Home Konsultacijos Nelaimingi atsitikimai visuomeniniame transporte

Nelaimingi atsitikimai visuomeniniame transporte

45 views
0

Airijos Respublikos viešojo transporto sistemoje siekiama kasmet užtikrinti kuo aukštesnį asmens sveikatos ir saugos standartų lygį.

Kelių eismo saugos tarnyba (Road Safety Authority – RSA) paskelbė statistinius duomenis apie tai, kad autobusai yra saugiausia viešojo transporto forma šalyje. Tačiau įvykus nelaimingiems atsitikimams viešajame transporte, jie gali turėti neigiamą poveikį dėl transporto priemonės dydžio ir keleivių skaičiaus toje transporto priemonėje.

Pastaraisiais metais daugiausiai sužalojimų sukėlęs viešojo transporto avarijos atvejis yra tas, kai “Dublin Bus” autobusas susidūrė su Raudonos Linijos “Luas” tramvajumi O’Connell gatvėje – dvidešimt vienas žmogus buvo sužeistas. Į pretenzijas dėl žalos atlyginimo, “Dublin Bus” autobusų pretenzijų nagrinėjimo departamentas atsižvelgė į tai, kas buvo atsakingas už nelaimingą atsitikimą ir į galimas, visą gyvenimą trunkančias neigiamas pasekmes, kurias galėjo sukelti ši avarija nukentėjusiesiems.

Ką dartyti jeigu esate nelaimingo atsitikimo viešajame transporte dalyvis?

Pirmas dalykas, kuris turi būti atliktas iškart po autobusų avarijos, – tai imtis visų priemonių, kad būtų užtikrinta jūsų pačių sveikata ir saugumas, taip pat suteikta visa įmanoma pagalba kitoms transporto įvykio aukoms. Jei skubios pagalbos tarnybos dar tik kviečiamos, skambinkite į Garda, nesvarbu kokio sunkumo laipsnio avarija. Prisiminkite, jei patyrėte sužalojimus, kreipkitės į gydytoją pagalbos kuo greičiau po eismo įvykio,  nesvarbu, kad manote, jog sužalojimai yra menkaverčiai. Kai kuriais atvejais šie nedideli sužalojimai gali greitai išsivystyti į rimtesnę ligą, keliančią grėsmę jūsų sveikatai. Jei reikia papildomų sveikatos būklės patikrinimų ar medicininės pagalbos, būtinai turėkite visus tokias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Svarbu surinkti visą informaciją, susijusią su nelaimingu atsitikimu, pavyzdžiui:

Informaciją apie kitą vairuotoją (-us)/ asmenį (-is): vardai, pavardės, adresai, kontaktinė informacija, transporto priemonės registracijos numeris ir transporto priemonės draudimo informacija. Taip pat galite pasiūlyti savo informaciją kitiems avarijos dalyviams, jei esate įsitikinę, kad tai padės išsiaiškinti įvykio aplinkybes.
Visų skubios pagalbos tarnybų darbuotojų, paramediko, Garda, priešgaisrinės tarnybos darbuotojų vardus, pavardes ir kitus kontaktinius duomenis.
Nufotografuokite nelaimingo atsitikimo vietą iš skirtingų kampų (jei įmanoma), nes tai padės jūsų advokatui suprasti, kaip įvyko nelaimingas atsitikimas.
Nelaimingo atsitikimo data ir laikas.
Oro sąlygos nelaimingo atsitikimo metu.
Atsakomybė.
Svarbu pažymėti, kad žalos reikalavimas iš autobusų įmonės, yra sunkus dalykas, nes žala yra atlyginama tik tiek, kiek yra  įmonės atsakomybės nelaimingo atsitikimo įvykyje. Autobusų avarijoje patirtos žalos kompensaciją galima reikalauti tik tuo atveju, jei vairuotojas yra atsakingas už avarinį įvykį. Jei vairuotojas kaltas, paprastai tai yra įrodoma vadovaujantis kitų keleivių – liudytojų parodymais, kreipiantis su prašymu dėl žalos atlyginimo.

Prašymo dėl žalos atlyginimo pateikimas
Prašymas dėl žalos atlyginimo įvykus kelių eismo įvykiui  kiekvienu atveju yra skirtingas. Jūsų advokatas jus informuos apie prašymo padavimo tvarką. Prašymo padavimo dėl žalos atlyginimo  procedūra būtų tokia:
Jūsų advokatas pateiks jūsų reikalavimą dėl žalos atlyginimo Traumų tarnybai (Injuries Board) įvertinti.
Traumų tarnyba (Injuries Board) vertina jūsų žalos atlyginimo reikalavimą ir pasiūlo kompensacijos sumą.
Tada turėsite nuspręsti, ar sutinkate su siūloma suma, ar ją atmetate ir tada pereinama į kitą proceso etapą.
Jei abi šalys sutinka su pasiūlyta kompensacijos suma, tuomet jūsų byla laikoma išspręsta.
Jei viena iš šalių arba abi atsisako nuo siūlomos kompensavimo sumos, pereinama prie kito bylos proceso etapo.
Tais atvejais, kai nesutinkama su Traumų tarnybos vertinimu dėl žalos kompensacijos dydžio, yra iškeliama byla ir perduodama nagrinėjimui į teismą.
Paprastai prieš teismo posėdį dar vyksta reikalavimų derinimo derybos. Daugeliu atvejų byla išsprendžiama, susitariama dėl kompensacijos dydžio prieš pradedant teisme nagrinėti bylą.
Jei byla nėra išsprendžiama reikalavimų derinimo etape prieš teismo posėdį, jūsų byla pereina į teisminį reikalavimų nagrinėjimą, kur teisėjas priima sprendimą dėl jūsų bylos aplinkybių.

Ieškinio senatis
Teisiniai laiko apribojimai – tai laikas,  per kurį reikia pateikti paraišką dėl žalos atlyginimo ir jis priklauso nuo situacijos. Bendra taisyklė, kad dėl žalos atlyginimo asmens sužalojimo atveju yra ta, kad asmuo turi dvejus metus nuo nelaimingo atsitikimo ar žinios nuo autobuso avarijos dienos pateikti reikalavimą dėl kompensacijos. Susisiekite su advokatu, kad aptartume jūsų reikalavimus ir kad jis padėtų jums pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo esant nelaimingam atsitikimui.

Informaciją parengė „Tracey Solicitors” kompanija, įsikūrusi Dubline ir turinti 30 metų patirtį asmeninės žalos atlyginimo srityje. Mes klientus aptarnaujame tiek Airijoje, tiek ir užsienyje, o mūsų specialistai padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu, patyrus rimtą traumą.

Mes teikiame teisines konsultacijas ir rusų kalba. Jeigu jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2

Tel.: 01 6499900

Interneto svetainės: https://www.traceysolicitors.ie/en/

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.