Kaip gauti Airijos pilietybę?

Turiu Lietuvos pilietybę ir gyvenu Airijoje jau 5 metus. Svarstau, ar verta pateikti paraišką Airijos pilietybei gauti?

Visų pirma reikia prisiminti, kad Lietuva yra ES narė, taigi jūs turite beveik tokias pačias teises kaip ir Airijos piliečiai. Pavyzdžiui, galite laisvai keliauti po ES su lietuvišku pasu, taip pat jums nereikės darbo leidimo, jei norite dirbi Airijoje ar kitose ES šalyse.
Kitas labai svarbus faktas yra tas, kad jums gali tekti atsisakyti Lietuvos pilietybės, jei priimsite Airijos pilietybę, kadangi Lietuva dvigubą pilietybę leidžia tik tam tikrais išimtinais atvejais. Kai kurie iš tokių atvejų yra:
Jei buvote ištremtas iš okupuotos Lietuvos prieš 1990 m. kovo 11 d. ir gavote kitos šalies pilietybę;
Jei išvykote iš Lietuvos prieš 1990 m. kovo 11d. ir gavote kitos šalies pilietybę;
Jei esate vieno iš žmonių, paminėtų aukščiau, palikuonis.

Taigi, jeigu neatitinkate aukščiau paminėtų sąlygų, negalite turėti dvigubos Airijos/Lietuvos pilietybės.
Vienas iš nedaugelio pilietybių skirtumų yra tas, kad ne Airijos piliečiai negali balsuoti referendumuose. Tai pat gali būti skirtumų siekiant gauti bedarbio ar neįgalaus asmens pašalpą. Pavyzdžiui, kad galėtumėte pretenduoti į pašalpą, turėsite įrodyti, kad tam tikrą laikotarpį be pertraukų gyvenote Airijoje.
Antras labai svarbus faktas, jei svarstote dėl Airijos pilietybės yra tas, kad komisija skiria pilietybę savo nuožiūra ir tai nereiškia, kad tikrai ją gausite.
Jei svarstote užpildyti paraišką Airijos pilietybei gauti, yra 3 pagrindiniai būdai jai gauti:
Gimimas.
Santuoka su Airijos piliečiu.
Nuolatinė gyvenamoji vieta.

Natūralizacija yra procesas, kurio metu ne Airijos pilietis gali tapti Airijos piliečiu.
Gimimas
Jei jūsų motina ar tėvas yra Airijos pilietis, gimęs Airijoje, jūs automatiškai gausite Airijos pilietybę, net jei gimėte užsienyje. Tai viena iš nedaugelio aplinkybių, kai žmogui leidžiama turėti dvigubą pilietybę.
Jei jūsų motina ar tėvas yra Airijos pilietis, bet gimė ne Airijoje ir jūs gimėte ne Airijoje, jūs automatiškai netampate Airijos piliečiu, bet turite užsiregistruoti Užsienio reikalų ministerijoje, kad įgytumėte pilietybę.
Santuoka
Jei esate susituokęs su Airijos piliečiu bent trejus metus negalite pretenduoti į Airijos pilietybę. Airijos pilietis pats turi būti Airijos piliečiu ne trumpiau nei trejus metus. Kad gautumėte pilietybę, turite pateikti paraišką Teisingumo, lygybės ir teisės reformų departamentui, kad gautumėte natūralizacijos pažymą atsižvelgiant į santuoką su Airijos piliečiu. Yra galimybė, kad pagal šias aplinkybes negausite dvigubos pilietybės pagal dabartinius įstatymus, nes susituokus su Airijos piliečiu jūs automatiškai netampate Airijos piliečiu, bet turite pateikti paraišką natūralizacijai.
Gyvenamoji vieta
Vienas iš paraiškos reikalavimų yra tas, kad Airija būtų jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta. Atostogos yra leidžiamos, bet ne ilgalaikis nebuvimas Airijoje.
Kai jau minėjome, Teisingumo ministerija sprendžia ar suteikti pilietybę, ar nesuteikti. Prieš suteikiant pilietybę, ministras turi įsitikinti, kad asmuo, pateikęs paraišką yra:
Teigiamai charakterizuojamas, geros valios.
18 metų amžiau ar vyresnis
Pastoviai gyveno Airijoje bent 5 metus (2 metus, jei susituokęs su Airijos piliečiu).
Žada gyventi Airijoje po natūralizacijos.
Pripažino ištikimybę ir lojalumą Respublikai.

Ar mano vaikai gali pateikti paraiškas tuo pačiu metu kaip ir aš?
Jei jūsų vaikai yra jaunesni nei 18 metų amžiaus, tada jie turės sulaukti kol vienas iš tėvų bus natūralizuotas prieš patiems pateikiant paraiškas. Jei jie yra vyresni nei 18 metų amžiaus, tada gali pateikti paraiškas savarankiškai, atsižvelgiant į tuos pačius kriterijus. Tačiau jei jūsų vaikai gimė Airijoje prieš 2005 sausio 1 d., jie turi automatinę teisę į Airijos pilietybę. Po šios dienos įstatymas buvo pakeistas ir pilietybė nėra automatiškai suteikiama, net jei gimėte Airijoje. Tačiau jei galite įrodyti, kad nuolatos gyvenote Airijoje bent 3 metus iš paskutinių 4 metų prieš gimstant jūsų vaikui, jūsų vaikas gali turėti teisę į Airijos pilietybę. Jei jūsų vaikas atitinka bent kurį iš šių kriterijų, pagal Airijos įstatymus jis/ji gali turėti dvigubą pilietybę.

<

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.
6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W, DX 154004, Dublin
Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašau
paskambinti man tel.: 0862179620 arba
parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje https://griffinsolicitors.ie/lt/
https://www.facebook.com/GriffinSolicitors/

Parašykite komentarą