Home Konsultacijos Laikina energetinės paramos verslui schema (TBESS)

Laikina energetinės paramos verslui schema (TBESS)

62 views
0

Laikinoji energetinės paramos verslui schema (TBESS) buvo paskelbta 2023 metų biudžete kaip priemonė, skirta remti verslą, kurį neigiamai paveikė kylančios energijos kainos.

TBESS paramos schema yra skirta mažmenininkams ir įmonėms, kurios patiria nuostolių dėl elektros ir dujų kainų padidėjimo.

Paraišką dėl dalyvavimo pagal šią schemą vykdomoje programoje pateikti galima per „Revenue Online Service“ (ROS) portalą.

Pareiškėjai turi neturėti mokestinių įsiskolinimų per visą dalyvavimo TBESS laikotarpį.

Tam, kad atitiktų programos keliamus reikalavimus, įmonės turi įrodyti, kad jų išlaidos už gamtines dujas ir (arba) elektros energiją padidėjo 50% ar daugiau, palyginti su 2021 m.

TBESS programa yra pratęsta iki 2023 m. balandžio 30 d. (anksčiau buvo tikėtasi, kad ji baigsis 2023 m. vasario 28 d.). Vėliau ji dar kartą gali būti pratęsta iki 2023 m. gegužės 31 d.

Įmonės gali reikalauti kompensuoti išlaidas, patirtas per keturis mėnesius iki prašymo pateikimo dienos.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Kaip veikia TBESS?

Schema veikia savęs įsivertinimo pagrindu ir taikoma įmonės patiriamoms elektros ir gamtinių dujų sąnaudoms padengti.

Suma, kuri turi būti įtraukta į vieneto kainą, yra suvartota elektros energija, taip pat periodiniai mokesčiai ir kitos rinkliavos.

Į sumą neįeina PVM ir tiekėjo teikiamos nuolaidos. Išankstiniai mokėjimai ar pradelsti likučiai į skaičiavimą neįtraukiami.

Nereikia atlikti jokių papildomų skaičiavimų, nes pajamų sistema atliks visus skaičiavimus pagal informaciją, kurią įvesite iš atitinkamų elektros ir dujų sąskaitų.

Sistema sugeneruos orientacines vieneto kainas ir dalyvavimo programoje vienetų kainas pagal jūsų pateiktą informaciją.

Kokių dokumentų reikia, norint pateikti paraišką?

Pateikdami paraišką ROS portale, turite turėti šiuos dokumentus:

  • galiojančią pažymą, kad įmonė neturi mokestinių įsiskolinimų (Tax clearance);
  • dujų sąskaitas už ataskaitinį laikotarpį;
  • sąskaitas už suvartotą elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį.

Jei šiuo metu neturite ar negalite pateikti sąskaitos už suvartotą elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį, nes ką tik pradėjote verslą arba perkėlėte veiklos vykdymą į kitą vietą, galite naudoti „tariamą bazinę vieneto kainą“. Siūlomų mėnesinių elektros ir gamtinių dujų kainų sąrašą pateikė Airijos tvarios energetikos tarnyba ir paskelbė naujausioje TBESS gairių versijoje.

Turite išsaugoti visus su jūsų paraiška susijusius dokumentus, įskaitant informaciją apie jūsų vykdomą veiklą, pažymą, kad įmonė neturi įsiskolinimų, ir elektros energijos suvartojimo sąskaitas, nes mokesčių tarnybą gali jų paprašyti ateityje.

TBESS parama besinaudojančių įmonių pavadinimus ir adresus mokesčių tarnyba viešai publikuos kartu paskelbiant ir prašomas sumas jų patirtoms išlaidoms padengti.

Kokių sumų gali tikėtis įmonės pagal šią schemą?

Galima paramos suma yra 40 % nuo elektros energijos ir dujų sąskaitos padidėjimo, atsižvelgiant į atitinkamą mėnesio viršutinę ribą.

Paraiškų teikimo laikotarpiu nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. vasario mėn. reikalavimus atitinkančios įmonės gali prašyti mėnesinės išmokos iki 10 000 eurų.

Taip pat įmonėms, veikiančioms daugiau nei vienoje vietoje ir gaunančioms daugiau nei vieną sąskaitą už suvartotą elektros energiją, taikomas didesnis, iki 30 000 eurų mėnesinis limitas.

2023 m. nuo kovo iki balandžio mėnesio šie skaičiai buvo padidinti.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. mėnesinių išmokų limitas dabar yra:

  • 15 000 eurų kiekvienai, reikalavimus atitinkančiai verslo įmonei;
  • 45 000 eurų už kiekvieną, reikalavimus atitinkantį verslą, kuris veiklą vykdo keliose vietose.

Kiekvienai sąskaitai už suvartotą elektros energiją yra reikalingas unikalus skaitiklio identifikavimo numeris (MPRN).

Ką reiškia mokėjimų apmokestinimas?

Visos išmokos, kurias gaunate pagal TBESS programą, yra apmokestinamos.

Informacija