Home Švietimas Lituanistinių mokyklų mokytojai buriasi į profesionalų klubą – Lituanistinių mokyklų asociaciją

Lituanistinių mokyklų mokytojai buriasi į profesionalų klubą – Lituanistinių mokyklų asociaciją

37 views
0

Lituanistinio švietimo judėjimas turi gilias istorines tradicijas ir dėka naujos išeivijos bangos per paskutinius 20 metų labai stipriai išsiplėtė. Kuriasi naujos mokyklos, keičiasi jų formos, pamažu tiek užsienyje, tiek Lietuvoje keičiasi ir pats požiūris į lituanistines mokyklas, tad natūralu, kad atsirado ir poreikis sujungti jėgas bendram darbui.

Lituanistinės mokyklos ne visada yra užsienio kraštų lietuvių bendruomenių dalis, nemaža dalis jų veikia individualiai ir dar nebuvo tokios organizacijos, kuri jas visas vienytų – tiek individualias, tiek priklausančias bendruomenėms, tiek virtualias, tiek formalias, tiek neformalias.

Lituanistinių mokyklų asociacijos pagrindiniai tikslai – mokytojų kvalifikacijos kėlimas, lituanistinių interesų gynimas, lituanistinių mokyklų tinklo plėtra bei specialistų, mokytojų profesionalų, vienijimas. Užsienyje gyvena ir dirba gražus būrys pedagogų, tarp kurių yra įvairių dalykų mokytojų: lituanistų, užsienio kalbų pedagogikos specialistų, istorikų, gamtamokslinių disciplinų pedagogų ir t.t. Mokytojų patirtis irgi plati: nuo ką tik baigus studijas išvykusių, iki mokytojų metodininkų ir ekspertų bei universitetų dėstytojų. Dalindamiesi savo žiniomis, patirtimi bei įdirbiu, bendradarbiaudami su pasaulio ir Lietuvos švietimo institucijomis mes galime vieni kitiems padėti tobulėti profesinėje srityje, kas neabejotinai pakels lituanistinio švietimo užsienyje lygį ir svarbą.

Šiuo metu lituanistines mokyklas lanko ir lietuvių kalbos mokosi tik 5-7 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių kilmės vaikų. Skaičiai nėra džiuginantys ir tam, kad juos pakeistume, turime pasiekti visų tėvelių širdis ir protus. Esame įsitikinę, jog mokytojų darbo kokybė, mokyklų veikla akcentuojant dvikalbystės naudą bei svarbą, tapatybės išsaugojimą bei istorinės atminties būtinybę, įvairūs inovatyvūs mokymo metodai, šios veiklos viešinimas ne tik užsienio lietuvių tarpe, bet ir Lietuvoje gali ženkliai padidinti šiuos skaičius.

Lituanistinių mokyklų asociacija jau vienija virš 50 lituanistinių mokyklų iš visų žemynų – nuo JAV, Pietų Amerikos, Europos iki Australijos. Jose dirba virš 400 mokytojų, mokosi apie 2500 mokinių.

Asociacija yra nepriklausoma ir savanoriškais pagrindais veikianti, ne pelno siekianti organizacija, besivadovaujanti nešališkumo principais politinių bei visuomeninių jėgų atžvilgiu.

Jos nare gali tapti bet kuri užsienyje veikianti lituanistinė mokykla. Rašykite mums adresu lituanistiniumokykluasociacija@gmail.com, sekite Facebook’o paskyrą Lituanistinių mokyklų asociacija ir kartu neškime lituanistinio švietimo vėliavą per pasaulį!

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Donata Simonaitienė

VŠĮ „Lituanistinių mokyklų asociacija“ koordinatorė