Home Konsultacijos Liga ir atleidimas iš darbo

Liga ir atleidimas iš darbo

173 views
0

Klausimas: Įmonėje išdirbau 5-erius metus, neturėjau jokių pažeidimų ar nuobaudų. Darbas buvo sunkus – jis buvo susijęs su sunkių daiktų kilnojimu. Maždaug prieš metus darbe stipriai suskaudo nugarą, kreipiausi į gydytoją ir nuo to laiko turiu laikino nedarbingumo pažymą. Neseniai man paskambino darbdavys ir pasakė, kad galiu būti atleistas, jeigu nepradėsiu dirbti. Ką man daryti?

Atskymas: Darbo ir Civilinė teisė Airijoje gina darbuotojų teises, kurie darbe patyrė traumą ar neteko darbingumo darbo vietoje. Būtina išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jūs patyrėte traumą: galbūt darbdavys neužtikrino saugių darbo sąlygų, arba galbūt jis neorganizavo darbo saugos mokymų? Ar tą dieną, kuomet blogai pasijutote darbe, darbdavys surašė aktą? Visa ši informacija yra labai svarbi, siekiant pradėti teisminį procesą.

Jūsų atvejis susijęs su Civiline ir Darbo teisėmis. Nagrinėjant šį atvejį kaip Darbo teisės pažeidimą, galima sakyti, kad darbdavys neturi teisės atleisti  darbuotojo, nesilaikydamas tam tikrų atleidimo iš darbo procedūrų ir nesuteikdamas darbuotojui galimybės paaiškinti, kas atsitiko, netgi tuo atveju, jeigu atleidimas inicijuojamas dėl paties darbuotojo veiksmų.

Be to, svarbu pažymėti, kad atleidimas iš darbo ar darbo sąlygų, susijusių su darbuotojo skundu dėl darbdavio veiksmų pakeitimo (skundą pateikus įvairioms komisijoms ar teismui) yra neteisėtas. Mūsų praktikoje buvo atvejų, kuomet darbuotojas teisėsi su darbdaviu dalyvaudamas dviejose bylose, pavyzdžiui, dėl Darbo teisės pažeidimų ir padarytos žalos sveikatai.

Darbdavys pirmiausiai turi pasirūpinti darbuotojo sveikata. Tais atvejais, kai darbuotojas serga ilgą laiką, o jam pasveikus ir grįžus į darbą, darbdavys privalo gauti medicinos įstaigos patvirtinimą, kad darbuotojas gali atlikti savo pareigas. Darbuotojo pareigos turi būti nurodytos sutartyje (darbdavys turi pateikti kontraktą arba sutartį, atsižvelgiant į teisės aktus (Terms of Employment (Information) Acts 1994 and 2001).

Teisinga praktika yra tuomet, kai yra sudaromas tikslus pareigų sąrašas, ypač tai svarbu tuo atveju, kai darbas susijęs su padidintu fiziniu aktyvumu ir gydytojas daro išvadą, ar darbuotojas gali/negali atlikti šių pareigų. Tais atvejais, kai darbuotojas negali atlikti nurodyto darbo, o įmonėje yra kitos pareigos, kurias darbuotojas gali atlikti,  darbdavys privalo perkelti darbuotoją į kitas pareigas.

Jei sutartyje numatyta, kad darbdavys privalo mokėti darbuotojui atlyginimą jam sergant, jis to privalo laikytis. Svarbu suprasti, kad darbdavys negali atleisti darbuotojo, pranešęs jam apie tai telefonu – tokius jo veiksmus jūs galite apskųsti Darbo teismui ir pareikalauti kompensacijos.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Visgi patariame, prieš pradėdami teisminį procesą, pasitarkite su advokatu ir paaiškinkite jam visas bylos aplinkybes.

Jums atsakė advokatė Jelizaveta Donneri. Jos kompetencijoje yra nagrinėjimas bylų, susijusių su asmens kūno sužalojimais, turėjusių įtakos sveikatai, imigracijos, įsidarbinimo, komercijos, šeimos, civilinės bylos klausimai, atstovavimas teisme.

Advokatės mob.: 086 038 0385; Tel.: 01 853 7301;

Interneto svetainė: www.dtsolicitors.ie

Internetinis Blog’as www.dtsolicitors.ie/blog/

*In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement