Home Konsultacijos Kaip apskaičiuoti airiškos pensijos dydį?

Kaip apskaičiuoti airiškos pensijos dydį?

88
0
[:lt]Pensions in Ireland[:]

Laikraštyje „Lietuvis“ paskelbus straipsnį apie pensijas Airijoje, sulaukėmė daug  skaitytojų klausimų. Žmones ypatingai domino, kaip apskaičiuoti pensijos dydį Airijoje ir kokio dydžio pensijos galima tikėtis.

Mes paprašėme „Welfare Appeals“ specialisto Richie McRitchie pateikti keletą pavyzdžių, rodančių kaip Airijoje apskaičiuojamas pensijos dydis. Be to, jis teikia informaciją imigrantams socialinės gerovės, būsto, darbo ir kitais klausimais. Kiekvieną trečiadienį „Welfare Appeals“ rengia seminarus su vertėju į rusų kalbą.

Daugiau informacijos http://www.welfareappeals.ie/index.php/en/russian-info

Šiame straipsnyje Richie McRitchie pateiks keletą pavyzdžių, kaip apskaičiuojamas pensijos dydis Airijoje.

Kaip apskaičiuoti pensiją?

Pirmiausiai norime patikslinti, kad čia pateikti skaičiavimai bus susiję tik su valstybės finansuojama Įmokine pensija (Contributory Pension). Šie skaičiavimai pagrįsti PRSI socialinėmis įmokomis ir jokios kitos asmens, pretenduojančio į pensiją, turimos ar gaunamos lėšos neturės įtakos jos dydžiui. Be to, šią pensiją galima pervesti į bet kurią kitą šalį, jei išvykstama iš Airijos. Beje, į šią pensiją įskaičiuojamos tik Airijoje sumokėtos socialinio draudimo įmokos.

Airijoje yra ir kitų pensijų rūšių, pavyzdžiui, „Pro-Rata“, jei dirbote kitose ES šalyse, arba Neįmokinė pensija (Non-Contributory Pension), kurios gavimui atliekamas lėšų patikrinimas, bet apie tai pakalbėsime kitą kartą.

Šiuo metu gana sunku nustatyti, į kurią pensiją galite pretenduoti, nes jūsų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti kol jūs sulauksite pensinio amžiaus. Be to, artimiausiu metu greičiausiai pasikeis ir pensijų skyrimo taisyklės.

Dabartinis pensinis amžius Airijoje yra 66-eri metai. Jį buvo planuojama ją padidinti iki 68-erių metų, tačiau šis sprendimas kol kas atidėtas, nes yra raginimų pensinį amžių sumažinti iki 65-erių metų. Taigi, reikės palaukti, kol pamatysime, kaip vystysis pensijų reforma, nes ji tikrai vienaip ar kitaip pasikeis.

Šiuo metu Įmokinei pensijai taikomi du skirtingi taisyklių rinkiniai.

Senosios taisyklės yra sudėtingesnės. Naujosios taisyklės yra žinomos kaip bendro įnašo metodas ir yra paprastesnės.

Tikėtina, kad senosios taisyklės bus greitai panaikintos, tačiau dabar Departamentas peržiūri prašymus dėl pensijos skyrimo ir jos dydžio pagal abejas  taisykles ir naudoja metodą, kuris suteikia teisę į didesnę pensiją.

Kiekviena savaitė, kai dirbate (ir gaunate atlyginimą), skaičiuojama į pensiją, jei uždirbate mažiausiai 38 eurus per savaitę. Net jei jūs nedarote jokių savarankiškų įnašų, jūsų darbdavys tai daro jūsų vardu. Šios įmokos yra žinomos kaip sumokėtos įmokos. Norėdami gauti Įmokinę pensiją (Contributory Pension), turite turėti bent 520 sumokėtų įmokų arba 10-ies metų darbo stažą Airijoje.

Kai darbdavys jums nemoka, jūs negaunate įskaityto įnašo (nebent gaunate PUP ar kitą COVID paramą). Dėl kitų socialinių išmokų gaunate įvertintas įmokas, dar vadinamas kreditais. Norėdami gauti kreditus, turite gauti išmokas savo vardu. Jei sutuoktinis ar partneris už jus gauna socialinę paramą, gali paaiškėti, kad liksite be kreditų. Šie kreditai neįskaičiuojami į 10-ies metų darbo stažą,  reikalingą pensijai gauti. Bet jei jau 10 metų mokate įmokas, kreditai gali padėti gauti didesnę pensiją.

