Home Konsultacijos Kaip apskaičiuoti invalidumo pensiją (Invalidity Pension) Airijoje

Kaip apskaičiuoti invalidumo pensiją (Invalidity Pension) Airijoje

64 views
0

Imigrantų konsultacijų biuro vadovė Olga Ševčenko konkrečiu pavyzdžiu parodo, kaip apskaičiuoti invalidumo pensiją Airijoje ir išvengti Socialinės apsaugos tarnybos klaidų.

Kokia bus invalidumo pensija? Klausimas aktualus daugeliui ir mes norime jį detaliau išnagrinėti, o kad būtų lengviau suprasti, pateiksime vieno iš mūsų klientų pavyzdį.

Invalidumo pensija skiriama piliečiams, kurie dėl fizinių apribojimų ar sunkių ligų negali dirbti.

Invalidumo pensijos suma yra padalinta į 2 mokėjimus:

Taigi, 208,50 EUR per savaitę pensijos mokamos tiems, kurie Airijoje turi mažiausiai 260 socialinių įmokų (PRSI).

Proporcinė pensija (Pro Rata) suteikiama, jei asmuo neturi reikiamų Airijos įnašų, bet prie jo trūkumo pridedamos ES šalyje turimas darbo stažas.

Pensijų dydis priklauso nuo pensijų įmokų skaičiaus.

Proporcinė invalidumo pensija apskaičiuojama pagal formulę:

(A / B) x C kur

A – įnašų skaičius Airijoje (PRSI)

B – bendras socialinių įmokų skaičius (Airijoje + kitose ES šalyse)

C – invalidumo pensijos dydis

Taigi, mes pateiksime kliento (K) pavyzdį. Po 4 darbo metų K buvo diagnozuota sunki liga ir jis gavo nedarbingumo lapelį/ biuletenį. Dėl socialinių santaupų trūkumo, ligos pašalpa jam buvo mokama tik vienerius metus. Klientas kreipėsi į mus ir mums  padedant, jis pateikė prašymą dėl invalidumo pensijos išmokų pratęsimo. Buvo apskaičiuota, kad K turi 260 PRSI mokėjimų ir jis gali gauti visą invalidumo pensiją – 208,50 EUR per savaitę iki sulauks pensinio amžiaus.

Po penkių mėnesių mums buvo pranešta, kad Socialinės apsaugos tarnyba laukia dokumentų, kurie patvirtintų jo darbą stažą gimtojoje šalyje, kuri yra ES narė.  Praėjo dar keli mėnesiai ir mums buvo pranešta, kad dokumentai gauti ir bus pradėtas proporcionalios (Pro Rata) pensijos mokėjimas, kuris sudaro 31,60 EUR per savaitę. Su sprendimu buvo pateikta lentelė, kurioje buvo parodyta, kaip apskaičiuota pensija Pasak Socialinės tarnybos, paaiškėjo, kad 255 PRSI ir 1422 ES įnašai buvo apskaičiuoti pagal anksčiau pateiktą formulę ir gautas rezultatas lygus 31 EUR sumai.

Peržiūrėjus visus dokumentus, mes radome 4 klaidas:

– neteisingas proporcingos pensijos dydis (nepaisant to, kad buvo naudojama formulė),

– neatsižvelgta į 3 savaičių darbo stažą,

– nebuvo skaičiuojamos 3-ųjų savaičių trukmės nedarbingumo atostogos (jos taip pat turi būti  įskaičiuotos į darbo stažą),

– Iš ES šalies gautų pensijų santaupų suma buvo neteisinga (tai ne Airijos  kaltė).

Pateikdami perskaičiuotus duomenis ir dokumentus, mes įrodėme, kad K turi pakankamą pensijų įmokų skaičių Airijoje (261 PRSI įmokas) ir jam priklauso pilna invalidumo pensija – 208,50 EUR per savaitę.

Išvada:

  1. Būtinai peržiūrėkite sprendimą.
  2. Jei asmuo Airijoje neturi pakankamai PRSI įmokų, pagal formulę paaiškėja, kad kuo daugiau jis padaręs pensinių įmokų kitoje šalyje, tuo mažesnė bus invalidumo pensija Airijoje.
  3. Invalidumo pensija (Invalidity Pension) mokama iki pensinio amžiaus, ji apmokestinama ir įtraukiama į darbo stažą, be to, ši pensija gali būti perkelta į kitą šalį.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į Imigrantų patarimų biurą adresu; 27 Marlboro Street, Cork city.

Telefonai: 0214802006 arba 0892404400, el. paštas: info@immigrant.ie

Pastaba: Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio ir nėra teisinė konsultacija, nes kiekvienas atvejis yra pežiūrimas individualia tvarka.