Home Konsultacijos Ieškinys prieš darbdavį, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe

Ieškinys prieš darbdavį, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe

68 views
0

Teisinis terminas „asmens sužalojimas“ vartojamas kai patyrėtė traumą, susižalojote dėl kito asmens kaltės. Nelaimingi atsitikimai, kuriuos patyrėte darbo vietoje, gali įvykti kaip dėl jūsų, taip ir dėl darbadavio aplaidumo/kaltės.

Ieškinys dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje

Ieškinius dėl nelaimingų atsitikimų darbo vietoje paprastai pateikia darbuotojai, įrodę, kad nelaimė įvyko dėl tiesioginio darbdavio (darbuotojų) aplaidumo. Pažymėtina, kad nelaimingas atsitikimas darbo vietoje gali būti traktuojamas tik tuo atveju, jei nukentėjusysis dirbo tą dieną ir iš tikrųjų nukentėjo darbe.

Prieš pateikdami ieškinį, darbuotojai neturėtų jaudintis dėl savo darbo ar įdarbinimo. Jūs neprarasite savo darbo, pateikę ieškinį prieš darbdavį, nes darbo saugos įstatymai apsaugo darbuotojus nuo atleidimo, jei ieškinys pateiktas dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Dauguma darbdavių jau turi taip vadinamuosius nelaimingų atsitikimų draudimo planus. Tai reiškia, kad draudimo bendrovės prisiima atsakomybę ir nagrinėja bylą nuo pat incidento pradžios ir tai gali būti naudinga abiem šalims, nes pašalina „asmeninius“ elementus, susijusius su bylinėjimusi ir incidentu.

Kontaktai ir pranešimai apie įvykius

Svarbu pranešti savo vadovui apie tai, kad įvyko nelaimingas atsitikimas. Informuokite  apie patirtus sužalojimus ir nelaimingo atsitikimo priežastis. Pokalbio su vadovu metu būkite ramūs ir susikaupę, nes svarbu, kad įvykio detalės būtų teisingai ir nuosekliai išdėstytos. Prieš aptariant incidentą su vadovu, rekomenduojama aiškiai, žingsnis po žingsnio, aprašyti  įvykio eigą – tai padės jums teikiant ieškinį. Taip pat rekomenduojama paprašyti savo vadovo patvirtinti, kad pranešėte apie incidentą raštu arba elektroniniu būdu. Aptardami nelaimingo atsitikimo detales, suteikite darbdaviui galimybę suprasti incidento prižastis ir prisiimti atsakomybę už nelaimingą atsitikimą. Svarbu, kad jūs ir jūsų darbdavys nuoširdžiai aptartumėte tai, kas įvyko.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Darbdavys privalo pranešti apie nelaimingą atsitikimą Sveikatos ir saugos tarnybai, jei jūs patyrėte traumą ir nebuvote darbe 3 dienas iš eilės (neįskaitant nelaimingo atsitikimo dienos).

Atsakomybės draudimas

Jūsų darbdavys gali būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, kad padengtų jūsų patirtos žalos atlyginimo išlaidas.

Kreipkitės į advokatą

Patyrus traumą darbe svarbu pasikonsultuoti su advokatu, kuris kompetentingas sprendžiant asmens sužalojimo ir žalos atlyginimo klausimus. Jei nuspręsite pateikti ieškinį ir tęsti bylinėjimąsi, neprivalote apie tai asmeniškai pranešti savo darbdaviui. Jūsų advokatas informuos jūsų darbdavį ir praneš jam apie visus jūsų vardu vykstančius teisminius ginčus. Galite tiesiog pasakyti darbdaviui, kad advokatas su juo susisieks, tačiau rekomenduojama tai palikti teisėtų atstovų nuožiūrai.

Darbdavio atsakomybė

Kiekvienas Airijos darbdavys privalo laikytis 2005 m. Darbo saugos, sveikatos ir gerovės įstatymo, nepriklausomai nuo įmonės dydžio. Įstatymas užtikrina, kad darbuotojo sveikatos ir saugos interesai būtų kiek įmanoma geriau apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų.

Savaime suprantama, kad darbuotojai taip turi elgtis atsakingai darbo vietoje, kad nesudarytų pavojingos situcijos. Todėl tarp darbuotojų ir darbdavių turi būti abipusis supratimas ir sąveika, kad būtų sumažinta rizika darbe ir išvengta nelaimingų atsitikimų.

„Tracey Solicitors“ suteikia galimybę padaryti įstatymą prieinamą visiems, nepriklausomai nuo jūsų žinių ar patirties skundų nagrinėjimo procese.

Informaciją parengė kompanija “Tracey Solicitors”, turinti 30-ies metų patirtį žalos atlyginimo srityse Airijoje.

Jei sunkiai susižeidėte, patyrėte traumą, susisiekite su mumis! Mūsų kompensacijų specialistai Airijoje ir užsienyje padės jums išspręsti visas, su ieškiniais susijusias, problemas.

Jei norite konfidencialios konsultacjos, skambinkite “Tracey Solicitors” telefonu: 01 649 9900 arba rašykite į elektroninį paštą: ask@traceysolicitors.ie ir praneškite mums apie savo atvejį.

Mes konsultuojame ir rusų kalba.

Mūsų adresas:

Tracey Solicitors

 17 St. Andrew Street, Dublin 2

Tel.: 01 6499900

Interneto svetainė: https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.