Home Konsultacijos Kaip pateikti ieškinį, jei patekote į nelaimingą atsitikimą viešoje vietoje?

Kaip pateikti ieškinį, jei patekote į nelaimingą atsitikimą viešoje vietoje?

15
0

Kompanija „Tracey Solicitors“ turi 30-ies metų patirtį žalos atlyginimo srityje Airijoje. Mes jums padėsime visais atvejais, susijusiais su žalos atlyginimu, įskaitant ir nelaimingus atsitikimus, kuriuos patyrėte viešoje vietoje. Jei susižalojote viešoje vietoje dėl asmenų, atsakingų už viešosios vietos saugą, aplaidumo, galite kreiptis į teismą.

 

Dažniausiai pasitaikančios viešos vietos, kuriose gali įvykti nelaimingi atsitikimai:

 • prekybos centrai;
 • barai ar restoranai;
 • pėsčiųjų takai;
 • aerouostai ar atsitikimai skrydžio metu;
 • bet kuri patalpa, turinti viešą prieigą.

Nepriklausomai nuo patirtos traumos pobūdžio, teikiant ieškinį dėl sužalojimo labai svarbu nustatyti, ar vieta, iššaukusi incidentą, buvo netinkamai prižiūrima, ar ji buvo saugi, įskaitant ir žmogiškąjį faktorių ir išsiaiškinti visas aplinkybes, lėmusias nelaimingą atsitikimą.

Dažniausiai teikiami ieškiniai dėl nelaimingų atsitikimų:

 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo Savivaldybei ar vietos valdžios institucijoms;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo darželyje;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo prekybos centre;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo oro uoste ar skrydžio metu;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo viešbutyje;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo aludėje ar bare;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo restorane;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo, susijusio su kanalizacija ir šulinio dangčiu;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo dėl šlapių grindų;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko dėl netinkamo apšvietimo;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko dėl išsiliejusio skysčio;
 • ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo lūžus turėklui arba dėl jau lūžusio turėklo;
 • ieškinys dėl alergijos riešutams.

Bylos sprendimas

Pateikdami ieškinį dėl nelaimingo atsitikimo viešoje vietoje, turite teisę reikalauti atlyginti padarytą žalą ir papildomas išlaidas, kurias galite patirti ar jau patyrėte. Šie reikalavimai vadinami žalos atlyginimu.

Bendra žala

Bendrai žala yra nefinansinė žala, tokia kaip skausmas ir kančia ir (arba) fizinė ir emocinė trauma po nelaimingo atsitikimo viešoje vietoje.

Ypatinga žala

Ypatinga žala – tai finansinės išlaidos, kurias apmokėjote „iš savo kišenės“ ir kurios patirtos dėl nelaimingo atsitikimo viešoje vietoje, pavyzdžiui: negautas uždarbis (jei negalite eiti į darbą), medicininės sąskaitos, papildomos transporto išlaidos dėl nelaimingo atsitikimo (pavyzdžiui, kelionė į ligoninę ir atgal).

Daugiau informacijos apie ypatingą žalą rasite: https://www.traceysolicitors.ie/en/knowledge/out-of-pocket-expenses-in-personal-injury-claims/.

Atsakomybė

Svarbu pažymėti, kad vietos, turinčios viešą prieigą, turi atsakingą žmogų/darbuotoją, kuris turi rūpintis jų sauga ir užtikrinti, kad jose neįvyktų jokių nelaimingų atsitikimų. Kai kuriais atvejais kaltė už paslydimą, užkliuvimą ar kritimą gali būti taikoma ir pačiam nukentėjusiam asmeniui. Tačiau dažniausiai tokie incidentai įvyksta dėl asmenų, atsakingų už objekto saugumą, aplaidumo. Šie žmonės yra teisiškai įpareigoti pasirūpinti žmonių sauga.

Kas atsakingas?

Jei susižeidėte viešoje vietoje ir nusprendėte pateikti skundą, reikės nustatyti, kas kaltas dėl incidento. Kad būtų galima pareikšti ieškinį, nelaimingas atsitikimas turi įvykti dėl kito asmens neatsargumo/aplaidumo. Jei jūs pats esate nelaimingo atsitikimo kaltininkas, neturite teisės pateikti ieškinio ir reikalauti kompensacijos.

Kiti visuomenės nariai taip pat gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi, jei jie elgiasi neatsargiai/neatsakingai. Svarbu suprasti, kad už nelaimingus atsitikimus viešose vietose gali būti atsakingas ne tik tos vietos savininkas, bet ir joje besilankantis asmuo.

1995 m. savininko ir nuomininko atsakomybės įstatymas

Pagal 1995 m. savininkų ir nuomininkų atsakomybės įstatymą pastatą ar žemę turintis asmuo arba organizacija privalo pasirūpinti lankytojų saugumu jiems būnant pastate ar patalpose. Savininkas privalo apmokyti personalą tinkamai atlikti darbą ir sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką.

Įstatyme numatyti terminai

Ieškinio senaties terminas yra įstatymo nustatytas ieškinio pateikimo terminas, kuris skiriasi priklausomai nuo situacijos. Bendra taisyklė, kuri taikoma daugeliui asmens sužalojimo atvejų yra ta, kad asmuo gali pateikti pretenzijas dėl žalos atlyginimo per dvejus metus nuo nelaimingo atsitikimo datos arba nuo tos dienos, kai ji tapo žinoma. Kreipdamiesi į advokatą ir aptarę savo bylą, galėsite nustatyti, kiek turite laiko ieškiniui pateikti.

Jei patyrėte rimtą traumą, susisiekite su mumis! Mūsų kompensacijų specialistai Airijoje ir užsienyje padės jums visais, su žalos atlyginimu susijusiais, klausimais.

„Tracey Solicitors“ įstatymą padaro prieinamą visiems – nepaisant jūsų žinių ar patirties bylinėjimosi procese.

Jei norite gauti daugiau informacijos arba privačiai aptarti nelaimingo atsitikimo, įvykusio viešoje vietoje, aplinkybes, skambinkite mums tel.: 01 649 9900 arba rašykite į el. paštą: ask@traceysolicitors.ie ir papasakokite apie savo atvejį. Mes konsultuojame ir rusų kalba.

Mūsų adresas: Tracey Solicitors

17 St. Andrew Street, Dublin 2

Interneto svetainė: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.