Home Konsultacijos Nelaimingi atsitikimai oro uostuose

Nelaimingi atsitikimai oro uostuose

116
0

Nelaimingi atsitikimai oro uoste gali kilti bet kuriuo metu, pradedant nuo to momento, kai jūs priparkuojate automobilį arba, atvažiavę į oro uostą, išlipate iš maršrutinio autobuso ir baigiant tuo momentu, kai jūs įlipate į lėktuvą.

Priklausomai nuo sužalojimo pobūdžio ir nelaimingo atsitikimo aplinkybių, atsakomybė gali būti traktuojama skirtingai. Norėdami pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, turite įrodyti, kad jūs patyrėte traumą dėl oro uosto darbuotojų, palydovų, pardavėjų ar oro linijų, su kuriomis skrendate, kaltės ar aplaidumo.

Oro uostas turi rūpintis, kad visi klientai ir darbuotojai būtų saugūs, nepaisant to, ar jie dirba oro uoste, ar yra keleiviai. Oro uosto vadovybė yra atsakinga už rizikos įvertinimo atlikimą ir galimo pavojaus šalinimą. Oro uostas turi nustatyti saugaus elgesio taisykles, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų.

Dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys oro uostuose

Paslydimai ir kritimai yra vieni dažniausių sužeidimų, kurie patiriami oro uoste. Šių incidentų galima pilnai išvengti laikantis tam tikrų saugumo priemonių/reikalavimų. Oro uostas gali būti patrauktas atsakomybėn, jei įrodoma, kad buvo parodytas aplaidumas užtikrinant saugią aplinką savo darbuotojams ar keleiviams.

Dėl ko žmogus gali susižeisti oro uoste? Žmogus gali paslysti ir susižeisti dėl išsiliejusių skysčių, oro sąlygų, riebių  paviršių ar įtrūkimų/plyšių grindų dangoje ir t. t.

Oro uoste žmogus taip pat gali užkliūti ir susižeisti/susižaloti dėl netinkamo apšvietimo, nelygių grindų, sulūžusių turėklų, nukritusių ar blogai pritvirtintų laidų ir t. t. *

Kitos nelaimingų atsitikimų oro uoste priežastys

Nelaimingi atsitikimai ant šlapių grindų, jei nėra įspėjamojo ženklo;

Neteisingai padėti kilimėliai;

Sugedę bagažo vežimėliai;

Nelygus grindų paviršius;

Sugedusios durys;

Sugedę eskalatoriai ar liftai;

Personalo aplaidumas;

Sugedusi įranga ir mašinos;

Prastas darbuotojų apmokymas.

Pretenzijos pateikimas

Jei susižeidėte oro uoste ne dėl savo kaltės, turite teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pirmiausiai jums reikia pranešti apie nelaimingą atsitikimą, užfiksuoti įvykio vietą, kur įvyko nelaimingas atsitikimas ir, aišku, kreiptis į medikus. Dėl žalos atlyginimo geriausiai yra kreiptis į teisininką, kuris dirba su bylomis, susijusiomis su žalos atlyginimu. Tai yra teisingiausias sprendimas. Teisininkas padės jums parengti ieškinį ir pateikti jį Žalos atlyginimo komisijai.

Svarbu pažymėti, kad yra keletas veiksnių, dėl kurių jūs negalėsite pateikti ieškinio. Asmuo negali pateikti ieškinio dėl žalos atlyginimo tais atvejais, kai:

Žmogus nepaiso saugos reikalavimų, kurie yra nustatyti oro uoste. Pavyzdžiui, yra paskelbta, kad liftas neveikia, bet žmogus vistiek bando juo naudotis ir t. t.

Jei žmogus elgėsi neapgalvotai/neatsakingai ir tai tapo nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Bylos peržiūra

Jei norite pateikti ieškinį dėl susižalojimo oro uoste, kuris įvyko ne dėl jūsų kaltės, turite žinote, kad jūs turite teisę į žalos atlyginimą.

Nuostolių rūšys:

Bendrieji nuostoliai: nefinansiniai nuostoliai, tokie kaip skausmas ir kančia, kilę dėl nelaimingo atsitikimo.

Ypatingi nuostoliai: išlaidos, patirtos dėl sužalojimų. Pavyzdžiui, dėl nelaimingo atsitikimo prarastos pajamos, medicininės sąskaitos ir papildomos kelionės išlaidos, tokios kaip kelionė į ligoninę ir atgal.

Materialinė žala: materialinė žala reiškia žalą, padarytą jūsų asmeniniam turtui.

 Senaties terminas – teisiniai laikotarpiai

Svarbu atsiminti, kad yra tam tikras laikotarpis, per kurį galite pateikti ieškinį. Laikotarpis, per kurį turite pateikti ieškinį, vadinamas senaties terminu ir paprastai tai yra 2 metai nuo eismo įvykio dienos arba dienos, kai užfiksavote sužalojimus ir kreipėtės į medikus. Geriausia tai aptarti su savo teisininku, kad būtų galima nustatyti tikslų laiką/terminą.

Papasakokite apie savo atvejį

Norėdami pasikonsultuoti dėl nelaimingo atsitikimo, susisiekite su mūsų teisininkais, kurie specializuojasi nelaimingų atsitikimų ir žalos atlyginimo srityse tel.: 01 649 9900 arba el. paštu ask@traceysolicitors.ie.

 

„Tracey Solicitors“ turi daugiau nei 30 metų darbo patirtį žalos atlyginimo srityje ir gali užtikrinti, kad suteiks reikalingų teisinių patarimų, kad apgintų jūsų interesus.  

Mes teikiame teisines konsultacijas ne tik anglų, bet ir rusų kalba. Jei jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564.

Mūsų žalos atlyginimo/kompensacijų specialistai Airijoje ir už jos ribų padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu.

Mūsų adresas: „Tracey Solicitors”, 17 St. Andrew Street, Dublin 2

Interneto svetainė: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.