Home Portretai Poezijos Pavasaris Airijoje 2019

Poezijos Pavasaris Airijoje 2019

391
0

Šių metų gegužės 15 d. Dubline ir gegužės 17 d. Korke vyko Poezijos Pavasario skaitymai. Poezijos Pavasario renginius su retomis išimtimis rengiu nuo 2010 m., kuomet gyvendama Ženevoje ir būdama vieniša namų šeimininkė prasiblaškymui surengiau keturių Lietuvos poetų skaitymus, kurie po metų Poezijos Pavasarį atvedė ir į Šveicariją. Tačiau Airijoje tuo metu jie jau vyko trankiai ir su vėjeliu.

Mat Dubline jau gyveno Valentina Navakauskaitė, Lietuvoje turėjusi knygyną “Septynios vienatvės” ir pažįstanti visą Lietuvos poezijos elitą.

Poezijos Pavasario renginius dažniausiai rengdavau viena, tik paprašydama ko nors padėti pačių renginių metu ir galiu pasakyti, kad niekada man nepavykdavo jų padaryti tokių, kokių norėdavosi. O rengdama Poezijos Pavasario renginius sau keliu kelis tikslus, kurių pagrindinis – pristatyti profesionalią Lietuvos kūrybą užsienyje, padaryti taip, kad vietos gyventojai ja susidomėtų, kad įvyktų gyvi kultūriniai mainai tarp Lietuvos ir mano gyvenamosios šalies, šiuo atveju, Airijos, ir kad užsienyje gyvenantys lietuviai galėtų vertai pasidžiaugti, pasimėgauti, o kartu ir pasididžiuoti savo šalies literatūra. Šiemet pirmą kartą pavyko pasiekti bent kelis šių tikslų.

Šiemet Airijoje viešėjo Maironio, t.y. viso Poezijos Pavasario premijos laureatas Marius Burokas ir poetė Giedrė Kazlauskaitė. Šie poetai šiuo metu Lietuvoje yra vieni ryškiausių ir geriausiai girdimų poetinių balsų, atstovaujantys Lietuvai nuo Vilniaus iki Vašingtono.

Renginys Dubline  buvo padalintas į dvi dalis – oficialiąją, Trinity literatūros ir kultūrinio vertimo centre ir naktinę, vykusią The Hogan‘s Stand Bare. Pirmoje dalyje skaitė abu Lietuvių poetai ir Lietuvoje jau viešėjęs Peter Sirr. Antroje prie šių trijų poetų dar prisijungė visas pulkas airių poetų Lietuvos draugų, kurie yra vienaip ar kitaip susiję su Lietuva – Simon Lewis, Derek Coyle, Judith Mok, Michael O‘Loughlin.

Skaitymai vyko dviem kalbomis, lietuvių ir anglų. Publikos buvo ne per daug, bet ir ne per mažai, nes norint susikaupti tekstų klausymui, reikia ir šiokios tokios ramybės. Publika, kaip ir skaitovai, buvo mišri – airiška ir lietuviška.

Abiejuose renginiuose, o ypač bare tvyrojo tikrai poetiška, bohemiška, Poezijos Pavasariams Lietuvoje būdinga atmosfera ir aš džiaugiausi, kad man pavyko įgyvendinti savo svajonę, kurios paslaptis, pasirodo, paprasta – šį kartą, kaip ir pernai, renginį rengiau ne viena, o įsiliejau į puikią Lietuvių bendruomenės Airijoje komandą – ranką jau puikiai atmušusia Valentina ir Meno vadybos mokslus baigusia, t.y. meno vadybos profesionale, Martyna Staržinskaite. Labai ačiū Valentinai ir Martynai, Laimai Ignatavičienei iš Korko, visiems atėjusiems, skaičiusiems ir kitaip prisidėjusiems prie puikaus renginio.

Organizatorių vardu nuoširdžiai dėkoju  Trinity literatūros ir kultūros vertimų centrui, Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojų klubui, Lietuvos ambasadai Airijoje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijai (Globali Lietuva), Lietuvių bendruomenei Airijoje, MV Transport, Hogan’s Barui, ir Lietuvos foto klubui Airijoje.

Iki kitų metų!

Dr. Eglė Kačkutė