Home Švietimas Navano Šv. Oliver Plunkett Nacionalinės mokyklos „Europos diena“ – Lietuvai

Navano Šv. Oliver Plunkett Nacionalinės mokyklos „Europos diena“ – Lietuvai

93 views
0

Navano Šv. Oliver Plunkett Nacionalinėje mokykloje buvo švenčiama “Europos diena”, kuri šiemet buvo skirta Lietuvai.  „Blue Star“ programos koordinatorė Ruth Dunne papasakojo, kad šis renginys – dalis „Blue Star“ programos, kurioje dalyvauja mokykla ir kurios tikslas – gilinti mokinių žinias apie  Europą, supažindinant su įvairiais miestais bei padėti vaikams suprasti, ką reiškia Europos Sąjunga, kokios šalys yra jos sudėtyje, kas ir kaip visa tai valdo.

Šiais metais į mokyklos organizuotą „Europos dieną“ atvyko garbūs svečiai – Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas ir Airijos Europos reikalų valstybės ministrė Helen McEntee, kuri, beje, neseniai lankėsi Vilniuje, mokyklos vadovai, mokytojai, mokiniai ir, aišku, vaikų tėveliai ir seneliai. Lietuvaičiai, kurie mokosi šioje mokykloje, parengė puikų Lietuvos pristatymą, kurio pasižiūrėti sugužėjo kone visi mokykloje besimokantys mokiniai. Visus susirinkusius į šią gražią europinę šventę pasveikino mūsų ambasadorius Egidijus Meilūnas.

„Europos dienos“ renginį pradėjęs mokyklinis choras ir muzikantai atliko Europos Sąjungos himną „Odė džiaugsmui“ – ES himnui buvo pasirinkta 1823 m. Liudviko van Bethoveno sukurtos Devintosios simfonijos dalis, pavadinta „Odė džiaugsmui“, kurią jis parašė pagal Friedricho von Schillerio 1785 m. sukurtas eiles. Europos Sąjungos himnas skamba oficialiose ceremonijose, susijusiose su Europos Sąjunga, ir, apskritai, įvairiausiuose europinio pobūdžio renginiuose. Egidijus Meilūnas pasveikino visus, susirinkusius į šią gražią šventę ir padėkojo mokyklos vadovams, mokytojams, lietuvaičiams, jų tėveliams ir, apskritai, visiems mokiniams už šią gražią šventę ir ypatingą dėmesį Lietuvai.

Lietuviai mokiniai parengė įdomią programą – jie gimtąja kalba skaitė eiles apie Lietuvą, pasakojo mūsų šalies istoriją, kultūrą, grojo, šoko ir dainavo, taip pat pristatė įdomų filmą apie Lietuvą. Šventinį koncertą baigė draugiškas įvairių tautybių vaikų susikabinimas rankomis, bylojantis apie Europos piliečių solidarumą.

Mokyklos direktorė Catherine Keane Faulkner sakė, kad kiekviena „Blue Star“ programoje dalyvaujanti mokykla vykdo tam tikrus projektus ir užduotis, kurios apima informaciją apie Europos Sąjungos įkūrimą ir plėtrą, Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, ES vaidmenį ir jos įtaką Europos piliečių gyvenimui.

Kiekviena Airijos mokykla kasmet rengia “Europos dienos” renginį, kuriame mokyklų bendruomenės stengiasi pristatyti šalis, iš kurių atvykę ar jau čia gimę mokosi vaikai, taip pat stengiamasi pademonstruoti vaikų pasiekimus, jų kūrybą ir gebėjimus.

Mokyklos „Blue Star“ programos koordinatorė Ruth Dunne pažymėjo,  kad po 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Navano Šv. Oliver Plunkett mokykloje labai padaugėjo besimokančių lietuvaičių vaikų. Pasak jos, mokykloje šiuo metu jų mokosi apie  8 proc. ir tai šiek tiek mažiau, nei yra lenkų tautybės mokinių.

Airijos Europos reikalų valstybės ministrė Helen McEntee pažymėjo, kad jai buvo labai malonu dalyvauti šiame „Europos dienos“ renginyje, kur mokyklos bendruomenė, o ypač lietuvaičiai, labai gražiai pristatė savo šalį.

„Airija turi didžiulę tradiciją integruoti naujas bendruomenes ir tai buvo akivaizdžiai pamatėme šiandien. Dėkoju Lietuvos ambasadoriui Airijoje Egidijui Meilūnui, atvykusiam į į renginį, mokyklos vadovams, mokytojams, mokiniams ir visiems, kurių dėka mes jautėmės taip, lyg tikrai vieną „Europos dieną“ būtume praleidę Lietuvoje“,  – sakė Airijos Europos reikalų valstybės ministrė.

Po smagios koncertinės programos visų laukė didelis ir gražus tortas, gardžios lietuviškos vaišės, bendravimas ir įspūdžių dalijimasis.

Tačiau tai dar nebuvo šventės pabaiga – vaikai ruošėsi interviu su Lietuvos ambasadoriumi Airijoje Egidijumi Meilūnu.

Vaikus domino, kokius mokslus reikia baigti, kad galėtum būti ambasadoriumi ir atstovauti savo šalį, kaip Lietuvos ambasadoriui patinka Airija, ar jis ilgisi Lietuvos, ką jis veiks toliau, kai čia baigsis jo kadencija, kaip ambasadorius praleidžia savo laisvalaikį, iš kur jis taip gerai moka anglų kalbą ir t. t.

Ambasadorius labai nuoširdžiai ir išsamiai atsakinėjo į visus vaikų klausimus, o jiems išsekus, palinkėjo visiems didelės sėkmės ir ryžto, įgyvendinant savo svajones, o lietuvaičiams – nepamiršti savo gimtosios kalbos ir šalies, palaikyti su ja ryšį ir būtinai kada nors sugrįžti į Lietuvą.

Renatos Dapšytės ir Juozo Vitkaus nuotr.