Home Konsultacijos Savivaldybei priklausančio namo ar buto pirkimas

Savivaldybei priklausančio namo ar buto pirkimas

46 views
0

Valstybinio/municipalinio būsto nuomininkai nuomojamą namą ar butą iš vietos valdžios institucijų (savivaldybių) gali įsigyti su nuolaida.

Bėgant metams buvo sukurtos kelios schemos, kurios padeda žmonėms tai padaryti. Šios schemos yra:

  • Savivaldybei priklausančių namų pirkimo schema nuomotojams (Tenant Purchase Scheme – TPS) 2016 m.
  • Nuomininkų perkamo būsto schema (TPAS)
  • Laipsniška naujo būsto pirkimo schema, 2010 m.
  • Būsto pirkimo etapais schema, 2016 m.

Valstybei priklausančio būsto nuomininkai, kurie atitinka minėtų schemų reikalavimus, gali įsigyti namus su nuolaida iš vietos valdžios institucijų/savivaldybių.

Taisyklės

Norėdami dalyvauti schemoje, turite atitikti kai kuriuos kriterijus:

  • Gauti socialinio būsto pašalpą ne mažiau nei 10 metų. Taisyklė taikoma abiems nuomininkams nuomojant būstą kartu.
  • Metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 12 500 eurų per metus (metines pajamas gali sudaryti bruto pajamos iš darbo užmokesčio ir socialinių pašalpų). Būsto įsigyti negalėsite, jei jūsų pajamas sudarys tik socialinė pašalpa, išskyrus valstybinės pensijos atvejus. Beje, visos socialinės išmokos, išskyrus valstybinę pensiją, pagal šią schema laikomos tik antrinėmis pajamomis.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. pasikeitė 2016 m. nuomininko pirkimo etapų schemos kriterijai. Anksčiau, norint dalyvauti schemoje, reikėjo turėti ne mažiau kaip 15 000 eurų metinių pajamų ir 1 metus gauti būsto šalpos išmokas.

Priklausomai nuo jūsų pajamų gausite nuo 40 iki 60 proc. nuolaidą būsto įsigijimui. Įsigijus būstą, savivaldybė taikys papildomą mokestį, lygų nuolaidai, kurią gausite būsto įsigijimui. Šis mokestis kasmet mažės 2 proc., kol nebeliks mokėjimų. Beje, nuolaida bus taikoma tik tuo atveju, jei per nurodytą laikotarpį (20, 25 ar 30 metų) neperparduosite būsto ir nepažeisite kitų sąlygų.

Jei per nurodytą laikotarpį parduosite būstą, likusią papildomų įmokų už būstą dalį turėsite sumokėti savivaldybei.

2016 m. laipsniško nuomininko pirkimo schema buvo įdiegta pagal 2015 m. Housing (Sale of Local Authority Houses) Regulations 2015 nuostatus. Schema iš dalies buvo pakeista 2021 m. Housing (Sale of Local Authority Houses) (Amendment) Regulations 2021.  Išsami informacija yra vyriausybės svetainėje: gov.ie.

Ši 2016 m. priimta laipsniško pirkimo savivaldybei priklausančių namų/butų schema yra pagrįsta 2010 m. gyvenamųjų namų laipsniško pirkimo schema.

Nuomojamo būsto pirkimo schema (TPAS)

Nuomojamo būsto pirkimo schema (TPAS) leidžia nuomininkams įsigyti savivaldybei priklausantį namą ar butą  jei vietos valdžios institucijos numatė tam tikrame gyvenamajame komplekse parduoti namus/butus nuomininkams. Schema pradėjo galioti nuo 2012 m. sausio 1 d.

Kad gyvenamasis kompleksas būtų pasiūlytas pirkimui, jis turi atitikti šiuos kriterijus:

  • Gyvenamųjų namų/butų kompleksas turėti ne mažiau kaip 5 butus (išskyrus komunalinius butus);
  • jame neturi būti komercinių patalpų ar butų, skirtų pagyvenusiems žmonėms;
  • atitikti 2009 m. Būsto įstatymo 51 skirsnyje nustatytus kriterijus;
  • siūlymui išnuomoti kompleksą nuomininkams turi pritarti ne mažiau kaip 65 proc. nuomininkų. Norint tai nustatyti, turi būti surengtas nuomininkų balsavimas.

Savivaldybė, parduodanti namus/butus gyvenamajame komplekse, nuosavybės teisę į visą kompleksą perduoda butų savininkų valdymo įmonei. Valdymo įmonė nedelsdama išnuomoja institucijai visus butus būsimam nuomotojui, kuris vėliau turės galimybę juos nusipirkti iš savivaldybės.

Parduodant butą laikomasi to paties etapinio pirkimo modelio, kuris aprašytas aukščiau. Priklausomai nuo šeimos pajamų, pirkimo kainai taikomos 40, 50 arba 60 proc. nuolaidos.

Savivaldybė taip pat ima papildomą pirkimo mokestį, kuris kasmet mažėja tam tika nustatyta suma.

Informaciją apie butų nuomininkų pirkimo schemą rasite vyriausybės svetainėje: gov.ie ir 2011 m. būsto (butų nuomininko pirkimo) nuostatuose (Housing (Tenant Purchase of Apartments) Regulations 2011).

Laipsniška būsto pirkimo schema, 2010 m

2010 m. birželio mėn. buvo pradėta įgyvendinti laipsniška naujų pastatų pirkimo schema. Ši schema leidžia asmenims, turintiems teisę gauti socialinį būstą (įskaitant esamus socialinio būsto nuomininkus), su nuolaida įsigyti paskirtus naujus pastatus iš savivaldybės arba būsto administracijos. Savivaldybė pagal šią schemą skelbia naujų pastatų pardavimą. Paraiškos formas galima gauti iš vietos valdžios institucijų.

Kaip pateikti paraišką norint įsigyti nuomojamą būstą?

Norint pateikti paraišką, reikia susisiekti su savivaldybės Būsto departamentu.