Pagal naujas taisykles galite naudoti ne daugiau kaip 10-ies metų kreditus ir metus, per kuriuos dirbote. Pagal senas taisykles kreditų, kuriuos galite naudoti, skaičius neribojamas. Pagal naujas taisykles, metai, praleisti namuose, pavyzdžiui, prižiūrint vaikus (iki 12-os metų) ar specialių poreikių turinčius vaikus, taip pat gali būti priskiriami pensiniam amžiui. Šios priežiūros kreditai gali būti naudojami apskaičiuojant pensiją, bet ne už ilgesnį kaip 20-ies metų laikotarpį. Pagal senas taisykles, jei rūpinatės vaikais, kreditai skaičiuojami tik po 1994 m.

Tam tikromis aplinkybėmis galite sutikti pirkti sumokėtas įmokas, kad padidintumėte teisę į pensiją, jei konkrečiais metais tų įmokų nedarėte. Tai vadinama savanoriška donoryste. Tačiau tai galite padaryti tik tuo atveju, jei dirbote bent 10 metų Airijoje ar kurioje kitoje ES šalyje.

Minėtos taisyklės taikomos tik asmeninės pensijos dydžiui. Jei jūsų sutuoktinis/partneris neturi savo pajamų, galite kreiptis dėl savo pensijos padidinimo. Galite paprašyti šiek tiek padidinti pensiją, jei sutuoktinio pajamos yra mažesnės nei 310 eurų per savaitę, ir gerokai padidinti, jei sutuoktinis/ė gauna mažiau nei 100 eurų.

Visos minėtos taisyklės yra gana sudėtingos. Norėdami parodyti, kaip jos veikia, pateiksime keletą pavyzdžių. Atkreipiame dėmesį, kad tai tik bendro pabūdžio pavyzdžiai, jie nėra aksioma, nes pensijos skyrimo tvarka ir jos dydis yra nagrinėjamas individualia tvarka.

Jei jums reikia patarimo dėl pensijų įstatymų, susisiekite su mumis ir gaukite išsamią konsultaciją: contact@welfareappeals.ie.

1 pavyzdys

Į Airiją moteris (įvardinkim ją kaip asmenį A) atvyko 2011 m. Ji čia išdirbo 10 metų ir, būdama 66-erių metų, 2021 m. gali kreiptis dėl pensijos. Savo darbo stažą ji pradėjo Latvijoje 1981 m.

Pagal naujas taisykles, šiai moteriai pensijų įstatymą galima pritaikyti gana paprastai. Ji dirbo Airijoje 10 metų. Taigi, ji gaus 10/40 arba 25 proc. Įmokinės pensijos arba maždaug 62 eurus per savaitę.

Tačiau pagal senas taisykles skaičiavimas yra sudėtingesnis. Sakykim, jos bendras stažas yra 40 metų. Bendras Airijos socialinių įmokų skaičius yra 520 (10 metų x 52 savaitės). Ji per metus vidutiniškai sumokėjo 13 įmokų. Tie, kurie vidutiniškai sumoka nuo 10 iki 14 įmokų, gauna 99,20 euro pensiją.

Kadangi jai bus taikoma geriausio pasirinkimo taisyklė, ji gaus 99,20 euro per savaitę.

2 pavyzdys

Kita moteris, įvardinkim ją B, taip pat atvyko į Airiją 2011 m. Ji taip pat turi išeiti į pensiją 2021 m. ir, kaip ir moteris anksčiau pateiktame pavyzdyje, taip pat turi 10 metų darbo stažą Airijoje, bet ji niekada nedirbo jokioje kitoje ES šalyje.

Jos pensija pagal naujas taisykles bus tokia pati kaip ir 1-ame pavyzdyje, t. y. 62 eurai per savaitę.

Tačiau kadangi jos darbo stažas ES yra tik 10 metų ir ji vidutiniškai darė įmokas 52 savaites, todėl jai priklauso maksimali 248,30 euro pensija. Tačiau tai netaikoma tiems, kurie išeis į pensiją po to, kai senosios taisyklės nebegalios.

3 pavyzdys

Asmuo, įvardinkim jį C, į Airiją atvyko 2001 m. Jis dirbo Lietuvoje nuo 1971 iki 2001 m. Atvykęs į Airiją, išdirbo 10 metų, bet paskui neteko darbo ir nuo to laiko gavo socialinę pašalpą.

Pagal naujas taisykles jis dirbo 10 metų ir turi 10-ies metų kreditus ir tai jam suteikia teisę į 20 metų įmokas. Jis gaus 20/40 arba 50 proc. pensijos, kuri sudarys 124 eurus per savaitę.

