Home Konsultacijos Kas mokės už koronaviruso karantiną?

Kas mokės už koronaviruso karantiną?

449
0

Daugelį jaudina klausimas: iš kokių pinigų gyventi, jei buvo “artimas kontaktas” su užsikrėtusiu COVID-19 ir po kurio reikia 5 dienom izoliuotis, – taip nurodyta šalies Ministro Pirmininko Micheál Martin  2021 m. lapkričio 16 d. pasirašytame įstatyme.

Kaip žinote, PUP (Pandemic Unemployment Payment) schema naujiems pareiškėjams buvo uždaryta nuo 2021 m. liepos 8 d.

Taigi, jei susirgote COVID-19, turėtumėte kreiptis dėl Papildomos COVID-19 ligos pašalpos, kad pateisintumėte savo neatvykimą į darbą.

Kad gautumėte pašalpą, turite būti samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo.

Jei neturite teisės gauti Papildomos COVID-19 ligos pašalpos, galite kreiptis dėl papildomos socialinės pašalpos (Supplementary Welfare Allowance).

Jei nedirbate dėl kitos ligos (ne dėl COVID-19), galite kreiptis dėl standartinės ligos pašalpos (Illness Benefit).

COVID-19 Papildoma ligos pašalpa (COVID-19 enhanced Illness Benefit)

Papildoma COVID-19 ligos pašalpa mokama nuo pirmos ligos dienos.

Jei dirbate civiliniame ir valstybiniame sektoriuose, jums nereikia kreiptis dėl COVID-19 ligos pašalpos, nes darbo sutartyje yra numatytos specialios nedarbingumo sąlygos.

Taigi, jei jums liepta izoliuotis, apriboti judėjimą arba diagnozuotas COVID-19, galite kreiptis dėl COVID-19 Papildomos ligos pašalpos, kurios dydis yra 350 eurų per savaitę. Šis tarifas galioja iki 2022 m. vasario 8 d. Jei esate vedęs, gyvenate civilinėje santuokoje ar esate sugyventiniai, galite gauti išmokas už savo sutuoktinį/partnerį ir išlaikomus vaikus.

Pagal 2022 m. biudžetą, nuo ateinančių metų sausio mėn. didės savaitinis priemokų tarifas:

 • kvalifikuotam suaugusiajam – 3,30 eurų, t. y. 138 eurai;
 • už vieną kvalifikuotą vaiką iki 12 metų – 2 eurai, t. y. 40 eurų;
 • už vieną kvalifikuotą vaiką nuo 12 metų – 3 eurai, t. y. 48 eurai.

Kas turi teisę kreiptis dėl pašalpų?

 • asmenys, įtariami užsikrėtę COVID-19, kuriems gydytojas arba sveikatos tarnyba (HSE) nurodė izoliuotis arba apriboti judėjimą;
 • asmenys, kuriems diagnozuotas COVID-19.

Turite atitikti keletą kriterijų:

 • turite būti nuo 18 iki 66 metų amžiaus;
 • turėti nedarbingumo pažymą iš gydytojo (Certificate of incapacity for work) arba tekstinį pranešimą/laišką iš HSE, pagrindžiantį jūsų prašymą;
 • būti tik namuose ar gydymo įstaigoje;
 • jei esate samdomas darbuotojas, turite būti išdirbęs ne mažiau kaip 4 savaites iki nedarbingumo pažymėjimo gavimo ir turėti galiojančią darbo sutartį (t. y. privalote būti sumokėjęs bent vieną PRSI įmoką per keturias savaites prieš kreipiantis dėl pašalpos);
 • jei dirbate savarankiškai, turite dirbti iki tos dienos, iki kurios kreipiatės dėl nedarbingumo pažymėjimo (nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dieną turite dirbti) ir turėti lygiavertes einamųjų metų įmokas.

Kiek laiko mokama pašalpa

Jei turėjote izoliuotis tik dėl to, kad įtarėte, jog sergate COVID-19, pašalpa bus mokama ne ilgiau kaip 2 savaites. Mokėjimai gali būti pratęsti dar 2 savaitėms, jei HSE nurodys vėl izoliuotis ir nustatys, kad jūs turėjote „artimą kontaktą“  su sergančiu COVID-19. Norėdami tai padaryti, turėsite su nauju prašymu pakartotinai pereiti tą patį procesą, turėdami naują gydytojo nedarbingumo pažymėjimą antrajam izoliacijos laikotarpiui.

Jei du laikotarpius (4 savaites) buvote izoliuotas, turite grįžti į darbą, sumokėti PRSI įmokas ir tada vėl galite kreiptis dėl COVID-19 papildomos ligos pašalpos.

Jei Jums buvo diagnozuotas COVID-19, pašalpa mokama ne ilgiau kaip 10 savaičių. Jei nedarbingumo pažymėjime nurodyas terminas yra trumpesnis nei 10 savaičių, pašalpos bus mokamos tik iki galutinės pažymėjimo galiojimo datos.

Kas negali COVID-19 Papildomos ligos pašalpos

Negalite gauti papildomos COVID-19 ligos pašalpos, jei:

 • turite “kokonuotis” (savanoriškai izoliuotis), nes medicininiu požiūriu priklausote padidintos COVID-19 rizikos grupei. Tačiau galite kreiptis dėl standartinės ligos pašalpos, kuri gali būti mokama ilgiau nei COVID-19 Papildoma ligos pašalpa;
 • saviizoliavotės, nes gyvenate su asmeniu, kuris priklauso padidintos COVID-19 rizikos grupei;
 • jūs ir toliau gaunate PUP išmokas;
 • jūsų pajamas sudaro socialinio draudimo išmokos ir darbo užmokestis. Tačiau jei jūsų pajamos yra mažesnės už COVID-19 Papildomos ligos pašalpos tarifą, galite pateikti prašymą padidinti savo pajamas iki to dydžio. Tačiau jūs turite atitikti kriterijus, pagal kuriuos skiriama COVID-19 Papildoma ligos pašalpa.

Kaip pateikti prašymą dėl Papildomos COVID-19 ligos pašalpos

Greičiausias ir lengviausias būdas kreiptis dėl pašalpų – Vyriausybės portale www.gov.ie arba Socialinės apsaugos portale www.mywelfare.ie užpildyti prašymo formą.

Jei nesate tikri, kad teisingai užpildėte formą ar prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo, galite susisiekti su “Ligų pašalpų skyriumi” tel.: (01) 704 3300 arba 0818 928 400.

Išsamią informaciją apie ligos išmokas pandemijos metu galima gauti Valstybinės užimtumo tarnybos Intreo arba Socialinės apsaugos teritoriniuose skyriuose, taip pat Piliečių informavimo tarnybos skyriuose.

Ši konsultacija yra tik informacinio pobbūdžio ir nėra teisinė konsultacija.