Home Švietimas Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

58 views
0

Pareiškėjas, siekiantis ugdymo programos dalies baigimo patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius) turi pristatyti:

 1. prašymą;
 2. ugdymo programos dalies baigimą patvirtinantį dokumentą (pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kt.);
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas (pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar kt.) išduotas 2010 ir vėlesniais metais, pakanka pateikti kopiją.

Pareiškėjas, siekiantis pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius) turi pristatyti:

 1. prašymą;
 2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio, aštuonmečio, nepilno vidurinio, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, vidurinio mokslo, brandos atestatą ir jo priedą, jei yra);
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei išsilavinimą patvirtinantis dokumentas išduotas 2010 ir vėlesniais metais, pakanka pateikti kopiją.

Pareiškėjas, siekiantis profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius) turi pristatyti:

 1. prašymą;
 2. įgytą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (profesinio mokymo diplomą ir jo priedą, jei yra, kvalifikacijos pažymėjimą);
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei prašymą dėl ugdymo programos dalies baigimo, išsilavinimo ar įgytos kvalifikacijos patvirtinimo ir sutikimą naudoti asmens duomenis pasirašo įgaliotas asmuo, būtina pateikti tapatybę liudijantį dokumentą ir išsilavinimo dokumentų savininko įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (notaro ar kitos kompetentingos institucijos).

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Dokumentai pateikiami lietuvių kalba, kopijuojami vietoje. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro. Prašymai išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo jų gavimo ministerijoje datos.

Raštą dėl išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo pareiškėjas gali pasiimti asmeniškai (117 kab.) arba jis išsiunčiamas registruotu paštu. Dokumentą gali atsiimti ir įgaliotas asmuo (pateikęs įgaliojimą).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija raštą dėl ugdymo programos dalies baigimo, išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo išduoda valstybine lietuvių kalba. Pareiškėjas turi pats pasirūpinti dokumento vertimu (į kalbą tos šalies, į kurią vyksta).

Žyma (apostile) dokumentai tvirtinami pas notarą.

 • Pasiteirauti dėl pradinio išsilavinimo patvirtinimo galima:  (8 5) 219 1257, el. paštas: Sandra.Valaviciute@smm.lt
 • Pasiteirauti dėl pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo galima:  +370 615 644 10, el. paštas: Loreta.Grazeliene@smm.lt
 • Pasiteirauti dėl profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo galima:  (8 5) 219 1137, el. paštas: Ruta.Zukauskaite@smm.lt