Home Švietimas Monaghan‘o lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai” 16-asis rugsėjis

Monaghan‘o lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai” 16-asis rugsėjis

483 views
0

Rugsėjo spalvos

Pabeldė į langą rugsėjis

Ir greitai per lauką nuėjo,

Atnešęs mums dovanų

Spalvotą dėžutę dažų.

Geltona, raudona, ruda

Dėžutėjė buvo spalva.

Kitų spalvų neįdėjo,

Pamiršo, todėl, kad skubėjo…

(K.Ivinskis)

Saulėtą šeštadienį pasitikome jau 16-ąjį mokyklos rugsėjį. Nuskambėjęs skambutis į mokyklos salę sukvietė didelį būrį mokinukų, tėvelių, močiučių bei mokytojų! Kiek mūsų daug!

Mažųjų skaitovių Karolinos ir Aistės, gražia švaria lietuviška kalba padeklamuotos eilės nukėlė mus į nerūpestingos vaikystės rugsėjį…

Taip, mokyklėlės himno žodžiais: „Pakelkime rankas aukštai – visi mes Lietuvos vaikai… Tėtį, mamą, mokyklėlę, mūsų brangią Lietuvėlę – visi mes mylime labai…“ atidarėme naujuosius mokslo metus linksmai, su šypsena ir nauju užsidegimu.

Mokykla yra įsikūrusi erdviose Teach Na Daoine Family Resource Centre patalpose Monaghano mieste. Pamokos vyksta šeštadieniais 10:00 – 12:45.  Šiais mokslo metais turime 65 mokinius, ir tai dar ne pabaiga, nuo 4 iki 16 metų amžiaus, kurie į mokyklą suvažiuoja ne tik iš Monaghano bei aplinkinių miestelių, bet ir iš Šiaurinės Airijos (Jungtinė Karalystė). Veikia dvi ikimokyklinės grupės: pačių mažiausiųjų – ikimokyklinukų (4 – 5m.) ir paruošiamoji – priešmokyklinukų (6 – 7m) grupės.

Ikimokyklinukai mokosi pažinti lietuvių kalbą per žaidimus, pasakas, piešinius, pojūčius. Priešmokyklinukai susipažįsta su pirmosiomis raidelėmis, mokosi skaityti, ir stropiai ruošiasi pirmos klasės startui. Mokyklinio amžiaus vaikai skirstomi į atskiras klases, atsižvelgiant  į amžių ir pagal lietuvių kalbos žinias. Jau nuo praeitų mokslo metų turime naujieną – išlyginamąją/integracinę klasę, kurią lanko vyresni 10+ metų lietuviukai, kurie nori pažinti savo šaknis, kalbą, nors prieš tai niekada nesimokė lietuvių kalbos. Džiugu, jog jie patys rodo iniciatyvą pramokti lietuvių kalbos – turėti gyvenime galimybę bei pasirinkimą. Pastaruoju matu pastebėjome atvirkštinę tendenciją, kuomet ne tėvai vaikus į mokyklą atveda, o vaikai patys pasiprašo tėvų leidimo lankyti lituanistinę mokyklą ir mokytis lietuvių kalbos.

 

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

  • Išmokyti vaiką taisyklingai lietuviškai kalbėti, rašyti ir skaityti.
  • Išmokyti vaiką sklandžiai reikšti savo mintis lietuviškai tiek raštu, tiek žodžiu.
  • Sudaryti galimybes vaikams atsiskleisti savo gebėjimus. Tai ypač svarbu pačių mažiausiųjų grupėse bei paruošiamosiose klasėse, kur vaikas gali atsiskleisti savo darbeliuose, piešiniuose, žaisdamas ir vaidindamas.
  • Ieškoti įvairių, įtraukiant ir meninę, formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.
  • Raginti vaikus laisvalaikiu rinktis skaityti lietuvišką knygą. Tam mokykloje turime turtingą kūriniais biblioteką.
  • Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais,
  • Organizuoti svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimą.
  • Padėti vaikams surasti lietuvaičių draugų.

Noriu visas Airijoje įsikūrusias lituanistines mokyklas pasveikinti su nauja mokslo metų pradžia! Tegul ši gražiausia rudens šventė įkvėps jus naujiems siekiams ir kūrybai. Kartu su mokykliniu skambučiu prasidės nesibaigiantys atradimai, painios mįslės ir netikėti atsakymai, kurie paskatins mokinukus ieškoti ir atrasti, nes tik patyrinėję ir pažinę savas šaknis, kalbą ir kultūrą, vaikai geriau supras ir išsiugdys pagarbą tautiškam identitetui, pamils savo išskirtinumą ir individualumą.

Edita Vaitkaitienė

Lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ vadovė