Home Tikėjimas Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: “Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė...

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: “Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti” (Lk 9, 29)

100 views
0

Gavėnios sekmadienio Evangelijos tema – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklingas atsimainymas artimiausių mokinių – Petro, Jono ir Jokūbo akivaizdoje. Šitaip įvyksta Jėzaus ir Dangiškojo Tėvo tiesioginis pasimatymas, kurio metu dar kartą suvokiama Jėzaus pasiuntinybė -atpirkti pasaulį šv. Kryžiaus auka. Artimiausi Jėzaus mokiniai – neatsitiktiniai šio spindinčio regėjimo dalyviai. Šio regėjimo esmė yra suvokti, kokia tikroji Jėzaus pasiuntinybė, ir  tvirtai augti dangaus bei dvasinio gyvenimo viltimi.

Ar kada susimąstėme, kad kiekvieną kartą, kai priimame sakramentus, mes dalyvaujame pačiame tikriausiame savo asmeninio gyvenimo atsimainymo stebukle? Štai Krikšto sakramento dėka tampame Dievo vaikai ir amžino gyvenimo paveldėtojai. Sutvirtinimo sakramento dėka mūsų sielos ir kūnai tampa Šv. Dvasios tvirtovės. Atgailos sakramentas mus ir vėl išveda iš mirties slėnio takų į gyvenimo ir prasmės kelią.

Sakoma, kad garsus 1985 m. Holivudo filmas „Mask“ – „Kaukė“ buvo sukurtas pagal tikrą gyvenimo istoriją, kurią teko išgyventi šešiolikmečiui Rocky Dennis. Jis sirgo labai reta genetine liga. Ši liga sudarkė jo veidą: jis įgavo keistas ir žymiai išdidintas formas. Vieni išvydę jį gatvėje su siaubu traukdavo į kitą gatvės pusę, kiti su pašaipomis rodydavo jį pirštais ir visaip tyčiodavosi. Kas nuostabu, kad pats Rocky dėl to (iš pažiūros kitiems atrodė)  nė kiek nepergyvena ir jaučiasi gerai. O iš tiesų , jis skaudžiai visa tai išgyveno, bet kartu suprato, kad tai neišvengiama jo gyvenimo dalis.

Kartą Rocky su artimiausiais draugais apsilankė pramogų parke. Įžengę į iškreiptų veidrodžių kambarį visi pradėjo smagiai juoktis iš savo iškreiptų veidų ir fizionomijų. Priešingai savo bičiuliams Rocky iškreiptų veidrodžių karalystėje save išvydo gražiai sudėtą ir malonių bei kilnių veido bruožų jaunuolį. Pirmą kartą jo paties draugai jį išvydo nauju žmogumi. Nuostabu, bet per išorę  kaip tik dabar sušvytėjo jo vidinis grožis…

Atsimainymo paslaptis Jėzaus mokiniams lygiai tokia pati: išorinis Jėzaus atsimainymas jiems atidengia Jėzaus dvasinius slėpinius, su kuriais jiems dar ilgai reikės susigyventi, juos suprasti ir vėliau šią žinią perduoti visam pasauliui.

 Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas, kunigas Egidijus Arnašius 

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie