Home Konsultacijos Kokiais atvejais Garda turi teisę atlikti namuose kratą ir kaip tai gali...

Kokiais atvejais Garda turi teisę atlikti namuose kratą ir kaip tai gali būti daroma?

86 views
0

Klausimas: Mano pažįstamos namuose Garda atliko kratą. Išnaršė visus kampus, net sauskelnes perpjovė. Name gyvena ne tik jos vienos šeima. Visi šoke! Garda paaiškino, kad gavo anoniminį skambutį, jog name yra saugomi ir platinami narkotikai. Norėčiau paklausti: kada Garda turi teisę atlikti namuose kratą? Kaip ji turi būti vykdoma? Ką jie gali daryti kratos metu, galbūt yra kokie nors apribojimai? Ar jie turi teisę pjaustyti sauskelnes ir kitus daiktus? Ar gali būti kratos priežastis tik vienas anoniminis skambutis, pranešantis, kad name saugoma kas nors neteisėto, ar reikalingas rimtesnis pagrindas?

Atsakymas: Pagal Airijos įstatymus, Garda turi teisę atlikti kratą patalpose, jei turi kratos orderį. Šis orderis turi būti pateikiamas patalpų savininkui prieš pradedant kratą. Daugeliu atvejų, norėdama gauti orderį, Garda kreipiasi į rajono teisėją ir pasirašo deklaraciją, jog Garda nuomone, yra pakankamas pagrindas manyti, kad krata būtina, kad būtų išaiškintas koks nors įstatymo pažeidimas. Jei teisėjas atsako teigiamai į Garda reikalavimus, jis turi pasirašyti orderį. Tik po to orderis yra teisėtas. Išskirtiniais atvejais, kai reikalas labai skubus ir patalpų kratą reikia atlikti nedelsiant, Garda pareigūnas, turintis ne žemesnį, kaip Garda Superintendant laipsnį, turi teisę pats pasirašyti orderį. Be kratos orderio Garda negali įeiti į namus, išskyrus tuos atvejus, kai yra atliekamas areštas.

Kaip suprantate, kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama apie kratos būtinybę, pakankamai subjektyvūs. Todėl anoniminis skambutis gali būti teisėtas pagrindas, kad Garda nuspręstų, jog patalpų krata yra būtina, nes tai gali padėti atkleisti rimtą nusikaltimą. Jūsų pateiktas pavyzdys rodo, kad orderį greičiausiai pasirašė teisėjas, todėl Garda pareigūnai, matyt, tyrėjo realų pagrindą atlikti kratą.

Kratos atlikimo taisyklės

Egzistuoja kratos vykdymo taisyklės. Aišku, turi būti rodoma pagarba patalpų gyventojams ir jų svečiams. Tačiau, jei Garda turi įtarimų dėl narkotikų saugojimo, pavyzdžiui, sauskelnėse ar kituose daiktuose, pareigūnai turi teisę įsitikinti, ar jie ten yra, ar ne. Jei daiktų atidarymas (supjaustymas) – vienintelis būdas, leidžiantis patikrinti narkotikų buvimą ar nebuvimą, tai jų veiksmai gali būti teisėti.

Žmogus, kurio namuose atliekama krata, gali likti name arba išeiti iš jo. Garda gali sulaikyti jį name prieš jo valią tik tuo atveju, jei areštuoja jį. Kratos metu rasti daiktai gali būti konfiskuoti, kad būtų atliktas tyrimas.

Ar teisus pareigūnas?

Įstatymų numatytas ir taikomas testas yra pakankamai subjektyvus, todėl pareigūnų veiksmų neteisėtumą panašiais atvejais įrodyti sunku. Be to, taikomas testas dėl Garda veiksmų atitikimo tiems įtarimams, kurių pagrindu atliekama krata. Kitaip tariant, galimas narkotikų saugojimo ir platinimo nusikaltimo atskleidimas įstatymo atžvilgiu gali „persverti“ jūsų teisę į gyvenamojo būsto neliečiamumą. Klausdami jūs teisingai pastebėjote, kad pareigūnai turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad patalpose yra narkotikų, bet jie neprivalo detaliai to išaiškinti namo, kuriame atliekama krata, gyventojams.

Mano nuomone, jei kratos orderis buvo išduotas laikantis įstatymų, tai pareigūnai turėjo daugiau priežasčių manyti, kad jūsų namuose gali būti saugomi narkotikai – anonimio skambučio greičiausiai nebūtų užtekę. Šios priežastys greičiausiai buvo atskleistos teisėjui, bet ne namo gyventojams, nes Garda neprivalo to daryti (juk tai gali sutrukdyti tolimesniam kitų galimų nusikaltimų tyrimui).

Jei jūsų draugė nori pasiskųsti dėl kratos atlikimo eigos ir jei ji turi daugiau kokių nors nusiskundimų dėl pareigūnų veiksmų, ji gali susiekti su Garda Ombudsmenu:

Garda Ombudsman

150 Upper Abbey Street

Dublin 1

Tel.: 1890 600 800

www.gsoc.ie

Jums atsakė advokatė Jelizaveta Donnery. Jos kompetencijoje yra:  imigracinė, darbo, komercijos, šeimos, civilinė teisė, atstovavimas teisme.

Mob.: 086 038 0385

Tel.: 01 853 7301

www.dtsolicitors.ie