Home Konsultacijos Invalidumo pensija Airijoje

Invalidumo pensija Airijoje

192
0

Invalidumo pensija – tai išmoka tiems, kurie „visam laikui negali dirbti jokios kategorijos darbo“. Invalidumo pensiją galima gauti lengviau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Norėdami gauti Invalidumo pensiją, visų pirma,  turite turėti ne mažesnį kaip 5 metų (260 savaičių) darbo stažą. Galite būti ir samdomas darbuotojas, ir savarankiškai dirbantis asmuo. Savaitės, už kurias negavote atlyginimo (pavyzdžiui, nedarbingumo atostogos, motinystės atostogos ar kitos nemokamos atostogos), į tuos 5 metus neįskaičiuojamos. Jūs neprivalote dirbti tuo metu, kai teikiate prašymą dėl Invalidumo pensijos gavimo, tačiau turite būti mokėję socialinio draudimo įmokas (sumokėtas arba įskaitytas) bent 48 savaites per bet kuriuos ankstesnius dvejus mokestinius metus.

Jei dirbote Airijoje 5 metus ir atitinkate medicininius kriterijus, Invalidumo pensija jums bus mokama pagal didžiausią Airijos tarifą (šiuo metu – 208,50 eurų per savaitę), nepriklausomai nuo jūsų pajamų ar santaupų. Taip pat galite prašyti padidinti išmoką savo sutuoktiniui/partneriui ir vaikams iki 18 metų arba jaunesniems nei 22 metai, jei jie vis dar yra dieninio skyriaus studentai.  Tačiau šis išmokos padidinimas priklauso nuo jūsų sutuoktinio/partnerio pajamų. Beje, išmokos priedą galite gauti, net jei jūsų sutuoktinis/partneris arba vaikai gyvena kitoje ES šalyje.

Jei neturite 5 metų darbo stažo Airijoje, bet jį turite kitoje/kitose ES šalyse, tuomet galite gauti Proporcingą invalidumo pensiją (Pro-Rata Invalidity Pension). Tokiu atveju jūsų prašymas dėl Invalidumo pensijos gavimo Airijoje bus atmestas ir nusiųstas atitinkamoms institucijoms į bet kurią kitą/kitas  ES šalis, kuriose anksčiau dirbote. Prašymo nagrinėjimas gali užtrukti daugiau nei 6 mėnesius.

Jei turite teisę gauti Proporcingą invalidumo pensiją, suma, kurią gausite iš Airijos, priklausys nuo jūsų Airijoje sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Pavyzdžiui, jei turite 50 proc. sumokėtų socialinio draudimo įmokų Airijoje ir 50 proc. kitoje ES šalyje, jūsų pensija bus apmokestinta 50 proc. Airijos tarifu ir 50 proc. kitos šalies tarifu. Jei didžiąją savo gyvenimo dalį dirbote kitoje ES šalyje, iš Airijos galite pretenduoti tik į nedidelę Invalidumo pensijos dalį.  Jei tai jūsų atvejis, galite apsvarstyti galimybę gauti kitas išmokas, pvz., Ligos pašalpą (Illness Benefit) ar Invalidumo pašalpą (Disability Allowance).

Tačiau jei Airijoje išdirbote 5 metus, invalidumo pensiją gausite pagal maksimalų Airijos tarifą, neatsižvelgiant į tai, ar dirbote kitose ES šalyse.

Medicininis testavimas

Invalidumo pensiją galite gauti tik tuo atveju, jeigu visam laikui netekote darbingumo. Jei paraiškos pateikimo metu galėsite įrodyti, kad nedirbote pastaruosius 12 mėnesių, turėsite įrodyti, kad negalėsite dirbti dar 12 mėnesių po prašymo pateikimo. Akivaizdu, kad tai daug lengviau nei įrodinėti, kad daugiau niekada nebegalėsite dirbti.

Dauguma žmonių, kurie kreipiasi dėl Invalidumo pensijos, kreipimosi metu jau kurį laiką gauna Ligos pašalpas. Ligos pašalpa yra trumpalaikė išmoka, kurią galima gauti iki dvejų metų. Jei Ligos pašalpą gaunate 1 metus, turėtumėte apsvarstyti galimybę kreiptis dėl Invalidumo pensijos. Prašymo svarstymas užtrunka, o sprendimo apskundimas atmetimo atveju gali užtrukti dar ilgiau.

Ligos pašalpą moka paskutinė šalis, kurioje dirbote. Be to, ją galima gauti bet kurioje kitoje ES šalyje. Tai reiškia, kad ligos pašalpą iš Airijos galite gauti būdami kitoje ES šalyje ir, jei norite, galite atsisiųsti Invalidumo pensiją iš tos šalies.

Savarankiškai dirbantiems asmenims svarbu žinoti, kad jie taip pat gali gauti Invalidumo pensiją, tačiau trumpalaikė Ligos pašalpa mokama tik samdomiems darbuotojams.