Pagal senas taisykles jo bendras darbo stažas yra 50 metų. Jis turi 520 sumokėtų įmokų ir 520 kreditų, t. y. iš viso 1040 įmokų. Jo vidurkis yra 20,8. Tie, kurie vidutiniškai moka nuo 20 iki 29 įmokų, gauna 211,40 euro pensiją. Naudodamasis taisykle, pagal kurią mokėjimas atliekamas pagal geriausią variantą, asmuo C gaus 211,40 euro per savaitę.

4 pavyzdys

Moteris, įvardinkim ją D, yra ištekėjusi už vyro C iš 3 pavyzdžio. Jie neturi vaikų. D taip pat 2001 m. atvyko į Airiją ir čia dirbo 10 metų, o iki tol nuo 1971 m. iki 2001 m. ji dirbo Lietuvoje. Tačiau kai abu sutuktiniai – C ir D –  prarado darbą, asmuo C kreipėsi dėl socialinės išmokos, o D savo vardu nesikreipė dėl pašalpų. Ji nesuprato ar nežinojo, kad jai reikėjo pasirašyti dėl kreditų. Todėl kai ji kreipsis dėl pensijos, jai nebus apskaičiuota 10 metų socialinė pašalpa kaip jos vyrui.

Pagal naujas taisykles ji gaus tik 10/40 arba 25 proc. savo pensijos (62 eurus), o pagal naujas – tik 99,20 euro, t. y.  daug mažiau už vyrą, nors jų darbo stažas vienodas!!!

Kadangi C vidutinės pajamos yra 20,8, jis gali kreiptis dėl pensijos padidinimo, atsižvelgiant į mažą žmonos pensiją, ir padidinti ją 140,10 euro, darant prielaidą, kad žmonos pajamos yra mažesnės nei 100 eurų per savaitę. Tokiu atveju paaiškėja, kad ši galimybė geresnė nei D pateiktų prašymą dėl pensijos padidinimo.

5 pavyzdys

Moteris E visą gyvenimą gyveno Airijoje. Ji dirbo nuo 1971 m. iki 1976 m. Gimus vaikams, išėjo iš darbo. Vaikais ji rūpinosi 20 metų, o 2016 m. grįžo į darbą, kur išdirbo 5-erius metus, kol sulaukė pensinio amžiaus. Ji turėjo iš viso 520 socialinių įmokų ir 48-erių metų darbo patirtį (į 2 metus neatsižvelgiama, nes ji rūpinosi vaikais po 1994 m.). Ji padarė vidutiniškai 10,8 įmokas per metus ir pagal vidutinę taisyklę gali gauti pensiją, kuri sudaro 99,20 euro per savaitę.

Tačiau pagal naujas taisykles ji gali turėti iki 20 metų darbo stažą, taikomą namų priežiūros laikotarpiui. Kartu su 10 metų patirtimi ji turi 30/40 reikalingų metų ir gali 75 proc. pensijos arba apie 186 eurus per savaitę. Taigi, jos atveju naujosios taisyklės suteikia geresnę galimybę didesnės pensijos gavimui.

6 pavyzdys

Asmuo F į Airiją atvyko 2011 m., turėdamas 40-ies metų darbo stažą Estijoje. Prieš netekdamas darbo, jis 8-erius metus išdirbo Airijoje. Kadangi jis dirbo ES daugiau nei 10 metų, jis gali susitarti dėl savanoriškų įmokų sumokėjimo likus 2 metams iki pensinio amžiaus ir gauti Airijos pensiją.

Pensijų apskaičiavimas yra toks pats kaip 1 pavyzdyje, t. y. jis gaus 99,20 euro pensiją per savaitę.

7 pavyzdys

Asmuo G atvyko į Airiją 2011 m., tačiau anksčiau dirbo Moldovoje. Išdirbęs Airijoje 8-erius metus, neteko darbo. Kadangi jis neišdirbo ES 10 metų, jis negali mokėti savanoriškų įmokų ir negali gauti Įmokinės pensijos, kuri mokama Airijoje.

Pastaba. Jei gavote sumažintą Įmokinę pensiją, vietoj jos galite gauti Neįmokinę pensiją, t. y. 237 eurus per savaitę. Tačiau ši pensija yra tikrinama pagal pajamas, todėl, turint ar gaunant papildomas lėšas, ji gali būti sumažinta, be to, jos negausite, jei išvyksite iš Airijos.  Norėdami gauti šią pensiją, taip pat turite atitikti nuolatinio gyvenimo Airijoje sąlygas.

Jei jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, rašykite mums adresu: contact@welfareappeals.ie