Home Konsultacijos Lietuvos ambasada Airijoje atsako į laikraščio „Lietuvis“ skaitytojų laiškus

Lietuvos ambasada Airijoje atsako į laikraščio „Lietuvis“ skaitytojų laiškus

109 views
1

Laikraštis “Lietuvis”, gavęs keletą skaitytojų laiškų, jau antrą kartą kreipėsi į Lietuvos ambasados Dubline Konsulinį skyrių, prašydamas atsakyti žmonėms į juos dominančius klausimus. Manome,  kad šie atsakymai aktualūs daugeliui mūsų tautiečių, gyvenančių Airijoje ar kitoje ES šalyje.

Airijos institucijų išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille

Planuojame vykti į Lietuvą ir ten Civilinei metrikacijai pateikti dokumentus dėl mums neseniai Airijoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. Ar teisingai suprantu, kad ant Airijoje išduoto vaiko gimimo liudijimo turi būti Apostille ir kad reikia to gimimo liudijimo vertimo į lietuvių kalbą? Jeigu taip, ar galėčiau Apostille ir vertimą į lietuvių kalbą gauti Lietuvos ambasadoje Dubline?

Airijos institucijų išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą, jeigu dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Įtraukiant į apskaitą Lietuvoje užsienyje gimusio vaiko gimimą, civilinės metrikacijos įstaigai, be kitų reikalingų dokumentų, būtina pateikti vaiko gimimo liudijimą su pažyma Apostille bei jo vertimą į lietuvių kalbą.

Airijos institucijų išduoti dokumentai, tame tarpe ir vaiko gimimo liudijimas, pažyma Apostille tvirtinami ne Lietuvos Respublikos ambasadoje Dubline, bet Airijos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame skyriuje (Authentication Section). Toks skyrius veikia Dubline ir Korke.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tame tarpe ir Lietuvos ambasada Dubline, neturi įgaliojimų teikti vertimo paslaugas. Dėl vertimo reikia kreiptis į vertimų biurus ar sertifikuotus vertėjus. Jūsų patogumui Lietuvos ambasados Airijoje tinklapyje yra pateikti kelių ambasadai žinomų kvalifikacinius reikalavimus vertimams (vertėjo lingvistinis išsilavinimas, vertimų patirtis, tinkamas vertimų apiforminimas) atitinkančių vertėjų kontaktai.

Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Jau pusantrų metų kaip išvykau iš Lietuvos, gyvenu ir dirbu Airijoje, tačiau sužinojau, kad man Lietuvoje skaičiuojama privalomojo sveikatos draudimo įmokų skola. Kodėl taip yra ir ką dabar turiu daryti, kad skolos nebūtų?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, t. y. toje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Tad jeigu žmogus gyvena ir dirba Airijoje, išvykdamas iš Lietuvos deklaravo savo išvykimą į Airiją, jis turi mokėti Airijoje nustatytus mokesčius. Tokiu atveju jam nereikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų Lietuvoje.

Jeigu iš Lietuvos išvykote daugiau nei prieš pusę metų ir savo išvykimo į užsienį nedeklaravote, nemokant PSD įmokų, Jums kaupiasi skola ir delspinigiai. Taigi, jeigu negyvenate Lietuvoje ilgiau nei pusę metų, turite deklaruoti savo išvykimą į Airiją.

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą per 7 darbo dienas iki išvykimo. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai. Jeigu asmuo iš Lietuvos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau užsienyje liko gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą gali deklaruoti ir per ambasadą.

Deklaravus išvykimą iš Lietuvos ir „Sodrai“ pateikus reikiamus dokumentus, įrodančius jūsų socialinį draudimą Airijoje (Airijos institucijų S1, E104, E106 arba E120 formas ar darbdavių išdudoamas P60 formas),  apskaičiuotos PSD įmokos turėtų būti perskaičiuotos. Užsienio institucijų, išduodančių šiuos dokumentus, sąrašą rasite Sodros tinklapyje. Ambasada šiuo klausimu netarpininkauja.

Vienas iš paprasčiausių būdų deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje – prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo. Jeigu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos internetu neturite galimybės, tai galite padaryti arba atvykus asmeniškai į Lietuvos ambasadą Dubline, arba paštu. Pateikti prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvos ambasadoje Dubline galima be išankstinio užsirašymo asmeniškai atvykus į ambasadą konsulinio priėmimo metu – darbo dienomis, nuo 10.00 iki 13 00 val. Su savimi turėkite pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu pageidaujate išvykimą deklaruoti paštu, į ambasadą reikia atsiųsti užpildytą ir pasirašytą deklaracijos formą, kurią rasite ambasados interneto puslapyje, bei paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją. Kiekvienam išvykimą deklaruojančiam asmeniui turi būti užpildyta atskira deklaracija. Nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų, įtėvių ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su jumis Airijoje gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu reikia pateikti atskirą deklaraciją. Kartu su deklaracija reikia pateikti prašymą pildančio asmens ir nepilnamečio galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę. Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad asmens išvykimo deklaravimas įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo datos, o ne nuo faktinės asmens išvykimo iš Lietuvos datos. Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kai kurios konsulinės paslaugos (dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) ambasadoje atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

1 COMMENT

  1. Kiek man žinoma, nėra būtina deklaruoti išvykimą, tisiog pristatyti reikiamas pažymas, kad mokesčius mokėjai kitoje valstybėje ir tuomet susikaupusi skola už psd pasinaikina.

Comments are closed.