Medicininė patikra

Medicininė patikra reikalauja įrodymo, kad apskritai negalite dirbti jokio darbo – nebus atsižvelgta nei į jūsų amžių, nei kvalifikaciją, nei darbo patirtį – bus vertinama tik jūsų sveikatos būklė. Invalidumo pensijai gauti taikomi daug griežtesni kriterijai nei Invalidumo pašalpai. Beje, vienu kartu galite kreiptis ir dėl Invalidumo pašalpos ir dėl Invalidumo pensijos, tačiau vienu metu galima gauti tik vieną mokėjimą. Jei jūsų prašymas dėl Invalidumo pensijos nepatvirtintas, jūs vis tiek galite gauti Invalidumo išmokas. Jei jums patvirtinti abu variantai, galite pasirinkti, kuris iš jų jums tinkamiausias. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Invalidumo pašalpos mokamos tik tuo atveju, jei gyvenate Airijoje, o Invalidumo pensiją galite gauti gyvendami bet kurioje kitoje šalyje.

Asmenys, gaunantys Invalidumo pensiją ir sulaukę senatvės pensijos amžiaus (šiuo metu tai 66 metai), automatiškai perkeliami į didžiausio dydžio senatvės pensiją, net jei pagal socialinio draudimo stažą jie turėjo gauti mažesnę pensiją.

Invalidumo pensijos paprastai negalite gauti kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomis. Tačiau šią pensiją vis tiek galite gauti kartu su Priežiūros pašalpa (Carers Allowance) – tokiu atveju gaunate visą Invalidumo pensiją ir pusę Priežiūros pašalpos, taip pat kaip ir Nedarbingumo pašalpa (Disablement Benefit), kuri mokama tiems, kurie susižaloja darbe (tai nėra tas pats, kas neįgalumo išmokos).

Jei gaunate Invalidumo pensiją ir esate vieniši, galite gauti „Living Alone Allowance“ (šiuo metu – 19 eurų per savaitę). Žiemą taip pat galite gauti pašalpą kurui (šiuo metu – 33 eurai per savaitę), nors tai priklauso nuo to, kas dar gyvena jūsų namuose. Be to, jūsų lėšos bus patikrintos. Taip pat galite gauti Išmokų namų ūkiui paketą (Household Benefits Package), kuris suteikia 35 eurus, kad apmokėtumėte už dujas ar elektrą, taip galite gauti teisę į nemokamą televizijos licenciją. Kai kuriais atvejais taip pat skiriama 2,50 eurų savaitinė pašalpa telefono sąskaitų apmokėjimui.

Be to, galite gauti Medicininę kortelę (Medical Card) arba paramą būstui. Paskirta Invalidumo pensija automatiškai nesuteikia teisės gauti šių išmokų, todėl bus atsižvelgta į jūsų pajamas. Galite gauti Medicininę pirmenybę (Medical Priority) socialinio būsto eilėje, tačiau patikrinimas bus daug griežtesnis nei kreipiantis dėl Invalidumo pensijos. Turėsite įrodyti, kad būsto suteikimas žymiai pagerins jūsų, kaip neįgalaus asmens, padėtį. Taip pat galite gauti neįgaliojo vežimėlio parkavimo kortelę. Tačiau atminkite, kad Invalidumo pensija automatiškai nesuteikia jums šios teisės.

Kol gaunate Invalidumo pensiją, jūs negalite dirbti. Jei norite grįžti į darbą visai ar nepilnai darbo dienai, galite kreiptis dėl Dalinės darbingumo pašalpos (Partial Capacity Benefit). Tokiu atveju pensija bus mažinama 50 proc., nors kai kuriais atvejais ji gali būti sumažinta tik 25 proc. arba net nepakisti.

Nors Invalidumo pensiją galite gauti visą likusį gyvenimą, ji bet kada gali būti peržiūrėta. Peržiūros metu jums bus suteikta galimybė pateikti visus naujausius medicininius įrodymus, kad patvirtintumėte, jog atitinkate Invalidumo pensijos kriterijus.

Daugelis prašymų skirti Invalidumo pensiją atmetami. Tokiu atveju jūs turite teisę kreiptis į nepriklausomą Socialinės gerovės apeliacijų tarnybą (Social Welfare Appeals Office). Jei jums reikia informacijos apie savo teises ar pagalbos užpildant paraiškos formą arba norite pateikti apeliaciją, mūsų konsultantai mielai jums padės.

Richie McRitchie – “Welfare Appeals” specialistas – konsultuoja imigrantus pašalpų, būsto, darbo ir kitais socialiniais klausimais.

“Welfare Appeals” rengia seminarus Larkin Unemployed Centre, North Strand Road, Dublin 3 ir internetu (Zoom) su vertėju į rusų kalbą (būtina išankstinė registracija!).

Daugiau informacijos: http://www.welfareappeals.ie/index.php/en/russian-info

Jei reikia išsamesnės informacijos ar pagalbos, rašykite adresu: contact@welfareappeals.ie arba skambinkite tel.: 085 7630328 (kosultacija rusų kalba) arba tel.: 083 4001658 (anglų kalba).

Aukščiau pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir nėra teisinė konsultacija, nes kiekvienas atvejis yra peržiūrimas individualia tvarka.