Home Konsultacijos Kelių eismo įvykis, sukėlęs mirtinas pasekmes

Kelių eismo įvykis, sukėlęs mirtinas pasekmes

82 views
0

Ieškinys dėl eismo įvykio, kuris baigėsi mirtimi, paduodamas tuo atveju, jei nukentėjusysis mirė dėl kito asmens, sukėlusio eismo įvykį, kaltės.

Airijos keliuose nuolat įvyksta mirtinų nelaimingų atsitikimų. Pasekmes artimiesiems, kurias jie patiria dėl tokio nelaimingo įvykio, gali padėti sušvelninti teisinis procesas, nes dėl mirtinų avarijų paprastai yra teikiami ieškiniai.

Dažniausiai eismo įvykius, kurie baigiasi mirtimi, sukelia neatsargūs vairuotojų veiksmai.

Kai kurie neatsargaus vairavimo pavyzdžiai, lemiantys mirtiną eismo įvykį:
Mobiliojo telefono naudojimas vairuojant;
Vairuotojo nuovargis;
Vairavimas pavartojus alkoholį ar narkotikus;
Pavojingas apvažiavimas;
Pavojingas važiavimas;
Važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui.

Kas gali paduoti ieškinį?

Ieškinys gali būti paduotas, jei mirtis ištiko dėl kito vairuotojo aplaidumo ar jo neteisėtų veiksmų kelyje. Asmuo, kuris dalyvauja teismo procese prieš avarijos kaltininką, buvo priklausomas nuo žuvusiojo ir jis paprastai vadinamas išlaikytiniu. Išlaikytiniais gali būti: partneris arba buvęs partneris, vaikas, tėvas, brolis ar sesuo, teta arba dėdė, senelis, anūkas, pamotė ar pamotė, broliai arba pusserės/pusbroliai.

Bylos peržiūra

Mirusiojo išlaikytas asmuo turi teisę pateikti ieškinį tik tais atvejais, jeigu jis patyrė psichologinę traumą dėl to, kad prarado mylimą žmogų arba dėl jo mirties patyrė finansinių nuostolių. Ieškinys gali būti paduodamas taip pat žuvus ir išlaikytiniams.

Teisės aktai leidžia pateikti ieškinį esant šioms trims aplinkybėms.

Finansiniai nuostoliai

Finansinius nuostolius gali patirti asmuo, kuris buvo finansiškai priklausomas nuo mirusiojo ir gali prarasti pragyvenimo šaltinį dėl to, kad mirė maitintojas. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmeniui, kuris siekia įrodyti, kad patyrė  finansinius nuostolius. Atlikti skaičiavimai turėtų įvertinti sumą, kurią jis gautų, jeigu mirusysis būtų gyvas.

Psichologiniai sutrikimai

Suma, kuri gali būti išmokėta mirusiojo išlaikytiniams dėl psichologinių sutrikimų, vadinama solatium. Didžiausia ieškinio suma yra 35 000 eurų, ji skirta pripažinus sielvartą, tačiau ji nekompensuoja jo.  Kartu su šia išmokama vertinamas ir finansinis nuostolis.

Laidojimo išlaidos

Laidojimo išlaidos gali apimti įprastas laidojimo/kremavimo ir paminklo  išlaidas. Kitos išlaidos, kurios gali būti įtrauktos į šią sumą, apima kelionės ir kitas, su laidotuvėmis susijusias išlaidas.

Ieškinio parengimas

Norint pradėti teismo procesą, teisėtas mirusiojo atstovas turi per 2 metų laikotarpį nuo artimo žmogaus mirties datos pateikti ieškinį. Ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo kelyje, kuris baigėsi mirtimi, dažniausiai paduodamas siekiant apginti gerą  mirusiojo vardą ir jo reputaciją. Jeigu nustatoma, kad mirusysis taip pat buvo kaltas dėl eismo įvykio, į šį veiksnį taip pat atsižvelgiama.

Mirusiųjų išlaikytinių nuostoliai vertinami pagal šiuos kriterijus:

Paslaugų, susijusių su maitintojo mirtimi, kaina;
Išlaikomų asmenų pajamų praradimas nuo nelaimingo atsitikimo pradžios;
Būsimi išlaikytinių praradimai prieš jiems išeinant į pensiją;
Turto vertės sumažėjimas dėl maitintojo mirties;
Išlaikytinių netekimas po išėjimo į pensiją.
Priklausomai nuo situacijos, teismas gali nuspręsti pavesti autoįvykio kaltininkui sumokėti kompensaciją už išlaidas, susijusias su ieškinio pateikimu.
Mes suprantame, kad ieškiniai, susiję su maitintojo netekimu, yra labai skausmingi jo artimiesiems, todėl esame pasirengę padėti juos parengti.
Jeigu norite išsamiau aptarti šiuos klausimus, nedvejodami kreipkitės į mūsų advokatus ir jie jums patars, kaip geriau pasielgti vienu ar kitu konkrečiu atveju.

Informaciją parengė „Tracey Solicitors” kompanija, įsikūrusi Dubline ir turinti 30 metų patirtį asmeninės žalos atlyginimo srityje. Mes klientus aptarnaujame tiek Airijoje, tiek ir užsienyje, o mūsų specialistai padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu, patyrus rimtą traumą.

Mes teikiame teisines konsultacijas ir rusų kalba. Jeigu jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2

Tel.: 01 6499900

Interneto svetainės: https://www.traceysolicitors.ie/en/

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.