, susipažinti su Airijos ateitininkais arba pakviesti mus pristatyti senuosius lietuviškus sporto žaidimus rašykite airijosateitininkai@gmail.com arba Facebook @airijosateitininkai

Projektą finansuoja

Projekto juridinis partneris LR Ambasada Airijoje

Straipsnio autorius Airijos krašto ateitininkų vietovės pirmininkė Rasa Visockienė, nuotraukos Vido Visockio, Mariaus Česnos