Home Konsultacijos Leškinys dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio ant kopėčių ar laiptų

Leškinys dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio ant kopėčių ar laiptų

15 views
0

Dažniausiai nelaimingi atsitikimai ant laiptų ar kopėčių įvyksta darbe arba namuose. Šio tipo sužalojimus galima patirti paslydus, užkliuvus, nukritus, o taip pat ir dėl kitų priežasčių.  Apskaičiuota, kad maždaug 30 proc. kritimų iš aukščio atsitinka ant laiptų ir kopėčių. Jei dėl kitos (trečios) šalies patiriate su kopėčiomis/laiptais susijusią traumą, turite teisę kreitis dėl kompensacijos.

 Darbdavio įsipareigojimai

Darbdaviai yra teisiškai atsakingi už tam tikrų taisyklių laikymąsi darbo vietoje. Darbuotojai privalo laikytis šių nurodymų dėl savo paties saugumo.

Darbdavys privalo:

  • Užtikrinti, kad būtų nustatytos taisyklės, neleidžiančios nukristi tiems, kurie dirba aukštyje.
  • Pravesti būtinus mokymus, apimančius visus darbo aspektus.
  • Darbdavys turi padaryti viską, kad darbuotojas, dirbantis aukštyje, nenukristų.
  • Darbdavys turi įrengti atitinkamus pastolius, užtikrinančius saugų darbą.
  • Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai yra apsaugoti nuo krintančių daiktų, kad įranga patikimai ir saugiai pritvirtinta darbo vietoje.

Dažniausiai pasitaikantys sužalojimai

Dažniausiai pasitaikantys sužalojimai:

  • Kaklo trauma.
  • Nugaros trauma.
  • Stuburo pažeidimas.
  • Smegenų trauma.

Traumų priežastys

Yra daug pasikartojančių atvejų, susijusių su traumomis, gautomis ant laiptų/kopėčių, kurių dažnai galima išvengti. Darbdaviai privalo apmokyti savo darbuotojus, kaip tinkamai naudotis kopėčiomis, teikiant pirmenybę darbuotojų saugumui.  Kai kurios dažniausiai pasitaikančios nelaimingų atsitikimų ant laiptų/kopėčių priežastys:

Viršytas nustatytas aukštis

Nelaimingi atsitikimai aukštyje yra gana dažni. Neretai nukentėjusysis per aukštai užlipa laiptais ar kopėčiomis laikydamasis už kokio nors daikto, kad atliktų užduotį – dėl to jam tenka per daug išsitiesti, o tai skatina pusiausvyros praradimą, kopėčių siūbavimą ir netgi nugriuvimą.

Netinkamas pritvirtinimas prie žemės

Labai svarbu, kad kopėčios būtų tvirtai ir stabiliai pritvirtintos prie žemės ar kito kieto pagrindo. Kopėčios negali būti montuojamos ant nelygaus paviršiaus, nes jos gali pasvirti ir nukristi, kai žmogus jomis lipa arba nulipa.

Netinkami darbiniai batai

Išsiliejusi alyva, drėgmė arba nusidėvėję batai gali sukelti nelaimingą atsitikimą dirbant ant laiptų ar kopėčių. Prieš naudojant šias darbo priemones reikia patikrinti, ar darbiniai batai atitinka apsaugos priemonių reikalavimus. Prisiminkite, kad darbui nepritaikyti batai taip pat gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Darbuotojo apmokymas

Darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti su darbui reikalinga įranga. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbuotojas savo ruožtu taip pat turi tinkamai pritaikyti mokymų metu įgytas žinias.

Kokie yra įstatymų nustatyti ieškinio pateikimo terminai?

Ieškinio senaties terminas yra teisinis terminas, per kurį turite teisę pateikti ieškinį. Tiesa, terminai skiriasi priklausomai nuo situacijos. Bendra taisyklė, taikoma daugeliui asmens sužalojimo atvejų yra ta, kad asmuo turi dvejus metus nuo nelaimingo atsitikimo datos arba nuo tos dienos, kai apie nelaimingą atsitikimą sužinojo, kad paduotų ieškinį dėl žalos atlyginimo. Kreipdamiesi į advokatą ir aptarę savo bylą, galėsite tiksliai nustatyti, kiek turite laiko ieškiniui pateikti. 

Žalos atlyginimas

Jei pateikėte ieškinį dėl nelaimingo atsitikimo darbe, turėti teisę reikalauti kompensacijos už nelaimingą atsitikimą ir už papildomas išlaidas, kurias patyrėte. Šie reikalavimai vadinami žalos atlyginimu.

Bendra žala

Bendra žala – tai neturtinė žala, tokia kaip skausmas ir kančia ir (arba) fizinė ir emocinė trauma dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Ypatinga žala

Ypatinga arba specialioji žala tai dėl nelaimingo atsitikimo darbe patirtos išlaidos, pvz., negautas uždarbis (jei negalėjote eiti į darbą), medicininės sąskaitos ir papildomos transporto išlaidos (pvz.kelionė į ligoninę ir iš jos).

„Tracey Solicitors“ padaro įstatymą prieinamą visiems, nepaisant jūsų žinių ar patirties bylinėjimo procese.

Informaciją parengė „Tracey Solicitors“, kompanija, turinti 30-ies metų patirtį žalos atlyginimo srityje Airijoje.

Jei patyrėte rimtų sužalojimų, susisiekite su mumis! Mūsų kompensacijų specialistai Airijoje ir užsienyje padės išspręsti visas su žala susijusias problemas.

Dėl konfidencialios informacijos skambinkite “Tracey Solicitors” tel.: 01-6499900 arba rašykite į el. paštą: ask@traceysolicitors.ie ir praneškite mums apie savo atvejį.

Mes konsultuojame ir rusų kalba.

Mūsų adresas:
Tracey Solicitors
17 St. Andrew Street,
Dublin 2

Registracija tel.:  01 649 9900
Interneto svetainė rusų kalba: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/
Interneto svetainė anglų kalba: https://www.traceysolicitors.ie/en/

* ginčo atveju advokatas turi teisę neįtraukti į sąskaitą-faktūrą mokesčių ar kitų rinkliavų mokesčių, tokių kaip, pavyzdžiui, procentas nuo sutarto atlygio arba sutartyje numatytos žalos dydžio sumos.