Nuo kitų mokslo metų lietuvių kalba bus įtraukta į Airijos mokyklų mokymo programą kaip pasirenkama užsienio kalba

Puiki naujiena – toliau plečiamas ir stiprinamas lietuvių kalbos mokymas Airijoje! Jau nuo kitų mokslo metų lietuvių kalba bus įtraukta į Airijos mokyklų mokymo programą kaip pasirenkama užsienio kalba.

Lietuvių kalba įgaus tokį patį statusą ir bus dėstoma tuo pačiu lygiu, kaip ir kitos pasirenkamos užsienio kalbos, pavyzdžiui – prancūzų, vokiečių, ispanų ar italų. Nuo 2022 metų taip pat bus galimybė laikyti valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą pagrindiniu arba aukštesniu lygiu.
Pasirengimas įgyvendinti šį projektą buvo aptartas spalio 1 d. Airijos švietimo organizacijos „Post Primary Languages Ireland (PPLI)“ ir Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje surengtame seminare, skirtame lietuvių kalbos mokytojams Airijoje. Seminare aptartas tolesnis lietuvių kalbos mokymas bei lietuvių kalbos brandos egzamino rengimas Airijos mokyklose. Nuotoliniame seminare dalyvavo 14 mokytojų, dėstančių lietuvių kalbą Airijos vidurinėse mokyklose ir lituanistinėse mokyklose Dublino, Cavan‘o, Monaghan‘o Tullamore, Trimo, Mullingaro bei Waterfordo miestuose. Seminaro metu mokytojai susipažino su naujais egzamino reikalavimais ir pasidalino lietuvių kalbos dėstymo patirtimi.
Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos mokymą ir reikalavimus brandos egzaminui Airijoje galite rasti apsilankę svetainėje https://www.curriculumonline.ie/…/Senior…/Lithuanian/.

Parašykite komentarą